Die wêreld van werk verander: Hier’s ons oplossing!

KURSUSSTATUS:

Jim Clifton die voorsitter van Gallup voer in sy boek, The Coming Jobs War, aan dat daar die uitdaging in die wêreld is om goeie werk te skep en entrepreneurskap te bevorder. Almal in die wêreld is op soek na ’n goeie werk. Goeie werk definieer ons, dit skep voortvarendheid en voorspoed. Hy voer aan dat ’n wêreldwye oorlog na goeie werk op pad is en dat daar nie tyd is om te mors nie.

’n Studie wat die Wêreld- Ekonomiese Forum (WEF) onder leiding van Charles Schwab onder duisende besigheidsleiers gedoen het, en wat in sy boek, The Fourth Industrial Revolution vervat is, is daar bevind dat die mens, te midde van die Vierde Nywerheidsrevolusie (4NR), deel wil wees van iets groter as hulleself en voel dat hulle ’n doel in die lewe het. Die Vierde Nywerheidsrevolusie gaan gepaard met die Internet van Dinge, tegnologiese vooruitgang, robotika en om bestaande vaardighede met tegnologie te verweef.

Die mens is verbind, maar tog alleen en binne die warboel van tegnologie moet mens relevant en verbind bly met die regte mense. Hoe doen ’n mens dit?

Die Solidariteit Beroepsgildes bied juis dít. ’n Netwerk van werk waarbinne mense in dieselfde beroepe ’n netwerk vorm. ’n Solidariteit Beroepsgilde is ’n gemeenskap wat jou nie net versterk in jou beroep nie, maar dit is ’n gemeenskap waar jy tuis voel, saam werk en saam leer. Dit is ’n gemeenskap wat hom daarop toespits om die beroep te beskerm, vir jongmense loopbaangeleenthede te skep, as waghond toesig te hou oor die beroep én met werkbare oplossings vir uitdagings vorendag te kom.

Die Beroepsgildes neem die tradisionele waardes naamlik kwaliteit, behoud, gemeenskapsgevoel en trots ter harte sodat elkeen die geleentheid het om hulself op hul loopbaanpad na meesterskap onmisbaar en uitnemend te maak. Gemeenskaplike waardes bied aan elke gildelid iets om in te glo, asook ’n platform om terug te ploeg en kennis te deel deur netwerkgeleenthede, werkskepping of mentorskap. As ’n Solidariteit-lid het jy outomaties toegang tot ’n beroepsgilde wat weer vir jou toegang gee tot bykomende voordele uniek aan dié spesifieke beroepsgilde wat op jou beroep van toepassing is.

Die sewe pilare van Solidariteit Beroepsgildes

 1. Plasings – Deur ons aanlyn portaal help ons jou nie net om werk te kry nie, maar ons help ook jongmense om ʼn beroep te kan betree.
 2. Netwerk – Gildes bied geleenthede vir jou om saam met ander in jou beroep te kan netwerk en kennis te deel.
 3. Mentorskap – Deur mentorskap bied ons ʼn morele rugsteun aan ons jongmense en kan jy leer van meesters in jou beroepsveld.
 4. Internskap – Gildes help jongmense om toegang te bekom tot internskappe in hul betrokke beroepsveld.
 5. Opleiding – Deur S-leer kan lede hul persoonlike ontwikkeling en kennis uitbrei, en is daar ook geleentheid om by Akademia kwaliteit kwalifikasies te bekom.
 6. Inligting – Kennis is mag, dus deel ons graag relevante inligting.
 7. Waghond – Ons beskerm jou in jou beroep, en staan op vir kwessies wat die sekuriteit, regverdigheid en kwaliteit van jou beroep mag beïnvloed.

Elke individu binne die gilde kan sy of haar eie loopbaanpad bepaal en relevant in sy of haar professie bly. Hoe sal dit werk?

‘n Groot komponent wat die Solidariteit se Beroepsgildes ondersteun is voortgesette leer deur die maatskappy S-leer, wat elke lid bemagtig om relevant in sy of haar beroep te bly, en ’n goeie werk te kry en dit te behou.

Die vermoë om vinniger as jou mededinger te leer mag dalk jou enigste volhoubare, kompeterende voordeel wees.

’n Kwalifikasie is steeds ’n gesogte kommoditeit en dit sal in die toekoms so bly, maar dit gaan moontlik in die arbeidsmark van die toekoms nie meer die alfa en die omega wees nie. Die wêreld se voorste tegnologie entrepreneur, Elon Musk, het verklaar dat grade nie ’n voorvereiste is om groot hoogtes te bereik nie. Hy sê die belangrikste is ontwikkeling en instandhouding van relevante vaardighede. Omdat grade in tegniese dissiplines vinnig uitgedien raak as gevolg van die vinnig ontwikkelende aard van dié sektor is lewenslange leer van kritieke belang.

