Verstaan Suid-Afrika se diensbillikheidsplan

Kursusstatus

Neem hierdie kursus

Die Verklarende Memorandum by die Wetsontwerp op Diensbillikheid illustreer die behoefte aan wetgewing om die wanbalanse van die verlede reg te stel en die behoefte om die ongelykhede aan te spreek wat deur die apartheidsbestel nagelaat is.

Die implementering van regstellendeaksiemaatreëls deur aangewese werkgewers is verpligtend, en in die geval van eerste oortredings kan werkgewers se versuim om sulke maatreëls te tref boetes tot die grootste van 2% van ’n werkgewer se jaarlikse omset of R1,5 miljoen tot gevolg hê. Die Departement van Arbeid het in Julie 2015 aangedui dat hy van plan was om meer as 1 000 werkgewers te dagvaar oor versuim om die Wet na te kom en het sedertdien sy verbintenis tot strenger afdwinging van die wet herbevestig. Latere wysigings van die Wet, wat op 1 Augustus 2014 van krag geword het, het die Departement van Arbeid groter magte gegee om werkgewers hof toe te vat.

Gelykberegtiging by indiensneming is ’n gespesialiseerde terrein, en nie alle werkgewers is in staat om die vereiste regstellendeaksiemaatreëls sonder bystand te neem nie. Die doel van hierdie handleiding is om werkgewers te help om die Wet en die maatreëls wat dit vereis, te verstaan en hoe om dit te implementeer. Pro forma-voorbeelde word voorsien wat gebruik kan word, en waar nodig word die mees tersaaklike gewysde sake hieroor bespreek om begrip van die Wet te verbeter.

Nakoming van die Wet beteken nie dat jou firma finansieel of andersins moet swaarkry nie, en die belangrikste is dat werkgewers nie bloot uit vrees vir vergelding deur die Departement te ver moet gaan nie.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status
1

Inhoudsopgawe

2

Module 1: Inleiding

3

Module 2: Oorsig oor die Diensbillikheidswet

4

Module 3: Verbod op onbillike diskriminasie: Hoofstuk II van die WDB

5

Module 4: Regstellendeaksiemaatreëls: Hoofstuk III van die Wet

6

Module 5: Die beperkings op regstellendeaksiemaatreëls – ‘n opsomming

7

Module 6: Die bevoegdhede van die Direkteur-generaal

8

Module 7: Kodes, Regulasies en Voorbeelde

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!
R 100

Nog Kursusse

R 0

Om ouers te bemagtig om hulle kinders te ondersteun.

Ideal vir Beheerligaamonderwysers
R 500

Om ʼn maatskaplike werker te wees is meer as om net elke dag by die […]

Ideal vir Maatskaplike werkers
R 500

Om ʼn maatskaplike werker te wees is meer as om net elke dag by die […]

Ideal vir Maatskaplike werkers