Deur:  Dr. Juran van den Heever

Die uurglas is besig om uit te loop om die krisis wat die jeug in Suid-Afrika in die gesig staar aan te spreek. Dit behels bemagtiging en werksekerheid. Ons moet die jeug bemagtig om die leiers van die toekoms te wees, want wie anders gaan leiding neem in die toekoms?

Die jeug bring innoverende en energieke idees, visie, entoesiasme en baie kreatiwiteit, maar ten spyte daarvan verdrink hulle in geestelike gesondheidsprobleme soos depressie en angstigheid. Depressie groei jaarliks onder die jeug en dit het grootskaalse selfmoord tot gevolg, en dít gebeur terwyl ons die jeug meer as ooit te vore in die samelewing nodig het. Die jeug het die ondersteuning en hulp van die vorige generasie meer as ooit nodig, want hulle staar die groot uitdagings in die gesig en die vraag is: “Wat kan ons doen?”

Die wêreld is oop vir hoogsgekwalifiseerde persone daarbuite. Die jeug sal hard moet werk, maar die ander generasies moet die weg baan en hulle adviseur oor die land se behoeftes en ook geleenthede skep vir leer en groei.

Die jeug se werkloosheidskoers in Suid-Afrika is tans 56% en dit is die hoogste wat dit al tussen ouderdomme 15 en 34 volgens Statistiek Suid-Afrika was.

Daar is ’n geweldige las op ons onderrigstelsel om skoolverlaters vir die onsekere toekoms voor te berei. Ons benodig dringende aanleer van nuwe vaardighede, en byleer van ander vaardighede ten spyte van tersiêre kwalifikasies.

Hoe kan ons die jeug bemagtig?

 

  1. Gee die jeug gereedskap om probleme op te los, dinkskrums te hou en te reflekteer.
  2. Moedig hulle aan om hulle passie om te sit in iets goed.
  3. Lei hulle om te besef dat hulle stem geldig is sonder kritiek en oordeel.
  4. Lei hulle om te verstaan dat mense nie altyd gaan luister en verstaan nie.
  5. Help hulle om te verstaan dat die beste idee soms logistieke beplanning ook nodig het.
  6. Help hulle om sekere gewoontes te ontwikkel.
  7. Gee hulle die geleentheid om te misluk, maar help hulle ook om te slaag.
  8. Vertel hulle van suksesvolle verhale van jeugontwikkeling en sukses.
  9. Help hulle om ’n projek op die been te bring en ondersteun hulle vordering.
  10. Raak betrokke by hulle ontwikkeling.

 

Die jeug is die toekoms van Suid-Afrika as ons deeglik na die statistiek kyk, maar die werkloosheid daarteenoor spreek boekdele. Ons sal daadwerklik moet fokus om hierdie probleem op te los.

 

S-leer gaan fokus om studente uit tradisionele Afrikaanse Universiteite, wat studente van instellings soos Sol-Tech en Akademia insluit, toe te rus met nodige vaardighede om die werkplek te betree en te floreer deur verskeie kursusse wat in 2020 die lig gaan sien.