Die aard van werk is besig om te verander. Hoewel mense steeds skeppend, sosiaal, mobiel en fisiek handvaardig is, moet hierdie menslike eienskappe, wat nooit gaan verdwyn nie, verweef word met nuwe tegnologie. Daar is net een antwoord op lewenslange verandering en dit is lewenslange leer.

Lewenslange leer is gebou op vier pilare, naamlik: Basiese onderrig, Hoëronderrig, Voortgesette opleiding en Heropleiding. S-leer fokus op die laaste twee pilare en sluit in beroepspesifieke opleiding, heropleiding en voortgesette opleiding. S-leer bemagtig lede met ekstra vaardighede wat jou onmisbaar in jou beroep sal maak.  Kursusse sluit onder andere in: Rekenaarvaardighede in Microsoft Excel en Word, Sagte vaardighede soos probleemoplossing en konflikbestuur, Beroepspesifieke vaardighede soos Verpleegsteropleiding, Kommunikasie, Bestuursvaardighede en vele meer. Dit sluit ook in ander relevante kursusse soos Skryfvaardighede,  Finansiële kennis, Leierskap, Projekbestuur en selfs ’n derde taal. Dit is maklik, modern en relevant.

S-leer maak gebruik van moderne leermetodes wat webinare en e-leer-kursusse insluit. Die gemengde leer model is ook uniek en gee die lewenslange leerder die geleentheid om kennis in te win deur interessante nuwe maniere van leer.

Voordele van lewenslange leer sluit in:

 1. Jy bly relevant
 2. Jy berei jouself voor vir die onverwagse
 3. Dit verhoog jou profiel
 4. Bevoegdheid lei tot vertroue
 5. Dit maak jou ontvanklik vir nuwe idees
 6. Dit verander jou perspektief
 7. Jy kan voordeel trek in die toekoms

Lede van Solidariteit Beroepsgildes kry tot en met 40%-afslag vir alle leerprogramme wat deur S-leer aangebied word en waar deur jy jou toekoms oop kan leer.

Raak vandag nog betrokke by jou beroepsgilde en ontvang voortgesette leer aangebied deur S-leer.

S-leer se 2020-aanbod

KURSUSSTATUS:

S-leer het in 2019 sy aanbod verfyn en gaan in 2020 relevante, moderne en uiters belangrike kursusse vir enige persoon in watter beroep ook al bekendstel. S-leer fokus ook op spesifieke beroepsgerigte opleiding, wat jou nog verder in jou werk sal kan bemagtig.

Indien jy jou in 2020 in ʼn nuwe bestuursposisie bevind en jou leierskapsvaardighede of jou sagte vaardighede wil opskerp, sal die volgende kursusse in jou kraal wees:

 • Kritiese denke in die werkplek: van probleme tot kreatiewe oplossings
 • Invloedryke leierskap
 • Leierskap vir middelvlakbestuurders
 • Hoe om konflik, stres en verandering te bestuur
 • 10 Kritieke vaardighede

Indien jy jou in enige beroep in die regswêreld bevind, of ʼn regsverwante besigheid het, sal jy dalk die volgende kursusse van belang vind:

 • Opstelwerk
 • Verstaan artikel 189
 • Die KVBA in ʼn neutedop
 • Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en jou dienskontrak
 • Skynhof
 • Dissiplinêre verhore en ontslag
 • Kollektiewe arbeidsreg
 • Onbillike arbeidspraktyke
 • Klerkskapskursus

Ons beoog ook om saakbesprekings in webinare aan te bied.

 

Indien jy meen jy moet jou rekenaarvaardighede opskerp wat jou werk net op ʼn hoër vlak sal plaas, is die volgende vir jou:

 • Excell basies
 • Excell intermediêr
 • Excell gevorderd
 • Word basies / intermediêr
 • Outlook: produktiwiteit

Verpleegsters kan op die uitkyk wees vir:

 • Die inflammatoriese infeksieproses
 • Die verpleegsterbondels

Vir maatskaplike werkers is daar kursusse oor:

 • Die Kinderwet
 • Neurobiologie van emosionele regulering by kinders

Soms wil ons, ongeag wat die aard van ons werk is, net sekere vaardighede opskerp. ʼn Verskeidenheid van kursusse maak daarvoor voorsiening. Hier is ʼn paar wat in 2020 die lig sien:

 • Kreatiwiteit en innovasie
 • Emosionele intelligensie
 • Diversiteit in die werkplek
 • Aanbiedingsvaardighede, kommunikasie en gedrag
 • Projekbestuur
 • Interpersoonlike vaardighede
 • Kritiese denke in die werkplek
 • Onderhandelingsvaardighede
 • Hoe om konflik, stres en verandering te bestuur
 • Finansies vir nie-finansiële bestuurders
 • Spel-, taal- en skryfvaardighede
 • E-pos-etiket
 • Werksetiek
 • Beïnvloedingsvaardighede
 • Kommunikasiebeginsels

 

Al hierdie kursusse is beskikbaar op www.s-leer.co.za

Die kalender kan ook geraadpleeg word om te sien watter kursusse by jou dagboek sal inpas.

