Arbeidshofproses en opstelwerk seminaar 2020

KURSUSSTATUS:

In hierdie seminaar gaan daar gefokus word op die arbeidshof se prosesse en reëls. Kursusgangers gaan leer oor die Praktyk Handleiding van die Arbeidshof en die verskillende tipes prosesse wat plaasvind in hierdie gespesialiseerde hof. Daarna gaan kursusgangers kyk na aspekte van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die Wet op Arbeidsverhoudinge ten opsigte van die tipe dispute wat na die arbeidshof verwys kan word. Saam met elke tipe dispuut gaan daar kortliks verduidelik word watter hofstukke van toepassing is en wat in daardie hofstukke aangespreek moet word.

KURSUSBENAMING:

Arbeidshofproses en opstelwerk

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 5 Augustus 2020

Tyd: 09:00 tot 15:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede: R1 200,00

Nie-lede: R2 000,00

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Solidariteit Hoofkantoor

Kremetart Raadsaal

H.v. D.F. Malan & Eendrachtstraat, Kloofsig

Centurion

OORSIG VAN INHOUD:

In hierdie seminaar gaan daar gefokus word op die arbeidshof se prosesse en reëls. Kursusgangers gaan leer oor die Praktyk Handleiding van die Arbeidshof en die verskillende tipes prosesse wat plaasvind in hierdie gespesialiseerde hof. Daarna gaan kursusgangers kyk na aspekte van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die Wet op Arbeidsverhoudinge ten opsigte van die tipe dispute wat na die arbeidshof verwys kan word. Saam met elke tipe dispuut gaan daar kortliks verduidelik word watter hofstukke van toepassing is en wat in daardie hofstukke aangespreek moet word.

KURSUSUITKOMSTE:

  1. Onderskei die tipe dispute wat na die arbeidshof verwys kan word.
  2. Die tydperke van verwysing van dispute.
  3. Verstaan die Praktyk Handleiding.
  4. Verstaan die arbeidshof se jurisdiksie.
  5. Selfstandig te kan onderskei watter tipe dokumentasie daarvan gebruik moet word.
  6. ’n Basiese begrip van die elementêre inhoud van sekere tipes hofstukke.
  7. Verstaan die proses om te appelleer teen ’n hofbevel.

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Enige individu wat hul kennis wil verskerp ten opsigte van die arbeidshof en hul vermoë om stukke op te stel te verbeter.

BIOGRAFIE: 

Die seminaar word deur Mynie Kriek, ’n arbeidsreg fasiliteerder verbonde aan S-leer, aangebied. Sy het haar regsgraad (LLB) in 2010 verwerf en haar Meestersgraad (Kollektiewe Arbeidsreg) in 2018, beide aan die Universiteit van Pretoria. Mynie is in 2012 toegelaat as prokureur, en het sedert 2014 tot Julie 2019 in Solidariteit se Regsafdeling as litigant gepraktiseer.

KURSUSKREDIETE

Geen.

e-Leer-inhoud

Lesse Status