Blits-leer

Dokter Annemarie Oberholzer

Jannie Putter

D.Cur. (Professionele Verpleegwetenskap) – UJ, M.Cur. (Intensiewe sorg Verpleegkunde) – UJ

Annemarie het ‘n meesters- en ‘n PhD-graad aan die Universiteit van Johannesburg verwerf en haar loopbaan is op ondersteuning en bemagtiging van kinders in gesondheidsorg gefokus. In 2015 begin sy ‘n pediatriese bemagtigingsprogram wat op die bemagtiging van ouers en professionele diensverskaffers van gesondheidsorg fokus ten einde kinders in gesondheidsorg optimaal te ondersteun. Sy doen tans interdissiplinêre postdoktorale navorsing op die geestelike ondersteuning van kinders in gesondheidsorg by UNISA.

Jannie Putter is ‘n bekende sportsielkundige wat tans by die Goue Leeus werksaam is. Jannie werk met sportspanne, korporatiewe maatskappye en individue oor sake soos streshantering, kompetisie, spanbou en leierskap. Hy was ’n provinsiale en nasionale sportman, en het ’n honneursgraad in Sielkunde en ’n meestergraad in sportwetenskap.

Anoniem: dit kon jou naam wees

Sandra-Simóne Visser, self ‘n slagoffer van geweld, gesels met ons oor haar reistog om stukke van haarself weer bymekaar te skraap om weer heel te word, weer vrou te word. Hierdie is die verhaal van duisende mense in Suid-Afrika.

Share This