 

Maak 2020 die jaar van voortgesette leer.

 

Leer in 2020 om meer mens te wees

KURSUSSTATUS:

Behalwe vir die werk wat ons in ons verskillende beroepe moet doen en die vaardighede wat dit behels is daar steeds die belang om sagte vaardighede aan te leer.  Die rede is eenvoudig.

Jy kan in jou beroep die vaardighede wat jy aangeleer deur middel van jou kwalifikasie toepas, maar jy gaan altyd met mense werk en altyd so goed moet saamwerk om die gemeenskaplike doel te bereik.  Die finansiële afdeling se personeel, sal met die menslike hulpbronafdeling moet saamwerk net soos die bemarkingspan saam met die verkope-afdeling moet saam werk.  Elkeen ken sy rol in die taak wat hy moet verrig, maar die sagte vaardighede bly steeds van kardinale belang.

Die 10 vaardighede wat baie relevant is sluit in:

 • Probleemoplossingsvaardighede
 • Kritiese denke
 • Kreatiwiteit
 • Bestuur van mense
 • Koördinering met ander
 • Emosionele intelligensie
 • Besluitneming en oordeel
 • Diensgeoriënteerdheid
 • Onderhandelingsvaardighede
 • Kognitiewe buigsaamheid

 

Hierdie vaardighede word saamgevat in twee hoofgroepe van opleiding naamlik ontwerpersdenke en bewustheid.

 
1. Ontwerpersdenke
Hierdie area bied sekere idees hoe om dit werklik in enige organisasie te bereik.  Aspekte soos emosionele intelligensie en kognitiewe buigsaamheid vereis ‘n verskuiwing in elke werknemer se persoonlike denke.

Hierdie vaardigheid is kompleks en is ‘n kombinasie van luister, empatie, kreatiwiteit, fasilitering en nog vele meer.  Ontwerpersdenke het al in die verlede organisasies gehelp om interne struikelblokke te oorkom, klientediens te verbeter en nuwe tegnologiese innovasies te ontdek.

 

2. Bewustheid

Om die vaardigheid van bewustheid aan te leer sal help om die volgende te ontwikkel; intellek, emosies, selfrefleksie en oopheid wat soos brandstof is vir emosionele intelligensie en kognitiewe buigsaamheid.

 

Hierdie 10 vaardighede wat elke werknemer oor moet beskik in 2020 gaan nie oor tegnologie nie, dit spreek die behoefte vir beter interaksie tussen mense.

 

Besoek gerus S-leer se e-leer kursus in die verband:

https://s-leer.co.za/courses/10-kritieke-vaardighede-ter-voorbereiding-vir-die-vierde-industriele-rewolusie/

Bemagtig die jeug in die Vierde Industriële Revolusie

KURSUSSTATUS:

Deur:  Dr. Juran van den Heever

Die uurglas is besig om uit te loop om die krisis wat die jeug in Suid-Afrika in die gesig staar aan te spreek. Dit behels bemagtiging en werksekerheid. Ons moet die jeug bemagtig om die leiers van die toekoms te wees, want wie anders gaan leiding neem in die toekoms?

Die jeug bring innoverende en energieke idees, visie, entoesiasme en baie kreatiwiteit, maar ten spyte daarvan verdrink hulle in geestelike gesondheidsprobleme soos depressie en angstigheid. Depressie groei jaarliks onder die jeug en dit het grootskaalse selfmoord tot gevolg, en dít gebeur terwyl ons die jeug meer as ooit te vore in die samelewing nodig het. Die jeug het die ondersteuning en hulp van die vorige generasie meer as ooit nodig, want hulle staar die groot uitdagings in die gesig en die vraag is: “Wat kan ons doen?”

Die wêreld is oop vir hoogsgekwalifiseerde persone daarbuite. Die jeug sal hard moet werk, maar die ander generasies moet die weg baan en hulle adviseur oor die land se behoeftes en ook geleenthede skep vir leer en groei.

Die jeug se werkloosheidskoers in Suid-Afrika is tans 56% en dit is die hoogste wat dit al tussen ouderdomme 15 en 34 volgens Statistiek Suid-Afrika was.

Daar is ’n geweldige las op ons onderrigstelsel om skoolverlaters vir die onsekere toekoms voor te berei. Ons benodig dringende aanleer van nuwe vaardighede, en byleer van ander vaardighede ten spyte van tersiêre kwalifikasies.

Hoe kan ons die jeug bemagtig?

