Basiese Microsoft Excell-kursus (eendagkursus)

KURSUSSTATUS:

R 975

Neem hierdie kursus

Hierdie kursus is ontwerp om u te help om Microsoft Excel op produktiewe wyse te gebruik en om u vertroud te maak met die basiese eienskappe van Ms Excel. Dit sluit in om belangrike sleutelbordkortpaaie, muiskortpaaie en Excel-aanpassings te ken en hoe om ‘n aantreklike, leesbare werkboek te skep. Met behulp van formules kan jy totale bereken, opsommings maak, vrae beantwoord en insigte verkry.

KURSUSBENAMING:

Basiese Microsoft Excel-kursus (eendagkursus)

 

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Seminaar

Datum:            14 Mei 2019

Tyd:                09:00 – 16:30

 

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

 

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit lede:  R650

Nie-lede:  R975

 

KENNISGEWING:

Onthou asb. u eie skootrekenaar

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-Leer

Kremetart Raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

Kloofsig

Centurion

Klik hier vir die kaart en aanwysings

 

OORSIG VAN INHOUD

Ná suksesvolle voltooiing van hierdie kursus behoort kursusgangers in staat te wees om:

  • ʼn Sigblad vir algemene kantoorgebruik te skep en te ontwerp;
  • Die basiese meganika en navigasie van ʼn Excel-sigblad met gemak te kan doen;
  • ʼn MS Excel-werkblad professioneel te laat vertoon deur gebruik te maak van formateringstegnieke en aanbiedingstyle;
  • Datastelle te sorteer en filters te gebruik om inligting te onttrek;
  • Basiese formules en funksies te gebruik om berekeninge te doen; en
  • Grafieke in MS Excel te skep, redigeer en formateer en dit te druk.

 

DOELWITTE

Tydens die kursus sal klem op die volgende gelê word:

Die Excel-venster (Window): Die kursus sal ʼn deeglike oorsig van die Excel “Window,” wat grootte en uitleg betref,bied. Kolomme, rye en selle sal uitgewys en bespreek word. Kursusgangers sal sigbladnavigering met muis- en sleutelbordtegnieke doen. Die doel en toepassing van ʼn werkboek met meervoudige werkblaaie (sheets) sal verduidelik word.

Die “Ribbon”:  Die kursus sal ʼn deeglike oorsig gee van die verskillende opdragbalkies (Tabs + Commands) boaan die skerm. Groeperings van verskillende funksies sal bespreek en gedemonstreer word. Kursusgangers sal met behulp van oefeninge kan toon dat hulle die algemeenste toepassings kan vind en gebruik.

Werkblaaie: Die doel van ʼn werkboek met meervoudige werkblaaie (sheets) sal verduidelik word. Funksies soos herbenaming, invoeging, die skuif, duplisering en kleurkodering van werkblaaie sal gedemonstreer en prakties toegepas word.

Kolomme en rye: Die vergroting of verkleining, byvoeging en uitwissing van kolomme en rye sal gedemonstreer en prakties toegepas word.

Die byvoeging en redigering van inligting: Deur praktiese toepassing sal data ingevoer en geredigeer word. “Tipe” data sal bespreek en gespesifiseer word.

Die duplisering en skuif van inligting: Die kopiëring en skuif van inligting en “Autofill”-funksies sal prakties toegepas word.

Selektering: Die selektering van ʼn enkele sel of ʼn groep van selle sal prakties toegepas word. Die selektering van kolomme en rye sal spesiale aandag kry. Verskillende selekteringstegnieke sal toegepas word.

Muisaanwysers (pointers): Selekteer, skuif/kopieer, kolomme en rye en “Autofill” muis aanwysers sal bespreek en praktiese toegepas word.

Formatering van inligting:  Algemene formatering, rame en agtergrondkleur sal prakties toegepas word. Die spesifisering van datatipe asook “merging” van selle sal ook gedek word.

Die analisering van data: Hoe om inligting te sorteer en te filtreer sal gedemonstreer en prakties toegepas word.

Basiese formules: Basiese berekeninge deur middel van ingeboude formules sal toegepas word. Formules wat self gekonstrueer word, sal ook aandag geniet.

Notas (Comments): Die byvoeging, vertoon, redigeer en uitwis van notas (comments) sal prakties toegepas word.

Bladsy-uitleg: Verskillende “Views”, “Headers en Footers”, “Page breaks” en “Orientation” sal deeglik bespreek en toegepas word.

Druk (Print): Normale opsies om ʼn Excel-dokument te druk, asook verskeie ander opsies sal bespreek en toegepas word.

Grafieke: Verskeie grafieke sal ontwerp en geredigeer word.

Bewaring (Save): Die opsies om op rekenaar en die internet te “save” sal behandel word. Ander moontlikhede om dokumente te bewaar, sal ook bespreek word.

Sleutelbordkortpaaie: Sekere nuttige sleutelbordkortpaaie sal uitgelig word.

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Die seminaar is bedoel vir enige persoon, jonk of oud, wat meer rekenaarvaardig wil raak om hom- of haarself met die regte kennis, vaardighede en gesindheid toe te rus om ʼn rekenaar effektief te gebruik, of dit in ʼn tipiese kantooropset is of vir persoonlike gebruik.

 

BIOGRAFIE VAN AANBIEDER:

Braam Coertzen is ʼn gekwalifiseerde opleier met meer as 18 jaar ondervinding in rekenaaropleiding by sy eie onderneming. Hy was ook ʼn hoofinstrukteur by die telekommunikasie-opleidingsvleuel van die SA Lugmag.

Hy het formele opleiding ondergaan in Opvoedkundige Tegnologie asook Gevorderde Opvoedkundige Tegnologie aan KOLOT, ʼn opleidingsinstelling van die SANW. Braam het gespesialiseer in leerprobleme en in wetenskaplik-gefundeerde oordragstegnieke.

 

 

 

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status