Aanbiedingsvaardighede, kommunikasie en gedrag seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Om eie aanbiedingsvaardighede te ontdek en opnuut te leer om ʼn toespraak te organiseer. Dit behels baie wenke ten opsigte van navorsing, ʼn goeie inleiding, die liggaam van ʼn toespraak en die slot. Uitstekende aanbiedingsvaardighede vereis kontak met die gehoor, goeie stemvariasie en hoe skeppend die spreker met sy inhoud omgaan. Laasgenoemde behels effektiewe liggaamstaal en die gebruik van enige hulpmiddele (indien nodig). Wenke ten opsigte van die hantering van ‘n ‘vyandige’ gehoor’ en die noodsaaklikheid van ʼn goeie aanhaling, grap of storie word ook bespreek. Spesiale aandag word geskenk aan die hindernisse wat kan voorkom in die lokaal waar aanbiedings plaasvind, en hoe om dit skeppend en stylvol te hanteer. Etiket, kleredrag en impak gedemonstreer. Tydens die werkswinkel sal deelnemers ook kans kry om kort toesprake te maak.

KURSUSBENAMING:

Aanbiedingsvaardighede, kommunikasie en gedrag

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 21 en 22  Julie

Tyd: 09:00 – 16:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede:         R1200

Nie-lede:                     R2000

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Solidariteit Hoofkantoor

Kremetart Raadsaal

H.v. D.F. Malanlaan en Eendrachtstraat, Kloofsig

Centurion

OORSIG VAN INHOUD:

Om eie aanbiedingsvaardighede te ontdek en opnuut te leer om ʼn toespraak te organiseer. Dit behels baie wenke ten opsigte van navorsing, ʼn goeie inleiding, die liggaam van ʼn toespraak en die slot. Uitstekende aanbiedingsvaardighede vereis kontak met die gehoor, goeie stemvariasie en hoe skeppend die spreker met sy inhoud omgaan. Laasgenoemde behels effektiewe liggaamstaal en die gebruik van enige hulpmiddele (indien nodig). Wenke ten opsigte van die hantering van ‘n ‘vyandige’ gehoor’ en die noodsaaklikheid van ʼn goeie aanhaling, grap of storie word ook bespreek. Spesiale aandag word geskenk aan die hindernisse wat kan voorkom in die lokaal waar aanbiedings plaasvind, en hoe om dit skeppend en stylvol te hanteer. Etiket, kleredrag en impak gedemonstreer. Tydens die werkswinkel sal deelnemers ook kans kry om kort toesprake te maak.

KURSUSUITKOMSTE:

 • Kennis, kundigheid en bemagtiging in aanbiedingsvaardighede.
 • Inspirasie om toesprake meer skeppend voor te berei.
 • Innoverende inligting om die opening en slot van ʼn toespraak te beplan sodat luisteraars baat sal vind by die aanbieding.
 • Beter insig oor emosionele en sosiale aspekte om die onverwagte gebeure in ʼn lokaal skeppend te hanteer.
 • Insig en kennis oor die betekenis van evaluering wat weer eie aanbiedings verbeter omdat die spreker weet waarna om op te let.
 • Nuwe insigte omtrent fisiese energie tydens aanbiedings wat help dat die spreker beter voorbereid sal wees wanneer hy/sy die verhoog betree.
 • Effektiewe gebruik van Powerpoint, hulpmiddele en blaaiborde, asook hoe om effektief in groepe te werk sodat elke deelnemer betrek word.
 • Hernude insigte ten opsigte van die toepassing van aanhalings, grappe en stories – wat weer die vermoë om humor te gebruik, verskerp.
 • Beter kontak met luisteraars om waarneming verskerp.
 • Goeie begrip vir verskillende soorte aanbiedings (om te motiveer, om feite oor te dra, om iemand voor te stel, ens.)
 • Ontwikkeling van ʼn spreker se persoonlike luistervermoë, wat op sy beurt weer van die spreker ʼn uitmuntende spreker maak.

 

BIOGRAFIE:

Annie Coetzee se professionele loopbaan as publieke spreker het in 2004 begin. Sy het vir 10 jaar deelgeneem aan Toastmasters International se Kommunikasie- en Leierskapprogramme wat baie toesprake met evaluering ingesluit het. Sy ontvang vele toekennings, soos o.a. “Toastmaster of the Year” en finalis in ‘Most Influential Woman in Business in Africa’. Sy tree landswyd op as publieke spreker en is al ʼn aantal kere uitgenooi om in Europa en die VSA aanbiedings te doen waarvoor sy uitstekende terugvoer ontvang het. Annie is ook ʼn persoonlike afrigter vir leiers en studente wat toesprake moet voorberei. Haar opleiding en praktiese toepassing in die veld van aanbiedingsvaardighede maak van haar ‘n uitstekende bron van kennis oor hierdie belangrike aspek.

Sy bestuur sedert 1998 haar eie maatskappy met ʼn sterk fokus op kommunikasievaardighede en groot maatskappye gebruik haar om hulle leierskorps, asook beginners in die werksplek op te lei om beter kommunikeerders te wees.

Sy begin haar loopbaan as onderwyser in Engels en Musiek (BA Unisa), studeer verder en beklee ʼn pos as lektrise in Sielkunde (BEd Stellenbosch). Later word sy ʼn navorser aan

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status