Blits-leer

Dokter Annemarie Oberholzer

D.Cur. (Professionele Verpleegwetenskap) – UJ, M.Cur. (Intensiewe sorg Verpleegkunde) – UJ

Annemarie het ‘n meesters- en ‘n PhD-graad aan die Universiteit van Johannesburg verwerf en haar loopbaan is op ondersteuning en bemagtiging van kinders in gesondheidsorg gefokus. In 2015 begin sy ‘n pediatriese bemagtigingsprogram wat op die bemagtiging van ouers en professionele diensverskaffers van gesondheidsorg fokus ten einde kinders in gesondheidsorg optimaal te ondersteun. Sy doen tans interdissiplinêre postdoktorale navorsing op die geestelike ondersteuning van kinders in gesondheidsorg by UNISA.

Share This