Aanbiedingsvaardighede

KURSUSSTATUS:

R 1100

Neem hierdie kursus

Oorsig

Doeltreffende besigheidsaanbiedings is ʼn kragtige en plooibare tweerigtingmanier om inligting aan mense in groepsverband oor te dra – of dit potensiële beleggers, kliënte, werknemers, vakbonde, die media, gemeenskappe of enige ander belanghebbende party is. Hierdie werkswinkel is so ontwerp om jou toe te rus om sulke aanbiedings te kan voorberei en lewer.

 

Ná suksesvolle voltooiing van hierdie program sal kursusgangers in staat wees om:

  • Gehore te ontleed
  • ʼn Aanbieding se doelwit en oogmerke te identifiseer
  • ʼn Professionele aanbieding te ontwerp deur die mees toepaslike inligting in te win, dit te orden en uit te soek en deur die aanbieding só te struktureer dat die volgorde daarvan logies en duidelik is
  • ʼn Aanbieding te lewer – hoe om die vertrek te rangskik; hoe om senuwees in bedwang te hou en hoe om van notas gebruik te maak
  • Die vier aanbiedingstale, visuele, ouditiewe, visueel-ouditiewe en tasbare taal, aan te wend
  • Ondersteunende media te gebruik

Standaardspesifieke uitkomste vir die eenheid

  • Maak gebruik van skryfvaardighede vir spesifieke doeleindes, gehore en kontekste
  • Ontsluit, verwerk, herorganiseer en stel inligting saam met die oog op die aanbieding daarvan
  • Maak gebruik van gepaste taalkonvensies en tekstuele en styltegnieke vir werkplekspesifieke doeleindes
  • Die opstel en versorging van teks

Kostes

Lede: R660

Nie lede: 1100

 

Fassiliteerder:  Dr. Juran van den Heever

 

 

Datum:    4 Julie 2019

Tyd:         09:00 – 16:30

Plek:     Geelhout raadsaal

                Solidariteit hoofkantoor

                Kloofsig

               Centurion

               Sien die kaart hier

 

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status