Die KVBA in ’n neutedop seminaar 2020

KURSUSSTATUS:

Die KVBA (Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie) is ’n statutêre geskilbeslegtingsliggaam geskep deur die Wet op Arbeidsverhoudinge. Tydens hierdie seminaar gaan die volgende bespreek word:

 1. Agtergrond van die Wet op Arbeidsverhoudinge en die geskilbeslegtingsliggame.
 2. Die KVBA en die Wet op Arbeidsverhoudinge.
 3. Die magte van die KVBA en kommissarisse.
 4. Watter dispute kan na die KVBA verwys word?
 5. Tydperke van verwysing
 6. Die reëls van die KVBA
 7. Kodes van Goeie Praktyk

KURSUSBENAMING:

Die KVBA in ’n neutedop

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 6 Maart 2020

Tyd: 09:00 – 14:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede: R1200

Nie-lede: R2000

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer Ouditorium

Die adres is Gerhardstraat 117, Die Hoewes, Centurion. Hiermee ook ʼn Google Maps-skakel na die perseel.

 

OORSIG VAN INHOUD:

Die KVBA (Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie) is ’n statutêre geskilbeslegtingsliggaam geskep deur die Wet op Arbeidsverhoudinge. Tydens hierdie seminaar gaan die volgende bespreek word:

 1. Agtergrond van die Wet op Arbeidsverhoudinge en die geskilbeslegtingsliggame.
 2. Die KVBA en die Wet op Arbeidsverhoudinge.
 3. Die magte van die KVBA en kommissarisse.
 4. Watter dispute kan na die KVBA verwys word?
 5. Tydperke van verwysing
 6. Die reëls van die KVBA
 7. Kodes van Goeie Praktyk

 

KURSUSUITKOMSTE:

 1. Bywoners moet die struktuur en totstandkoming van die KVBA verstaan.
 2. ’n Goeie begrip van die tipe dispute wat na die KVBA verwys kan word en die betrokke verwysingstydperke.
 3. Begrip van die KVBA-reëls en Kodes van Goeie Praktyk.
 4. Die toepassing van kennis deur ’n skynverwysing te voltooi.

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Enige individu wat hul kennis rondom die KVBA wil verbreed.

 

BIOGRAFIE: 

Die seminaar word deur Mynie Kriek, ’n arbeidsreg fasiliteerder verbonde aan S-leer, aangebied. Sy het haar regsgraad (LLB) in 2010 verwerf en haar Meestersgraad (Kollektiewe Arbeidsreg) in 2018, beide aan die Universiteit van Pretoria. Mynie is in 2012 toegelaat as prokureur, en het sedert 2014 tot Julie 2019 in Solidariteit se Regsafdeling as litigant gepraktiseer.

KURSUSKREDIETE

Geen.

e-Leer-inhoud

Lesse Status