Laat jouself beter geld deur emosionele intelligensie

KURSUSSTATUS:

R 2 190

Neem hierdie kursus

Die hedendaagse werkplek is baie meer veeleisend en mededingend as ooit tevore. Daar is baie min waarborge van sekuriteit en volhoubaarheid. Om mee te ding in die in die wêreldmark word daar dikwels van mense verwag om soos masjiene te werk. Alhoewel daar hoë verwagtings in terme van tegniese kundigheid en vaardighede gestel word, is dit egter ook waar dat jy nie na die beste van jou vermoë kan presteer as jy jouself nie effektief kan bestuur, of sukkel om goeie interpersoonlike verhoudings te handhaaf nie. Alhoewel ons dikwels aan onsself dink as rasioneel, veral in terme van die besluite wat ons maak en hoe ons reageer, is dit dikwels ons emosies wat ons optrede en besluitneming beïnvloed. Ons het nie altyd beheer oor al die elemente in die werkplek nie, maar ons kan leer om die eise en uitdagings doeltreffend te hanteer, en hoe om ander rondom ons te beïnvloed. Emosionele intelligensie het ‘n deurslaggewende aandeel in suksesvolle werkomgewings Individue met ‘n hoë mate van emosionele intelligensie is ingestel op hul eie en ander se emosies. In plaas daarvan van om die impak van hul eie en ander se emosies te ignoreer, kan hulle dan eerder  hierdie inligting gebruik om beter te kommunikeer, beter besluite te neem, en stresvolle situasies beter te hanteer. Dienooreenkomstig kan dit lei tot effektiewe leierskap, spanwerk, prestasie, en verhoogte wins/opbrengs-resultate!

KURSUS BENAMING:

Laat jouself beter geld deur emosionele intelligensie

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Die spesifieke kursuselemente is die volgende:

Opsie 1

 • E-Leer voorbereidings aktiwiteit: 18 – 25 Maart (gerief van jou eie tyd)
 • Kontaksessie: 26 Maart Tyd: 09:00- 16:30
 • Opvolg Webinaars:  2 April, 9 April, 30 April Tyd: 13:00-14:00

Opsie 2:

 • E-Leer voorbereidings aktiwiteit: 5 – 18 Junie (gerief van jou eie tyd)
 • Kontaksessie: 19 Junie  Tyd: 09:00- 16:30
 • Opvolg Webinaars:  26 Junie, 3 Julie, 10 Julie. Tyd: 13:00-14:00

 

FORMAAT VAN KURSUS:

Die kursus ondersteun ‘n moderne gemengde leerbenadering. E-leer word met tradisionele klaskamermetodes en selfstudie gekombineer. Dit sluit ook eksperiensiële aktiwiteite, praktiese oefeninge, lesings, besprekings, rolspel, assesserings en videos in. E-posboodskappe, leesmateriaal en videomateriaal word as “drupvoeding” gebruik om klaskamerleer vas te lê. Aksiebeplanning maak ‘n kerndeel uit van die kursus. Dit neem die kursusinhoud terug na die spesifieke werk- en/of lewenskonteks om die gaping tussen teorie en vaardighede te oorbrug.

 

Die spesifieke kursuselemente is die volgende:

 

 • E-leer voorbereidingsaktiwiteit
 • 1-dag kursus in klaskamer
 • 3 X 1 uur opvolgwebinars
 • 30 weeklikse EI e-lesse

 

KOSTES VAN KURSUS:

Lede:  R1 314 per persoon

Nie-Lede:  R2 190

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-Leer

Kremetart raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

H/V D.F Malan en Eendrachstraat

Kloofsig

Centurion

Sien die kaart hier

 

OORSIG VAN KURSUS:

Die hedendaagse werkplek is baie meer veeleisend en mededingend as ooit tevore. Daar is baie min waarborge van sekuriteit en volhoubaarheid. Om mee te ding in die in die wêreldmark word daar dikwels van mense verwag om soos masjiene te werk. Alhoewel daar hoë verwagtings in terme van tegniese kundigheid en vaardighede gestel word, is dit egter ook waar dat jy nie na die beste van jou vermoë kan presteer as jy jouself nie effektief kan bestuur, of sukkel om goeie interpersoonlike verhoudings te handhaaf nie. Alhoewel ons dikwels aan onsself dink as rasioneel, veral in terme van die besluite wat ons maak en hoe ons reageer, is dit dikwels ons emosies wat ons optrede en besluitneming beïnvloed. Ons het nie altyd beheer oor al die elemente in die werkplek nie, maar ons kan leer om die eise en uitdagings doeltreffend te hanteer, en hoe om ander rondom ons te beïnvloed. Emosionele intelligensie het ‘n deurslaggewende aandeel in suksesvolle werkomgewings Individue met ‘n hoë mate van emosionele intelligensie is ingestel op hul eie en ander se emosies. In plaas daarvan van om die impak van hul eie en ander se emosies te ignoreer, kan hulle dan eerder  hierdie inligting gebruik om beter te kommunikeer, beter besluite te neem, en stresvolle situasies beter te hanteer. Dienooreenkomstig kan dit lei tot effektiewe leierskap, spanwerk, prestasie, en verhoogte wins/opbrengs-resultate!

 

UITKOMSTE VAN KURSUS:

 

 • die voordele van EI in die werkplek te herken
 • die verskillende elemente van ‘n geïntegreerde raamwerk vir EI te definiëer
 • die invloed van die brein op EI te verstaan
 • stresvolle situasies beter te hanteer
 • effektief met ander te kommunikeer
 • effektiewe verhoudings te bou
 • jouself beter te laat geld
 • jou konflikhantering te verbeter

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Hierdie kursus is oop vir enige persoon wat graag sy/haar persoonlike en interpersoonlike vaardighede in die werkplek, tuis, of sosiaal wil verbeter.

 

BIOGRAFIE:  NICOLA KEEVE

Nicola Keeve is ‘n senior sielkundige en fasiliteerder by JvR Academy. Sy is reeds vir die afgelope 19 jaar as kliniese sielkundige by die Professionele Raad vir Gesondheidsberoepe geregistreer. Sy het wye ervaring in organisatoriese omgewings waar sy haarself vir die afgelope paar jare toespits op vaardigheidsontwikkeling. Nicola fokus daarop om individue en groepe in die werkplek toe te rus met meer as net tegniese vaardighede. Die gedragsvaardighede waarop sy fokus, sluit die volgende temas in:

 • Mentorskap
 • Persoonlike ontwikkeling/self-aktualisering
  • Emosionele intelligensie
  • Streshantering
  • Konflikbestuur
  • Tydsbestuur
  • Onderhandelingsvaardighede
 • Leierskapsontwikkeling
 • Effektiewe werkplekbestuur
 • Motivering en doelwitstelling

 

Nicola is nie slegs die fasiliteerder van hierdie werkswinkels nie, maar ontwikkel ook die inhoud en  opleidingsmateriaal in samewerking met verteenwoordigers van die organisasies waar die werkswinkels aangebied word.  Sodoende word verseker dat die inhoud ooreenstem met die verwagtinge van kliënte en aansluit by hul breër doelwitte vir die ontwikkeling van hul personeel en organisasie.

Nicola het ook wye ervaring in die veld van leierskapsontwikkeling, diversiteitsopleiding, mentorskap en bestuursafrigting (coaching), talentbestuur en -ontwikkeling, organisasie-ontwerp en -ontwikkeling, takseersentrums, sowel as veranderingsbestuur. Haar ervaring strek oor verskeie omgewings heen, wat insluit die publieke sektor, mynbou en die vervaardigingsbedryf, bankwese, kleinhandel, asook die landbousektor.

 

KREDIETE VAN KURSUS

Geen

 

 

Neem hierdie kursus