 

 1. Gee die jeug gereedskap om probleme op te los, dinkskrums te hou en te reflekteer.
 2. Moedig hulle aan om hulle passie om te sit in iets goed.
 3. Lei hulle om te besef dat hulle stem geldig is sonder kritiek en oordeel.
 4. Lei hulle om te verstaan dat mense nie altyd gaan luister en verstaan nie.
 5. Help hulle om te verstaan dat die beste idee soms logistieke beplanning ook nodig het.
 6. Help hulle om sekere gewoontes te ontwikkel.
 7. Gee hulle die geleentheid om te misluk, maar help hulle ook om te slaag.
 8. Vertel hulle van suksesvolle verhale van jeugontwikkeling en sukses.
 9. Help hulle om ’n projek op die been te bring en ondersteun hulle vordering.
 10. Raak betrokke by hulle ontwikkeling.

 

Die jeug is die toekoms van Suid-Afrika as ons deeglik na die statistiek kyk, maar die werkloosheid daarteenoor spreek boekdele. Ons sal daadwerklik moet fokus om hierdie probleem op te los.

 

S-leer gaan fokus om studente uit tradisionele Afrikaanse Universiteite, wat studente van instellings soos Sol-Tech en Akademia insluit, toe te rus met nodige vaardighede om die werkplek te betree en te floreer deur verskeie kursusse wat in 2020 die lig gaan sien.

 

 

 

Die “Boomers” en die Millenniërs – verstaan ons dit regtig?

KURSUSSTATUS:

Deur:  Dr. Juran van den Heever

Wat onderskei Generasie Y van X, en is Generasie Z werklik? Weet ons regtig hoe hierdie generasies van mekaar verskil en die ware ouderdom van elk, maar nog meer, weet ons hoe hierdie generasies relevant gaan bly in die Vierde Industriële Rewolusie? Lees gerus verder en vind uit:

Ten eerste: Om die verwarring van die ouderdomme  op te klaar. Die generasies word bepaal deur die jaar waarin hulle gebore is en nie deur ’n persoon se ouderdom op enige gegewe tyd nie. Sien die illustrasie hieronder as verduideliking:

Dit maak nie saak wat jou ouderdom is nie, jy sal altyd deel vorm van die spesifieke generasie waarin die jaartal waarin jy gebore is val. Dus, al het jy in 1999 mondig geword en nou in 2019 amper 40 jaar oud is, en boonop ’n paar kinders in jou huis het deel jy die generasie met outjies wat steeds studeer of nou eers begin werk.

Almal wonder ook altyd waar die name vandaan kom en hoekom dié spesifieke letters (X,Y en Z) aan die generasies gekoppel word. Die “Baby Boomers” is die generasie wat  tussen 1944 en 1964 ná die Tweede Wêreldoorlog gebore is. Mense het nuutgevonde vooruitgang en voorspoed beleef en gevolglik meer kinders gekry, daarom die naam “Baby Boomers”.

Die generasie daarna het nie juis iets gehad waarmee hulle geïdentifiseer kon word nie – daar was geen herkenbare karaktereienskappe nie – daarom net die X.  Vandaar is daar bloot net met die alfabet afgegaan. Die natuurlike volgende een was Generasie Y en daarna Z wat dan ook die einde beteken. Generasie Y het wel ’n bynaam gekry, en hulle staan beter bekend as die Millenniërs. Dít is te danke aan die draai van die millennium. Generasie Z ontvang ook verskeie byname waarvan IGenerasie die bekendste is.

Mens kan ook nie anders as om Generasie Y in twee dele op te deel nie, naamlik Y1 en Y2. Die rede hiervoor is dat millenniërs nie op dieselfde stadium in hulle lewe op ’n gegewe tydstip is nie. Sommiges studeer of studeer af terwyl ander al ’n huis vol kinders het. Hulle is in verskillende fases van hulle lewe wat kultuur, maar ook finansies betref.

Hier volg die eienskappe van elke generasie:

Gebore:                                1944 – 1964

Ouderdom tans:                   55 – 75

Mediagebruik:                      Meestal tradisionele media

Vorming:                               Optimisties na Tweede Wêreldoorlog, Hippie-tydperk

Finansies:                            Amper by aftrede met lewensverwagtinge wat groei. 25%

koop reis en verblyf aanlyn.

Huishouding:                       77% is huiseienaars en hulle verdien ook die hoogste inkomste.

Werk en onderrig:               51% het ’n universiteitskwalifikasie.

 

Gebore:                                 1965 – 1979

Ouderdom tans:                   40 – 54

Media gebruik:                     Televisie en Facebook-gebruikers

Vorming:                               Koue oorlog en die groei van persoonlike rekenaargebruik

Finansies:                            Het meeste studieskuld terwyl kinders grootgemaak word en aftrede beplan word. 19% koop aanlyn. Hierdie                                                              generasie voel die meeste spanning as dit by finansies kom.

Huishouding:                       41% van die generasie is die algemene besluitnemer en 24% bly alleen.

Werk en onderrig:               74% is voltyds aangestel of werk vir hulleself.

