Diversiteit in die werkplek (Seminaar)

KURSUSSTATUS:

R 1100

Neem hierdie kursus

Suid-Afrika is ongetwyfeld een van die mees diverse bevolkingsgroepe in die wêreld. Ons ervaar dit op beide sosiale- en werksvlak. Die kompleksiteit van diversiteit word vergroot deurdat Suid-Afrikaners in ons moderne tyd werksaam is met persone, groepe en organisasies van verskeie nasionaliteite. Die effektiewe bou van verhoudinge oor diverse grense is ’n uitdaging en daarom ook ’n sleutelbevoegdheid in die sogenaamde “nuwe” wêreld.

Mense wêreldwyd het die geneigdheid om diversiteit as verskille te sien. Vergelykings word onbewustelik, outomaties getref, veralgemenings word gemaak en oordele word redelik maklik gevel. As gevolg hiervan onstaan daar baie (onnodige) misverstande en konflik wat lei tot gebrekkige samewerking en die uitmis op waardevolle geleenthede.

Die ingesteldheid om verskille raak te sien en daarvolgens te oordeel, kom al ’n lang pad. Dit is wat ons vanaf kleintyd geleer word. Ons is so gesosialiseer in ons gesinne en gemeenskappe dat ons slegs ons eie lewenstyl en gedrag as aanvaarbaar beskou. Die lesse wat ons geleer het in ons nabye kringe is waardevol en enige ander lesse dra nie waarde nie.

BENAMING VAN DIE E-LEER KURSUS:

Diversiteit ontsluit waarde

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

5 November 2019

1 dag seminaar

FORMAAT VAN KURSUS:

Seminaar

KOSTES VAN KURSUS:

Nie solidariteit lede R1100

Solidariteit lede R660

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

Solidariteit Hoofkantoor, Kloofsig

 

UITKOMSTE VAN KURSUS:

Wat hierdie kursus betref word die volgende vyf (5) vrae ondersoek:

  1. Wat beteken diversiteit?
  2. Wat is die rol en impak van diversiteit in Suid-Afrika?
  3. Is daar waarde in diversiteit soos byvoorbeeld in die werkplek?
  4. Bestaan daar gemeenskaplikhede in diversiteit?
  5. Kan andershede oorbrug word en indien wel, hoe?

Leerdoelwitte

Die primêre oogmerke van die opleiding is om:

  • begrip te verbreed met betrekking tot die betekenis van diversiteit,
  • insigte te ontwikkel oor kulturele-diversiteit in Suid-Afrika,
  • kennis te dra van die waarde van diversiteit, en
  • bewus te wees hoe om die waarde van diversiteit in Suid-Afrika te ontsluit.

Die opleiding word aangebied in 3 eenhede:

Leereenheid 1: Wat diversiteit behels.

Leereenheid 2: Kulturele-diversiteit.

Leereenheid 3: Ontsluiting van diversiteit se waarde – begin by jouself.

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Enige persoon wat graag ’n belegging wil maak in die ontwikkeling van hulle self-leierskap.

ONTWIKKELAAR en AANBIEDER: Gerard van Hoek

Gerard spesialiseer in die opleiding en ontwikkeling van individue en spanne. Hy fokus veral op self-leierskap, beïnvloeding, onderhandeling, konflik en kreatiwiteit in tye van snelle verandering veral met die oog op die Vierde Industriële Revolusie (4IR).

Gerard het 28 jaar se ervaring in leerontwerp wat strek oor 11 industrie-sektore, in 11 lande en 4 kontinente. Hy het bewese ervaring persoonlike ontwikkeling in samewerking met 13 nasionale kulture. Hy is tans bedrywig met sy PhD in die 4IR.

 

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status