Dissiplinêre verhore en ontslag seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Tydens hierdie kursus gaan kursusgangers leer oor die vereistes van ’n billike dissiplinêre verhoor en hoe om voor te berei daarvoor. Daar gaan na die proses van ’n dissiplinêre verhoor en die rolle van die verskeie rolspelers gekyk word. Daar gaan ook kortliks gekyk word na die ondervragingsproses (hoof-, kruis- en herondervraging) en bewysmateriaal. Laastens gaan daar gekyk word na moontlike sanksies en die vereistes om te bepaal of ontslag ’n gepaste sanksie is.

KURSUSBENAMING:

Dissiplinêre verhore en ontslag

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 3 April 2020

Tyd: 09:00 – 13:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede: R300,00

Nie-lede: R500,00

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer Ouditorium

Die adres is Gerhardstraat 117, Die Hoewes, Centurion. Hiermee ook ʼn Google Maps-skakel na die perseel.

 

 

OORSIG VAN INHOUD:

Tydens hierdie kursus gaan kursusgangers leer oor die vereistes van ’n billike dissiplinêre verhoor en hoe om voor te berei daarvoor. Daar gaan na die proses van ’n dissiplinêre verhoor en die rolle van die verskeie rolspelers gekyk word. Daar gaan ook kortliks gekyk word na die ondervragingsproses (hoof-, kruis- en herondervraging) en bewysmateriaal. Laastens gaan daar gekyk word na moontlike sanksies en die vereistes om te bepaal of ontslag ’n gepaste sanksie is.

 

KURSUSUITKOMSTE:

  1. Kursusgangers gaan verstaan wat is die vereistes van ’n prosedureel-billike dissiplinêre verhoor.
  2. Kursusgangers gaan leer oor die verloop van ’n dissiplinêre verhoor.
  3. Kursusgangers gaan leer oor die funksies van die verskeie rolspelers.
  4. Kursusgangers gaan leer hoe om hoof-, kruis- en herondervraging te doen.
  5. Kursusgangers gaan leer oor goeie en slegte bewysmateriaal.
  6. Kursusgangers gaan ’n beter begrip ontwikkel rondom wanneer ontslag as sanksie gepas is.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Werknemers wat hul kennis in die veld wil verbreed; werknemers wat in menslike hulpbronne werksaam is; werkgewers; vakbondbeamptes en -verteenwoordigers.

BIOGRAFIE: 

Die seminaar word deur Mynie Kriek, ’n arbeidsreg fasiliteerder verbonde aan S-leer, aangebied. Sy het haar regsgraad (LLB) in 2010 verwerf en haar Meestersgraad (Kollektiewe Arbeidsreg) in 2018, beide aan die Universiteit van Pretoria. Mynie is in 2012 toegelaat as prokureur, en het sedert 2014 tot Julie 2019 in Solidariteit se Regsafdeling as litigant gepraktiseer.

KURSUSKREDIETE

Geen.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status