 

Gebore:                                 1980 – 1994

Ouderdom tans:                   25 – 39

 

Mediagebruik:                      Beweeg weg van kabeltelevisie en verkies “streaming”

Vorming:                               Ontploffing van die internet en die groot resessie, en sosiale media

Finansies:                            Massiewe studieskuld veroorsaak dat die generasie

sekere lewenskostes uitstel. 23% koop aanlyn.

Huishoudings:                     40% van hierdie generasie besit huise en is die minste geneig om alleen te bly.

Werk en onderrig:               13% het ’n universiteitskwalifikasie en ’n koers van 32% werkloosheid.

 

Gebore:                                 1995 – 2019

Ouderdom tans:                   0 – 24

Mediagebruik:                      Selfoontegnologie en sosiale media

Vorming:                               Internettoegang op jong ouderdom en slimfone

Finansies:                            Wil skuld vermy nadat hulle Millenniërs se skuldvlakke sien. Hierdie generasie hou die meeste van inkopies, maar                                                 dui ook aan dat hulle die meeste spaar.

Huishouding:                       Die meerderheid van die generasie bly in huishouding van ongeveer 6 mense en hulle neem ook nie sommer                                                             besluite nie.

Werk en onderrig:               11% het ’n universiteitskwalifikasie en daar is ’n 36% koers van werkloosheid.

 

Ten spyte van die globale ekonomiese groei, uitbreiding en geleenthede blyk die Millenniërs en die Generasie Z steeds pessimisties en              ongemaklik voor te kom. ’n Paar kenmerke kon uit die studie van Deloitte se Millenniër-navorsing verseker word en dit is dat:

 1. Optimisme en vertroue raak skaars
 2. Hulle raak skepties oor besighede se motiewe
 3. Millenniërs en Generasie Z respekteer ondervinding
 4. Hulle het ’n lief/haat-verhouding (“love/hate relationship”) met tegnologie

Daar moet ook in ag geneem word dat die twee laaste generasies 66% van die populasie uitmaak en dat hulle die ekonomie verder moet vat en ook die werksmag gaan wees teen 2030 en verder in die toekoms. Waarom dan klem lê op die generasies en die Vierde Industriële Revolusie?

Die ouer generasie moet verseker dat dié twee generasies voorbereid en gereed is vir dit wat voorlê. Ons moet die jeug bemagtig sodat hulle Suid-Afrika se ekonomie vorentoe kan vat deur die regte rigtings te kies en hulle moet ook voortgesette opleiding ontvang. Die jeug en veral die twee generasies wat die meerderheid van die populasie vandag uitmaak (onthou hulle verander deur die tye), sal moet toegerus en voorberei word en nie onder enige valse voorwendsels vals gemanipuleer word nie.

Gun my om die twee generasies vir nou die jeug te noem. Die jeug sal soos ’n globale handskoen moet beskerm word. Hulle sal die regte rigtings moet studeer, hulle sal motiveer moet word om positief by te dra tot die land en meer nog, hulle sal opgelei moet word om effektief in die werksplek te funksioneer om sodoende effektief, produktief en suksesvol te wees.

George Orwell het geskryf: “Each generation imagines itself to be more intelligent than the one that went before it, and wiser than the one that comes after it.”

Ons moet die jeug (Generasie Z en Y) met ander woorde, mense met die ouderdom van 0 tot 39, in die Vierde Industriële Revolusie bemagtig want:

 • hulle kan kommunikeer deur elektroniese toestelle en “multitask”;
 • hulle kan familie nog voor werk plaas en buigbare en buigsame werksomstandighede sal hulle pas;
 • hulle werk goed in ’n span en soek motivering, maar kan soms afdwaal en het toesig nodig; en
 • hulle ag almal ongeag ouderdom en gesag as die gelyk en kan soms konflik veroorsaak.

Met dit in ag genome moet ons dan fokus om hierdie generasies die nodige vaardighede aan te leer, nie om hulle in te perk of rigied te beheer nie, maar om hulle net nog meer suksesvol in die oorgang na die 4IR te laat floreer.

Die jeug is ons toekoms en elke generasie is verantwoordelik vir die volgende een.

Gaan kyk op www.s-leer.co.za hoe ons die jeug wil bemagtig.

 

 

 

 

Die mens is bekommerd, maar bly belangrik in die 4IR

KURSUSSTATUS:

Deur:  Dr. Juran van den Heever

Daar is gonswoorde wat die mens bang maak.  Dit is woorde soos kunsmatige intelligensie, die Vierde Industriële Rewolusie, nano- en biotegnologie en robotika.  Dit is tereg so, want die mens voel bedreig en voel dat hierdie elemente ons menswees infiltreer, ons werk kom wegvat en alles kom beheer en oorneem. Die waarheid is ook dat ons dit toelaat omdat dit ook ons lewe vergemaklik.  Uber en Airbnb is voorbeelde van hoe ons hierdie KI gebruik om ons lewens te vergemaklik.

