Blits-leer

Dokter Annemarie Oberholzer

Jannie Putter

D.Cur. (Professionele Verpleegwetenskap) – UJ, M.Cur. (Intensiewe sorg Verpleegkunde) – UJ

Annemarie het ‘n meesters- en ‘n PhD-graad aan die Universiteit van Johannesburg verwerf en haar loopbaan is op ondersteuning en bemagtiging van kinders in gesondheidsorg gefokus. In 2015 begin sy ‘n pediatriese bemagtigingsprogram wat op die bemagtiging van ouers en professionele diensverskaffers van gesondheidsorg fokus ten einde kinders in gesondheidsorg optimaal te ondersteun. Sy doen tans interdissiplinêre postdoktorale navorsing op die geestelike ondersteuning van kinders in gesondheidsorg by UNISA.

Jannie Putter is ‘n bekende sportsielkundige wat tans by die Goue Leeus werksaam is. Jannie werk met sportspanne, korporatiewe maatskappye en individue oor sake soos streshantering, kompetisie, spanbou en leierskap. Hy was ’n provinsiale en nasionale sportman, en het ’n honneursgraad in Sielkunde en ’n meestergraad in sportwetenskap.

Anoniem: dit kon jou naam wees

ds. Jaco Strydom - Leef sinvol in Afrika

Sandra-Simóne Visser, self ‘n slagoffer van geweld, gesels met ons oor haar reistog om stukke van haarself weer bymekaar te skraap om weer heel te word, weer vrou te word. Hierdie is die verhaal van duisende mense in Suid-Afrika.

Ds. Jaco Strydom vertel ‘n storie van hoop en lig in ‘n wêreld wat soms uitdagend en donker is. Hy verduidelik hoe om sinvol in Afrika te leef.

Ons Dokter #1: Dr Theunissen - Praktiese wenke oor Pynbeheer

Ons dokter gee praktiese wenke oor pynbeheer wat jy maklik by die huis of elders kan toepas.

Dr. Erich Theunissen is ‘n Algemene Praktisyn met ‘n spesifieke belangstelling in die mediese probleme en hantering van tieners en jongmense.

[Onthou: Die doel van hierdie Blitsleer aflewering is nie om mediese advies te gee nie, maar om praktiese wenke deur te gee. Wanneer jy onseker voel , roep altyd die hulp van ‘n mediese praktisyn in om jou by te staan.]

Meer oor Dr Theunissen

Dr M.L.E Theunissen is ‘n Algemene Praktisyn in ‘n privaat mediese praktyk met ‘n spesiale belangstelling in Aandagversteuring (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder) by kinders, tieners, studente en volwassenes. Die afgelope 20+ jaar het hy meer as 10 000 pasiënte met Aandagversteuring ( ADHD) behandel.

Share This