Diversiteit in die werkplek seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Suid-Afrika is ongetwyfeld een van die mees diverse bevolkingsgroepe ter wêreld. Ons tref dit op beide sosiale en werksvlak aan. Die kompleksiteit van diversiteit word vergroot deurdat Suid-Afrikaners in ons moderne tyd werksaam is saam met persone, groepe en organisasies van ander nasionaliteite. Die doeltreffende bou van verhoudinge oor diverse grense heen is ’n uitdaging en daarom ook ’n sleutelbevoegdheid in die “nuwe” wêreld.

Mense wêreldwyd het die geneigdheid om diversiteit as verskille te sien. Vergelykings word onbewustelik outomaties getref, veralgemenings word gemaak en oordele word redelik maklik gevel. Hierdeur ontstaan (onnodige) misverstande en konflik wat tot gebrekkige samewerking en die misloop van waardevolle geleentheide lei.

Die ingesteldheid om verskille te sien en daarvolgens te oordeel, kom ’n lang pad. Dit is wat ons vanaf kleintyd geleer het. Ons is so gesosialiseer in ons gesinne en gemeenskappe. Van die lesse wat ons geleer het, is waardevol en ander hou nie steek nie.

KURSUSBENAMING:

Diversiteit in die werkplek

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 13 Augustus 2020

Tyd: 09:00 – 16:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede:         R1 200

Nie-lede:                     R2 000

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Solidariteit Hoofkantoor

Kremetart Raadsaal

H.v. D.F. Malanlaan en Eendrachtstraat, Kloofsig

Centurion

OORSIG VAN INHOUD:

Suid-Afrika is ongetwyfeld een van die mees diverse bevolkingsgroepe ter wêreld. Ons tref dit op beide sosiale en werksvlak aan. Die kompleksiteit van diversiteit word vergroot deurdat Suid-Afrikaners in ons moderne tyd werksaam is saam met persone, groepe en organisasies van ander nasionaliteite. Die doeltreffende bou van verhoudinge oor diverse grense heen is ’n uitdaging en daarom ook ’n sleutelbevoegdheid in die “nuwe” wêreld.

Mense wêreldwyd het die geneigdheid om diversiteit as verskille te sien. Vergelykings word onbewustelik outomaties getref, veralgemenings word gemaak en oordele word redelik maklik gevel. Hierdeur ontstaan (onnodige) misverstande en konflik wat tot gebrekkige samewerking en die misloop van waardevolle geleentheide lei.

Die ingesteldheid om verskille te sien en daarvolgens te oordeel, kom ’n lang pad. Dit is wat ons vanaf kleintyd geleer het. Ons is so gesosialiseer in ons gesinne en gemeenskappe. Van die lesse wat ons geleer het, is waardevol en ander hou nie steek nie.

Wat hierdie werkboek betref word die volgende vyf (5) vrae ondersoek:

  1. Wat beteken diversiteit?
  2. Wat is die rol en impak van diversiteit in Suid-Afrika?
  3. Is daar waarde in diversiteit soos byvoorbeeld in die werkplek?
  4. Bestaan daar gemeenskaplikhede in diversiteit?
  5. Kan andershede oorbrug word, en indien wel, hoe?

 

KURSUSUITKOMSTE:

Die primêre oogmerke van die seminaar is om:

  • begrip te verbreed met betrekking tot die betekenis van diversiteit;
  • insigte te ontwikkel oor kulturele diversiteit in Suid-Afrika;
  • kennis te dra van die waarde van diversiteit; en
  • bewus te wees hoe om die waarde van diversiteit in Suid-Afrika te ontsluit.

Die program word in drie (3) leereenhede aangebied:

Leereenheid 1: Wat diversiteit behels

Leereenheid 2: Kulturele-diversiteit

Leereenheid 3: Ontsluiting van diversiteit se waarde – begin by jouself

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Enige bestuurder, spanleier en werknemer wat werksaam is in ’n diverse omgewing.

BIOGRAFIE: 

Gerard is oor ’n tydperk van drie dekades blootgestel aan ’n verskeidenheid van werksdissiplines en -rolle. Dit sluit onder andere in spesialisrolle, junior tot senior bestuursrolle, en ’n hoë vlak van strategiese projekte in die korporatiewe omgewing.

Sy blootstelling aan beide entrepreneurskap en die ondersteuning van welwillendheidsorganisasies strek ver en diep.

Gerard het ’n belangstelling in die krag van beïnvloedingstrategieë, -taktiek, en –gedrag ontwikkel. Hy het oor ’n tydperk van omtrent 20 jaar toepassings hiervan ontwikkel in algemene leierskap, bestuur, spanwerk, selfleierskap, diversiteit, onderhandeling, verkope, konsultasieprosesse en die benutting van beïnvloeding in kreatiwiteit, organisasie-vernuwing en innovasie.

Sy blootstelling aan die ontwikkeling van beïnvloedingstoepassings het gelei tot ’n passie om leer-intervensies te ontwerp en te ontwikkel, veral op die terrein van digitale platforms. Hierdeur het hy homself bekwaam in die gebruik van ’n wye verskeidenheid van tegnologieë wat hardeware, stelsels en sagteware insluit.

Gerard het tot dusver in sy loopbaan oor 11 bedryfsektore in 11 lande op 4 kontinente gewerk. Hy het bewese ervaring in ontwikkeling, in samewerking met 13 nasionale kulture en ongeveer 50 subkulture of etniese groepe.

KURSUSKREDIETE

Geen.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status