Interpersoonlike vaardighede seminaar: Werk goed saam met ander seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Inleidende gesprekke en interaksie om waarderende ondersoek (appreciative inquiry) in die groep te beoefen. Waarderende ondersoek skep ʼn bewustheid by elke werknemer om gedrags- en kommunikasiestyle te ontdek en om sodoende bewus te wees van hoe belangrik ander in die span is, en om die fokus op die self te verminder. Ons gaan ook kyk na konstruktiewe ontevredenheid in die kantooropset en hoe kreatiewe dialoog en kommunikasie die voordele hiervan kan uitwys. Waardevolle wenke word gedeel om die atmosfeer en omgewing in die werkplek te verbeter sodat elke werknemer bewus is van die “geur” wat hy en sy aan die werkplek verleen om van die werkplek ʼn aangename plek te maak. Denkstyle sal uitgewys word en so ook moeilike persoonlikhede waarmee ons soms moet saamleef. Emosionele en sosiale intelligensie, met spesifieke verwysing na verhoudings in die werkplek, kry ook spesiale aandag. Ons gaan ook fokus op die verskillende energieë in die werkplek en ʼn interessante aktiwiteit toepas sodat deelnemers self kan ontdek watter tipe energie hulle meestal in die werkplek openbaar. Hierdie aktiwiteit sal met sensitiwiteit aangebied word en sal beslis kreatiewe wenke om positiewe energie te behou en te versterk, bied.

KURSUSBENAMING:

Interpersoonlike vaardighede: Werk goed saam met ander

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 4 Junie 2020

Datum: 09:00 tot 16:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede:              R 1 200

Nie-lede:                             R 2000

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Solidariteit Hoofkantoor

Kremetart Raadsaal

H.v. D.F. Malanlaan en Eendrachtstraat, Kloofsig

Centurion

 

OORSIG VAN INHOUD:

Inleidende gesprekke en interaksie om waarderende ondersoek (appreciative inquiry) in die groep te beoefen. Waarderende ondersoek skep ʼn bewustheid by elke werknemer om gedrags- en kommunikasiestyle te ontdek en om sodoende bewus te wees van hoe belangrik ander in die span is, en om die fokus op die self te verminder. Ons gaan ook kyk na konstruktiewe ontevredenheid in die kantooropset en hoe kreatiewe dialoog en kommunikasie die voordele hiervan kan uitwys. Waardevolle wenke word gedeel om die atmosfeer en omgewing in die werkplek te verbeter sodat elke werknemer bewus is van die “geur” wat hy en sy aan die werkplek verleen om van die werkplek ʼn aangename plek te maak. Denkstyle sal uitgewys word en so ook moeilike persoonlikhede waarmee ons soms moet saamleef. Emosionele en sosiale intelligensie, met spesifieke verwysing na verhoudings in die werkplek, kry ook spesiale aandag. Ons gaan ook fokus op die verskillende energieë in die werkplek en ʼn interessante aktiwiteit toepas sodat deelnemers self kan ontdek watter tipe energie hulle meestal in die werkplek openbaar. Hierdie aktiwiteit sal met sensitiwiteit aangebied word en sal beslis kreatiewe wenke om positiewe energie te behou en te versterk, bied.

 

KURSUSUITKOMSTE:

  • Selfontdekking op ʼn nuwe vlak;
  • Begrip en insig vir ander danksy ʼn beter luistervermoë;
  • Nuwe insigte oor hoe energie (intellektueel, emosioneel, geestelik en fisies) aan ander oorgedra word;
  • ʼn Totale nuwe vlak van bewustheid oor mense, dinge en gedrag;
  • Egtheid in kommunikasie en respek vir ander denkstyle;
  • ʼn Hoër vlak van emosionele en sosiale intelligensie;
  • Positiwiteit en nuwe visie vir die werkplek.

 

BIOGRAFIE: 

Annie Coetzee bestuur sedert 1998 haar eie maatskappy met ʼn sterk fokus op mense-verhoudings in die werkplek. As passievolle navorser in die veld van emosionele en sosiale intelligensie het sy dan ook die eerste boek in Suid-Afrika geskryf wat oor hierdie vorme van intelligensie handel, getitel: Emosioneel Intelligent…JY!’  (LAPA Uitgewers) Sy begin haar loopbaan as onderwyser in Engels en Musiek (BA Unisa), studeer verder en beklee ʼn lektrisepos in Sielkunde (BEd Stellenbosch), en bekom ʼn pos as navorser by Unisa, gefokus op die ontwikkelende volwassene (twee jaar se studie in Navorsingsmetodiek – Universiteit van Pretoria MEd). Sy is die skrywer van tien selfbemagtigingsboeke, talle opvoedkundige artikels vir saketydskrifte en is gewild as spreker en opleier op die gebied van selfbestuur, uitmuntende kommunikasie en leierskap en die emosioneel-intelligente volwassene.

Sy verwerf ook verskeie internasionaal erkende kwalifikasies wat haar as professionele en persoonlike lewensafrigter kwalifiseer, naamlik neurolinguistiese programmering, Neethling Breinprofilering, How to Orchestrate (DUKE Corporate Education), CPS – Creative Problem Solving (State University Buffalo) en Investment in Excellence (Pacific Institute).

 

KURSUSKREDIETE

N.V.T

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status