Het jy geweet?

“90% van hoe goed jou aanbieding is word bepaal voordat jy die aanbieding maak.” Somers White – Inspirende Internasionale aanbieder.

Klink die stelling van Somers vanselfsprekend?

Indien dit só voor die hand liggend is en nie debat regverdig nie, waarom staaf ‘n legio opleiers en afrigters in die aanbiedingsvaardig-hedeveld die volgende:

“Aanbieders berei nie voldoende voor nie. Die neiging in die algemeen is dat aanbieders meestal aandag vestig op die ontwikkeling van skyfies, versameling van statistiek, en soektog na treffende stories en videos.”

Dink vir ‘n oomblik na oor aanbiedings wat jy bygewoon het. Die aanbieding was dalk interessant en die aanbieder ‘n goeie spreker en vermaaklik daarby. Na afloop van die aanbieding raai jy steeds oor die spesifieke doel van die aanbieding. Jy weet die tema was klimaatverandering en neem aan dat die aanbieder se oogmerk was om die gehoor in te lig.

Dink hieroor…

Wat doen die gehoor nou met die inligting? Vertel ander daarvan?

Dalk was die aanbieder se doelwit om veldwerkers te werf vir ‘n belangrike navorsingsprojek. In dié geval het die aanbieder eers geskiet en daarna gemik. Terwyl die skryfies, videos, statistiek en klank treffend was, het die aanbieding nie die regte kol getref nie.

Harvey Diamond, die wêreldbekende skrywer en spreker slaan die spyker op die kop:

“As jy nie weet wat die doel van jou aanbieding is nie sal jou gehoor beslis ook nie weet nie.”

Doelstelling en voorbereiding kan jou aanbieding maak of breek. Daar is spesifieke sleutels om die waarde van voorbereiding vir jou aanbieding te onsluit.

Jy word genooi om te registreer vir Solidariteit Leer (S-leer) se program in aanbiedingsvaardighede wat op 4 Julie plaasvind. Jy kan verwag om vaardighede te ontwikkel wat sal verseker dat jou aanbiedings die regte kol tref.

Die program word aangebied deur dr. Juran van den Heever. Juran is die uitvoerende hoof van S-leer en ‘n spesialis in die veld van kommunikasiekunde.