Ons moet een ding mooi onthou.  Ons as mense is daar om robotte te programmeer, en nie sodat hulle ons programmeer of beheer nie.  Daarom sal daar sekere vaardighede wees wat nog belangriker gaan raak in hierdie tyd wat ons betree.  As jy jou oë toemaak en ’n roos in jou gedagtes voorstel, sal jou roos uniek en heeltemal anders wees as dié van die persoon langs jou.  Die robot se roos sal die weergawe wees wat ons programmeer en wat hy herroep.  Daarom is hierdie denke en kreatiwiteit waaroor die mens steeds beskik, en die emosie wat daaruit vloei, bitter belangrik in die Vierde Industriële Rewolusie en die wêreld van werk wat so vinnig verander.

Die spoed waarteen gewerk word, raak vinniger, alles is digitaal en die tyd van ’n “baas” wat die laaste sê het, is by die deur uit.  Daar gaan baie klem gelê word op spanne met verskillende gawes en vaardighede.  Probleme sal in groepe opgelos moet word, daar sal onderhandel moet word, kreatief en uit die boks gedink moet word, en die oplossings sal saam gevind en beoordeel word.

Ons beweeg ook in ’n tyd waar dit nie soseer oor die produk gaan nie, maar eerder oor die diens wat gelewer word.  As jy in ’n vreemde dorp inry, sal jy eerder op Tripadvisor uitvind watter restaurant die beste is om by te eet, want die mense evalueer dit en beveel dit aan, nie die restaurant self nie.

Ja, werksgeleenthede gaan wegval, maar nuwe werke gaan geskep word en dit is belangrik om aan die voorpunt hiervan te bly.  Ons moet weetgierig en honger wees vir voortgesette leer, want die mens gaan nie uit die rewolusie gehaal word nie; hy gaan net anders moet dink en werk en hom altyd, altyd moet besig hou met lewenslange leer.

My ervaring by S-leer

KURSUSSTATUS:

Deur Brigitte Raath

Is die toestand van die pasiënt kritiek of krities?

Sal jy dit waardeer of waardeur as ek die ete bywoon?

Word paaie onderhou of in stand gehou?

Ek beskou myself as ʼn redelike taal-Nazi.  Spel- en taalfoute grief my en wanneer daaroor gekla word, sê baie mense doodgewoon dit is nie meer belangrik om taal- en spelreëls te ken nie, want almal verstaan tog wat hulle bedoel. Moderne tegnologie soos selfone en selfs Facebook het ʼn nuwe en dikwels irriterende manier van skryf tot gevolg. Woorde en sinne word sonder enige spel- of grammatikareëls geskryf of afgekort. Mense gee al hoe minder om hoe hulle spel en gewone taalfoute is aan die orde van die dag. Afrikaanse grammatika is in die moeilikheid en myne was bykans ook.

Ek het onlangs S-leer se Spel-, taal- en skryfvaardigheidskursus bygewoon waar ons fasiliteerder, Salomé Coertze, ons by aankoms met ʼn speltoets (wat ek byna gedop het) verras het. Deur skade en skande word ʼn mens wys en teen die einde van die eerste dag  is ons behoorlike touwys gemaak oor waar en wanneer ʼn apostroof, aksentteken, deelteken, hoof- en kleinletters gebruik word, wat die korrekte afleidings, samestellings en meervoudsvorme van woorde is en is ons kennis van woordsoorte, normeringsgronde, woordorde, los- en vasskryf van woorde behoorlik opgeskerp.

Die tweede dag het met nog ʼn toets afgeskop waarin ek sommer stukke beter gevaar het. Daar is aan ons skryfvaardighede getimmer en ons het die verskillende skryfstyle van rubrieke, artikels, verslae, resensies tot blogs bespreek. Ons hou ook kamma-vergadering en word meesters van die opstel van sakelyste asook notuleringsvaardighede. Salome se passie vir die Afrikaans is aansteeklik en het ons almal aan die brand gehad.

Aan die einde van dié twee leersame dae gaan ek vir seker nooit weer vergeet dat:

 • Skeppend beter is as kreatief en mening mooier is as opinie.
 • Ek waardeer jou moeite, maar die deur waardeur ek moet loop, is gesluit.
 • ʼn Mens kan verskoning vra of om verskoning vra maar daar bestaan nie ʼn woord soos “omverskoning” of “onverskoning” nie.
 • Ek herinner jou om nie die volgende kursus mis te loop nie.

En laaste, maar nie die minste nie… ʼn Miljard is ʼn duisend miljoen en ʼn biljoen is ʼn miljoen keer miljoen, maar billion is nie ʼn biljoen nie, want billion is ʼn duisend miljoen en derhalwe ʼn miljard.

 

Om goeie diens te lewer sit nie in elkeen se broek nie. Om uitnemend te wees, nog minder.

