Diversiteit in die werkplek

KURSUSSTATUS:

GRATIS

Neem hierdie kursus

Suid-Afrika is wêreldwyd bekend vir ons land se diversiteit. Dit is van die eerste opmerkings wat toeriste op sosiale media maak. Alhoewel Suid-Afrika soortgelyke diversiteitskenmerke het as sekere ander lande, is Suid-Afrika in vele opsigte uniek. Dit is nodig om hierdie ontwisbare uniekhede te verstaan en reg te benut in beide die werksplek en ’n sosiale konteks.   Hierdie webinaar fokus op hoe persone se sienswyses hul effektiwiteit in ’n diverse omgewing beïnvloed.

KURSUSBENAMING:

Diversiteit in die werkplek

DATUM EN DUUR VAN DIE WEBINAAR

Datum: 16 Julie 2020

Tyd: 14:00 – 15:00

KURSUSFORMAAT:

Webinaar

KOSTE VAN KURSUS:

Gratis

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

In die gerief van jou eie huis of kantoor

OORSIG VAN INHOUD:

Suid-Afrika is wêreldwyd bekend vir ons land se diversiteit. Dit is van die eerste opmerkings wat toeriste op sosiale media maak. Alhoewel Suid-Afrika soortgelyke diversiteitskenmerke het as sekere ander lande, is Suid-Afrika in vele opsigte uniek. Dit is nodig om hierdie ontwisbare uniekhede te verstaan en reg te benut in beide die werksplek en ’n sosiale konteks.   Hierdie webinaar fokus op hoe persone se sienswyses hul effektiwiteit in ’n diverse omgewing beïnvloed.

LEERUITKOMSTE:

Die webinaar dek die volgende onderwerpe:

  • Wat diversiteit behels
  • Mense se aannames, verwagtinge en gedrag in ’n diverse omgewing
  • Praktiese voorbeelde van mense se gedrag in ’n diverse omgewing
  • Vyf maniere om effektief te wees in ’n diverse omgewing

WIE BEHOORT DIE WEBINAAR BY TE WOON?

Enige bestuurder, spanleier en werknemer wat werksaam is in ’n diverse omgewing.

BIOGRAFIE: 

Gerard is oor ’n tydperk van drie dekades blootgestel aan ’n verskeidenheid van werksdissiplines en -rolle. Dit sluit onder andere in spesialisrolle, junior tot senior bestuursrolle, en ’n hoë vlak van strategiese projekte in die korporatiewe omgewing.

Sy blootstelling aan beide entrepreneurskap en die ondersteuning van welwillendheidsorganisasies strek ver en diep.

Gerard het ’n belangstelling in die krag van beïnvloedingstrategieë, -taktiek, en –gedrag ontwikkel. Hy het oor ’n tydperk van omtrent 20 jaar toepassings hiervan ontwikkel in algemene leierskap, bestuur, spanwerk, selfleierskap, diversiteit, onderhandeling, verkope, konsultasieprosesse en die benutting van beïnvloeding in kreatiwiteit, organisasie-vernuwing en innovasie.

Sy blootstelling aan die ontwikkeling van beïnvloedingstoepassings het gelei tot ’n passie om leer-intervensies te ontwerp en te ontwikkel, veral op die terrein van digitale platforms. Hierdeur het hy homself bekwaam in die gebruik van ’n wye verskeidenheid van tegnologieë wat hardeware, stelsels en sagteware insluit.

Gerard het tot dusver in sy loopbaan oor 11 bedryfsektore in 11 lande op 4 kontinente gewerk. Hy het bewese ervaring in ontwikkeling, in samewerking met 13 nasionale kulture en ongeveer 50 subkulture of etniese groepe.

KURSUSKREDIETE:

Geen

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status