Op ʼn baie jong ouderdom het Annie Coetzee se pa al vir haar gesê dat sy skitter soos diamante. Sy woorde was profeties, want die destydse plaasdogtertjie het vandag al tien boeke oor menslike ontwikkeling geskryf en sy lewer motiveringstoesprake en opleiding, nie net in Suid-Afrika nie, maar regoor die wêreld ook. Annie is vandag ʼn baie bekende skrywer, spreker en korporatiewe opleidingspesialis, en sy is ook betrokke by selfontwikkeling, veral van spanne.

Annie is ongetwyfeld ʼn baanbreker ten opsigte van die ontwikkeling van volwassenes in Suid-Afrika. Haar passie vir emosionele, kreatiewe, sosiale en fisieke intelligensie-ontwikkeling by volwassenes het haar roeping in die bedryf geword en haar gebring tot waar sy vandag is.

Sy het begin werk as onderwyseres in musiek en Engels, en daarna was sy ’n dosent in Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Haar aanbiedingspotensiaal is deur die dekaan raakgesien en sy is gestuur om opgraderingskursusse oorsee by te woon, wat gefokus het op die begaafde volwassene. Na hierdie kursusse het sy teruggekeer en lesings daaroor aangebied. Die kursusse het mettertyd al hoe meer geword en haar belangstelling in die ontwikkeling van die volwassene het dermate toegeneem dat sy ook by UNISA ’n navorsingspos beklee het en navorsing oor die ontwikkelende volwassene gedoen het.

So het sy vir prof. Lily Gerdes ontmoet, wat ʼn baie groot rol in Annie se lewe gespeel het. Prof. Gerdes het haar o.a. aanbeveel om by Toastmasters International aan te sluit en verder te studeer in leierskapkursusse vir volwassenes. So het haar sprekersloopbaan begin – sy spreek van ouers en onderwysers by skole toe tot sakepersone in hoë posisies.

In 1998 stig sy Creative Brain Management en vandag, 20 jaar later in die ontwikkelingsveld,  is sy steeds aan die gang om opleiding met ʼn sterk fokus op die ontwikkelende volwassene aan te bied. Navorsing is haar groot liefde en Annie sal geen opleiding aanbied wat nie grondig en opnuut nagevors is nie.

Annie is gefassineer deur huidige navorsing en ontwikkeling oor die rol van die menslike hart en die verband daartussen en die brein en liggaam. Annie het drie fokusareas van prestasiebestuur saamgevoeg, naamlik veranderingsbestuur, algehele welstand en kreatiewe probleemoplossing. In 1998 word sy die eerste skrywer in Suid-Afrika wat ’n boek  oor emosionele intelligensie skryf – en dit wel nadat sy twee internasionale konferensies oor HART-intelligensie bygewoon het, wat baie nóú aansluit by emosionele intelligensie.

Nog een van Annie se fokusareas is ouer mense en hul welstand. Sedert 2003 werk Annie aan projekte vir mense bo 60 wat sy ‘Super Seniors’ noem. “Mense gaan ouer word; hoekom moet hulle dommer, sieker en stadiger word?” meen Annie oor ouer mense en hul algehele welstand. Die projek beoog om mense bo 60 fisiek en emosioneel jonk te hou sodat hulle korrekte konneksies met die liggaam kan maak en sodoende ook FISIEK jonger word. Getuienisse oor hierdie projek spreek boekdele!

Annie glo vas dat ‘n oorvloedige, gelukkige en suksesvolle lewe ‘n gesonde gees en vlees insluit. Haar volgende opleidingsdoel is om ander mense op te lei om ook opleiding te gee.

Annie Coetzee sal te siene wees tydens die Gons-fees, ’n inligtingsfees vir kommunikasiepraktisyns wat op 11 September in Pretoria gehou word. Tydens die fees sal sy gesels oor kreatiwiteit en innovasie. Klik hier vir meer inligting.  Hou ook S-leer se webblad dop vir haar innoverende en insiggewende kursusse wat in 2020 aangebied gaan word (onder andere Aanbiedingsvaardighede, Kreatiewe, komplekse probleemoplossing en Die vrou in die werkplek).