Arbeidsverhoudingepraktisyns

Arbeidsverhou-
dingepraktisyn

Die Gilde is jou loopbaansvennoot en bied ʼn netwerk van werk binne die omgewing van arbeidsverhoudinge. Arbeidsverhoudingepraktisyns moet met die volgende sake op hoogte bly: wetswysigings, hofuitsprake, die bestuur van komplekse verhoudings tussen werknemers, vakbonde met uiteenlopende benaderings en mensehulpbronfunksie en -bestuur. Dit alles moet soms onder moeilike en stresvolle omstandighede hanteer word.

R 250

Leer oor onbillike diskriminasie en regstellende aksie – wat presies sê die Wet op Diensbillikheid?

Ideal vir Array
R 750

KURSUSBENAMING: Microsoft PowerPoint KURSUSFORMAAT: Die e-leer word in veelvuldige video’s opgebreek met sekere temas wat […]

Ideal vir Array ArbeidskoolAkademia
R 750

KURSUSBENAMING: Microsoft Word: Basies tot Gevorderd KURSUSFORMAAT: Die e-leer word in die volgende stukke opgedeel: […]

Ideal vir Array ArbeidskoolAkademia
R 1500

KURSUSBENAMING: Verteenwoordigeropleiding DATUM EN DUUR VAN KURSUS Hierdie kursus bestaan uit verskeie modules en opnames. […]

Ideal vir Array ArbeidskoolSolidariteit
GRATIS

Alle organisasies in Suid-Afrika moet voldoen aan die Wet op die Bevordering van Toegang tot […]

Ideal vir Array ArbeidskoolAkademia
R 0

KURSUSBENAMING: Dissiplinêre verhore – ’n Oorlewingsgids. DATUM EN DUUR VAN KURSUS Die kursus kan op […]

Ideal vir Array Arbeidskool
R 150

KURSUSBENAMING: Die Aflegging prosedure in terme van die Arbeidsverhoudingwet DATUM EN DUUR VAN KURSUS Kursusgangers […]

Ideal vir Array Arbeidskool
GRATIS

Ons kyk dikwels na stres suiwer as ons vyand; en ja – stres is nie […]

Ideal vir Array ArbeidskoolAkademia
R 750

Nie-lede:  R750 Solidariteit-lede: R450   Die E-Leer word in die volgende stukke opgedeel: MODULE 1 […]

Ideal vir Array ArbeidskoolAkademia
GRATIS

Die Solidariteit Strategiese Instituut (SSI) het Donderdag, 30 April ʼn webinaar angebied aan oor die […]

Ideal vir Array ArbeidskoolAkademia
GRATIS

Die KVBA (Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie) is ’n statutêre geskilbeslegtingsliggaam geskep deur die […]

Ideal vir Array ArbeidskoolSolidariteit
R 100

Suid-Afrika is ongetwyfeld een van die mees diverse bevolkingsgroepe in die wêreld. Ons sien dit […]

Ideal vir Array
R 1500

Na afloop van hierdie e-leer  sal jy die begrip van die term Vierde Industriële Revolusie […]

Ideal vir Array ArbeidskoolAkademia
GRATIS

Hierdie kursus is geskik vir enige persoon in die werkplek wat met meer vrymoedigheid e-posse wil uitstuur.  […]

Ideal vir Array ArbeidskoolAkademia