KURSUSSTATUS:

Ons hoor en lees gereeld van swak dienslewering. Swak dienslewering is nie net ʼn algemene verskynsel in Suid-Afrika nie, dit is ʼn wêreldwye tendens. In werklikheid verdwaal ongelukkige kliënte dikwels in ʼn duiselig-wekkende doolhof van ellelange telefoonoproepe met eindelose kiesopsies en swak agtergrondmusiek terwyl hulle herhaaldelik op wag geplaas word of van een na die ander onbevoegde agent deurgeskakel word. Dan nie eers gepraat van die heen-en-weer e-pos kommunikasie en die hulp-toonbankagent wat lyk asof sy besig is om ʼn lewenslange vonnis uit te dien nie. Die uiteinde hiervan? ʼn Gefrustreerde kliënt wat sy hare uit sy kop wil trek.

Ek het onlangs S-leer se kursus oor diensuitnemendheid bygewoon waar ons fasiliteerder, Engela Dibley, ons met hope praktiese stappe en aksies in uitnemende kliëntediens touwys gemaak het. Engela het 21 jaar ondervinding in die kliëntediensbedryf en ook bedryfspesifieke ervaring in die behoud van kliënte en haar passie vir dienservaring en diensbelewenis van kliënte is aansteeklik.

In vandag se ekonomie en besigheidswêreld val die fokus van diensuitnemendheid op twee areas, naamlik: hoe om goeie kliënte te werf en die behoud van kliënte deur al die interaksies wat jy met hulle het. Ons vaardighede soos hoe om verhoudings en vertroue met kliënte te bou, uitstekende kliënte-ervarings te verseker, jou handelsmerk te versterk, klagtes te verminder en tyd te bespaar asook kliëntebehoud is gedurende die kontaksessie verfyn. Die hele program is daarop gemik om diensuitnemendheid in ons moderne tyd onder die vergrootglas te plaas.

Aan die einde van dié leersame dag is ons met die oulike “resep” gelos:

 1. Die spesery vir goeie diens is passie.
 2. Maak jou diens so gerieflik soos om kitskos te koop.
 3. Oefen om ʼn goeie kok te wees.
 4. Gee altyd ʼn ekstra porsie.
 5. Wees die kersie op die koek.
 6. Sit die beste gereg voor wat jy kan.
 7. Laat jou gaste help met die maak van die gereg.
 8. Wees die versiering op die koek.

“Jou onderneming is reeds veronderstel om die resep vir goeie kliëntediens in elke werknemer “ingebak” te hê. Dit maak sin om jou kliënte uit die veld te slaan met uitnemende diens sodat hulle vir die res van jou onderneming se bestaan jou kliënte sal bly.” – Peter Economy

Is jy reg vir dit wat kom?

KURSUSSTATUS:

Deur Mandy-Michelle Thackwray

Ek het onlangs die voorreg gehad om die gemengde leerprogram, 10 Kritieke Vaardighede vir die 4de Industriële Revolusie wat deur S-leer aangebied is by te woon. Nie net is die manier waarop die program aangebied is heeltemal in lyn met dit wat mens in die 4de Industriële Revolusie verwag nie, maar die inhoud en kennis wat ek opgedoen het is ook van onskatbare waarde.

Dit is vir my ʼn groot bekommernis dat min mense én maatskappye nog nie insien dat ons reeds hierdie tydperk betree het nie, en meeste van ons het dus ook nie al voldoende daarvoor voorberei nie. Daarom die vraag: Is jy reg vir dit wat kom?

Die goeie nuus is dat ons nie heeltemal deur robotte vervang gaan word nie, maar dat ons wel met hulle gaan moet kompeteer en unieke vaardighede gaan moet aanleer om tred te hou met die snelveranderende tydperk waarin ons tans beweeg. Dit is vir seker ook so dat ons gaan moet besin oor hoé ons werk en hiermee saam hoeveel verantwoordelikheid ons gaan neem vir ons eie self-sorg.

Indien die hele gedagte van robotte in die werkplek vir jou klink soos iets wat slegs in flieks gebeur, sal die eerste stap wees om jou denkwyse te verander. Indien ons hierdie tydperk reg benader, kan dit vervullend wees en ons toelaat om ons kreatiwiteit en innoverende kritieke denkwyses op nuwe maniere uit te leef. Ons is al so semi-afgestomp teen die mantra dat lewenslange leer uiters belangrik is, maar ek kan getuig dat jou sagte vaardighede belangriker word as enige ander vaardighede wat jy gebruik om jou werk te doen. Indien jy jouself met hierdie vaardighede toerus, het jy die luukse voordeel dat jy jouself voldoende bemagtig het en dié veranderinge baie beter gaan bestuur.

