Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en jou dienskontrak seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Tydens hierdie seminaar gaan daar in diepte gekyk word na die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die impak wat hierdie Wet op die tipiese dienskontrak het. Kursusgangers gaan leer oor die basiese diensvoorwaardes waarvan daar nie afgewyk mag word nie, soos die maksimum ure wat daar per week gewerk mag word, verlof (vakansie en siekverlof), beëindig van diens asook die regte rondom swangerskap- en vaderskapverlof.

KURSUSBENAMING:

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en jou dienskontrak

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 13 Maart 2020

Tyd: 09:00 tot 13:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede: R300,00

Nie-lede: R500,00

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Solidariteit Hoofkantoor

Kremetart Raadsaal

H.v. D.F. Malan & Eendrachtstraat, Kloofsig

Centurion

OORSIG VAN INHOUD:

Tydens hierdie seminaar gaan daar in diepte gekyk word na die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die impak wat hierdie Wet op die tipiese dienskontrak het. Kursusgangers gaan leer oor die basiese diensvoorwaardes waarvan daar nie afgewyk mag word nie, soos die maksimum ure wat daar per week gewerk mag word, verlof (vakansie en siekverlof), beëindig van diens asook die regte rondom swangerskap- en vaderskapverlof.

KURSUSUITKOMSTE:

  1. Kursusgangers gaan self ’n dienskontrak kan opstel en nagaan sodat die kontrak voldoen aan die Wet op Basiese Diensvoorwaardes.
  2. Kursusgangers gaan kennis opdoen rondom die vereistes vir diensbeëindiging en die betaling met diensbeëindiging.
  3. Kursusgangers gaan kennis opdoen rondom die vereistes verbonde aan swangerskapverlof en die beskerming van swanger en borsvoedende vrouens.
  4. Kursusgangers gaan kennis opdoen rondom die wetswysigings verbonde aan vaderskap- en aannemingverlof, wat in 2020 in werking behoort te tree.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Enige werknemer wat graag hulself wil wys maak oor hul regte by die werkplek; werkgewers wat personeel aanstel; vakbondbeamptes en arbeidsregadviseurs.

BIOGRAFIE: 

Die seminaar word deur Mynie Kriek, ’n arbeidsreg fasiliteerder verbonde aan S-leer, aangebied. Sy het haar regsgraad (LLB) in 2010 verwerf en haar Meestersgraad (Kollektiewe Arbeidsreg) in 2018, beide aan die Universiteit van Pretoria. Mynie is in 2012 toegelaat as prokureur, en het sedert 2014 tot Julie 2019 in Solidariteit se Regsafdeling as litigant gepraktiseer.

KURSUSKREDIETE

Geen.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status