Hoe om jou span effektief te bestuur

KURSUSSTATUS:

R 2 190

Neem hierdie kursus

As bestuurder van jou span, is jy verantwoordelik vir die span, hoeveel tyd en energie hulle in die span belê, sowel as hul bydrae tot die Departement of Afdeling. Die effektiwiteit van spanlede, kommunikasie in die span, en alle ander verwante sake rus uiteindelik ook op die skouers van die bestuurder. Hierdie kursus is ontwerp om spanbestuurders toe te rus met kennis en vaardighede wat hulle sal help om hierdie verantwoordelikheid effektief te kan nakom. Aangesien organisasies dikwels nie ‘n onderskeid tref tussen leierskap en bestuur nie, sal daar ook tyd gespandeer word op aspekte van leierskap, veral daardie leierskapsvaardighede wat ‘n bydrae lewer tot effektiewe spanbestuur.

KURSUS BENAMING:

Hoe om jou span effektief te bestuur

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

E-leer voorbereidingsaktiwiteit

30 Julie – 6 Augustus 2019

1-dag kursus in klaskamer

Datum:            7 Augustus 2019

Tyd:                08:30 – 16:30

3 X 1 uur opvolgwebinars

Datum:            13 Augustus  2019

Tyd:                13:00 – 14:00

Datum:            20 Augustus  2019

Tyd:                13:00 – 14:00 en

Datum:            27 Augustus 2019

Tyd:                13:00 – 14:00

30 weeklikse EI e-lesse

In die gerief van jou eie tyd na al die bogenoemde

 

FORMAAT VAN KURSUS:

Die kursus ondersteun ‘n moderne gemengde leerbenadering. E-leer word met tradisionele klaskamermetodes en selfstudie gekombineer. Dit sluit ook eksperiensiële aktiwiteite, praktiese oefeninge, lesings, besprekings, rolspel, assesserings en videos in. E-posboodskappe, leesmateriaal en videomateriaal word as “drupvoeding” gebruik om klaskamerleer vas te lê. Aksiebeplanning maak ‘n kerndeel uit van die kursus. Dit neem die kursusinhoud terug na die spesifieke werk- en/of lewenskonteks om die gaping tussen teorie en vaardighede te oorbrug.

 

Die spesifieke kursuselemente is die volgende:

 • E-leer voorbereidingsaktiwiteit
 • 1-dag kursus in klaskamer
 • 3 X 1 uur opvolgwebinars
 • Opvolg artikels

 

KOSTES VAN KURSUS:

Lede:  R1 314 per persoon

Nie-Lede:  R2 190

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-Leer

Kremetart raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

Kloofsig

Centurion

Sien die kaart hier

 

OORSIG VAN KURSUS:

As bestuurder van jou span, is jy verantwoordelik vir die span, hoeveel tyd en energie hulle in die span belê, sowel as hul bydrae tot die Departement of Afdeling. Die effektiwiteit van spanlede, kommunikasie in die span, en alle ander verwante sake rus uiteindelik ook op die skouers van die bestuurder. Hierdie kursus is ontwerp om spanbestuurders toe te rus met kennis en vaardighede wat hulle sal help om hierdie verantwoordelikheid effektief te kan nakom. Aangesien organisasies dikwels nie ‘n onderskeid tref tussen leierskap en bestuur nie, sal daar ook tyd gespandeer word op aspekte van leierskap, veral daardie leierskapsvaardighede wat ‘n bydrae lewer tot effektiewe spanbestuur.

 

UITKOMSTE VAN KURSUS:

 • wat die verskil is tussen bestuur en leierskap
 • hoekom effektiewe spanbestuur belangrik is vir die sukses van ‘n sakeonderneming
 • watter eienskappe en vaardighede nodig is vir effektiewe spanbestuur
 • oor effektiewe verhoudings tussen die bestuurder en sy/haar span
 • hoe om die interpersoonlike dinamiek in ‘n span te bestuur
 • hoe motivering ‘n effek op effektiewe spanwerk het
 • watter teorieë oor motivering beskikbaar is
 • hoe om motiveringstegnieke prakties toe te pas in jou span
 • waarom delegering noodsaaklik is vir bestuurders van effektiewe spanne
 • hoe om die delegeringsmatriks te gebruik
 • hoe om effektief te kommunikeer om die beste uit jou span te kry

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Die kursus is gerig op junior en middelvlakbestuurders wat verantwoordelik is vir die effektiewe funksionering van ‘n span.

 

BIOGRAFIE:  NICOLA KEEVE

Nicola Keeve is ‘n senior sielkundige en fasiliteerder by JvR Academy. Sy is reeds vir die afgelope 19 jaar as kliniese sielkundige by die Professionele Raad vir Gesondheidsberoepe geregistreer. Sy het wye ervaring in organisatoriese omgewings waar sy haarself vir die afgelope paar jare toespits op vaardigheidsontwikkeling. Nicola fokus daarop om individue en groepe in die werkplek toe te rus met meer as net tegniese vaardighede. Die gedragsvaardighede waarop sy fokus, sluit die volgende temas in:

 • Mentorskap
 • Persoonlike ontwikkeling/self-aktualisering
  • Emosionele intelligensie
  • Streshantering
  • Konflikbestuur
  • Tydsbestuur
  • Onderhandelingsvaardighede
 • Leierskapsontwikkeling
 • Effektiewe werkplekbestuur
 • Motivering en doelwitstelling

Nicola het ook wye ervaring in die veld van leierskapsontwikkeling, diversiteitsopleiding, mentorskap en bestuursafrigting (coaching), talentbestuur en -ontwikkeling, organisasie-ontwerp en -ontwikkeling, takseersentrums, sowel as veranderingsbestuur. Haar ervaring strek oor verskeie omgewings heen, wat insluit die publieke sektor, mynbou en die vervaardigingsbedryf, bankwese, kleinhandel, asook die landbousektor.

Neem hierdie kursus