Dit is baie belangrik om te weet dat hierdie nie net ʼn impak op die jonger geslag of ons kinders gaan hê nie, maar dat die van ons wat al ’n hele paar jaar se mensekennis en lewenservaring opgedoen het, steeds ʼn waardevolle bydra kan lewer. Ons moet ook hande neem meet ons jeug sodat ons saam opgewonde kan wees oor die nuwe dinge wat kom.

Dit is binne elkeen van ons se vermoë en belang om die 10 kritieke vaardighede vir die 4de Industriële Revolusie te bemeester. Hierdie vaardighede gaan jou nie net bemagtig nie, maar ook jou ondersteun sodat jy jou roeping suksesvol kan uitleef.

Maak jouself vandag nog gereed!

Gonsfees – jou inligtingsfees vir kommunikasiepraktisyns

KURSUSSTATUS:

Aandag alle kommunikasiepraktisyns, bemarkers, joernaliste, skakelbeamptes, ontwerpers en enige iemand in ‘n kreatiewe beroep – die Gonsfees is hier!

Die fees word aangebied deur die Solidariteit Beroepsgilde vir Kommunikasiepraktisyns in samewerking met S-leer en is nie slegs die ideale netwerkgeleentheid vir jou nie, maar bied jou ook die geleentheid om op ‘n interaktiewe en kreatiewe wyse kennis te deel en te ontvang. Kom steek kers op by kundiges uit die bedryf soos Barnard Beukman, redakteur van Beeld; Annie Coetzee, motiveringspreker oor kreatiwiteit en luistervaardighede; Nico Louw, ‘n verkoopsbestuurder wat gaan praat oor die nuwe digitale realiteit; Freek Robinson, hoofanker van eNuus; en Mynhardt van Pletsen oor die verkoopkrag van ‘n goeie storie.

Het jy boonop al gewonder hoe boetiekjenewer (“craft gin”) dit reggekry het om so opspraak te maak? Kom luister na ʼn bekende handelsmerkbemarker wat ‘n geheim of twee hieromtrent gaan verklap en proe gerus sommer ook die produk.

Hoekom moet ek dit bywoon?

Die kommunikasiebedryf is ʼn energieke, innoverende en omvattende omgewing wat ʼn wye spektrum dek. Dit word van persone in die bedryf verwag om lewenslange leerders te wees en deur hul vaardighede meesterskap in hul veld te bereik.

Werkspraktyke verander vinnig en dit raak al hoe moeiliker vir kommunikasiepraktisyns om op hoogte van nuwe tendense te bly. Persone wat kommunikasieverwante take moet verrig, het ʼn groterwordende behoefte om netwerke te vorm, kennis te deel en by deskundiges te leer.

Om ʼn goeie werk in die vierde industriële rewolusie (4IR) te kan hê, is kennis egter noodsaaklik. Die 4IR is nie iets wat in die toekoms gaan gebeur nie, dit is reeds besig om ons werkplekke te verander.

Wat behels die dag?

 Sessie 1: Joernalistiek – Barnard Beukman (redakteur van Beeld)

Sessie 2: Die rol van LUISTER in die lewe van ’n kreatiewe persoon – Annie Coetzee (motiveringspreker)

Sessie 3: Impak van tegnologie op media – Freek Robinson (hoofanker van eNuus; 44 jaar ervaring in TV- en radiojoernalistiek)

Sessie 4: Bemarking in ons nuwe digitale realiteit – Nico Louw (verkoopsbestuurder vir Meltwater Afrika)

Sessie 5: Die ongelooflike krag van ’n goeie storie – Mynhardt van Pletsen (kommunikasie-argitek en stigter van KRAFT Insights, ’n inisiatief wat op korporatiewe leer fokus)

Sessie 6: Die suksesstorie van boetiekjenewer

Datum: 11 September 2019

Tyd: 08:00 – 16:30

Koste: Solidariteit-lid R336,00 / Nielede R560,00

Plek: Pretoria – Diep in die berg (Disselboomstraat 929, Wapadrand, Pretoria)

Registreer voor 6 September by gildes@solidariteit.co.za om jou plek te waarborg.

Watter beroepe val  onder die kommunikasiepraktisynsgilde?

 • Beroepe in die advertensiewese
 • Analis: kommunikasie
 • Assistent: bemarking
 • Assistent: produksie
 • Assistent: tegnies
 • Beampte: kommunikasie
 • Bemarker
 • Bestuurder: banket
 • Bestuurder: bemarking
 • Bestuurder: kommunikasie
 • Bestuurder: verkope
 • Fotograaf
 • Grafiese ontwerper
 • Joernalis
 • Kameraman
 • Klank- en beeldoperateur
 • Kommunikasiespesialis
 • Omroeper
 • Ontwerper
 • Ontwerper: webtuiste
 • Radio- of televisieaankondiger
 • Redakteur
 • Skakelbeampte (public relations officer, PRO)
 • Subredakteur
 • Taalpraktisyn
 • Telebemarker
 • Verkoopskonsultant
 • Verkopeverteenwoordiger
 • Verkopebestuurder