Finansies vir nie-finansiële bestuurders: ’n Besigheidspel seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Die seminaar bied ’n ander perspektief op finansies vir nie-finansiële bestuurders. Deelnemers word betrek by ’n besigheidspel, eerstens as werknemers en daarna as eienaars. Die spel ontwikkel die insig met betrekking tot wat dit behels om soos ’n eienaar te dink en op te tree. Finansies word dus beskou vanuit die perspektief van ’n eienaar. Hierdie fokus beteken dat bestuurders wat die besigheidspel bywoon, finansies analiseer asof die besigheid hulle eie is.

KURSUSBENAMING:

Finansies vir nie-finansiële bestuurders: ’n Besigheidspel

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 5 Maart 2020

Tyd: 09:00 – 16:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede:         R 1 200

Nie-lede:                     R 2 000

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Solidariteit Hoofkantoor

Kremetart Raadsaal

H.v. D.F. Malanlaan en Eendrachtstraat, Kloofsig

Centurion

OORSIG VAN INHOUD:

Die seminaar bied ’n ander perspektief op finansies vir nie-finansiële bestuurders. Deelnemers word betrek by ’n besigheidspel, eerstens as werknemers en daarna as eienaars. Die spel ontwikkel die insig met betrekking tot wat dit behels om soos ’n eienaar te dink en op te tree. Finansies word dus beskou vanuit die perspektief van ’n eienaar. Hierdie fokus beteken dat bestuurders wat die besigheidspel bywoon, finansies analiseer asof die besigheid hulle eie is.

 

KURSUSUITKOMSTE:

Die primêre oogmerke van die besigheidspel is om:

  • ’n onderskeid te tref tussen die perspektief van ’n werknemer teenoor dié van ’n eienaar wat die bestuur van finansies betref;
  • begrip te ontwikkel vir die opstel en interpretasie van finansiële state, insluitend ’n balansstaat, inkomstestaat en kontantvloei;
  • kennis te dra van die verskillende vorms van finansiële verkwisting; en
  • te identifiseer wat die primêre produktiwiteitsleutels in ’n besigheid is.

Die besigheidspel is ’n praktiese toepassing van finansies vir nie-finansiële bestuurders.

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Bestuurders wat verantwoordelik is vir die finansies van ’n afdeling, departement en selfs ’n besigheidseenheid.

 

BIOGRAFIE: 

Gerard is oor ’n tydperk van drie dekades blootgestel aan ’n verskeidenheid van werksdissiplines en -rolle. Dit sluit onder andere in spesialisrolle, junior tot senior bestuursrolle, en ’n hoë vlak van strategiese projekte in die korporatiewe omgewing.

Sy blootstelling aan beide entrepreneurskap en die ondersteuning van welwillendheidsorganisasies strek ver en diep.

Gerard het ’n belangstelling in die krag van beïnvloedingstrategieë, -taktiek, en –gedrag ontwikkel. Hy het oor ’n tydperk van omtrent 20 jaar toepassings hiervan ontwikkel in algemene leierskap, bestuur, spanwerk, selfleierskap, diversiteit, onderhandeling, verkope, konsultasieprosesse en die benutting van beïnvloeding in kreatiwiteit, organisasie-vernuwing en innovasie.

Sy blootstelling aan die ontwikkeling van beïnvloedingstoepassings het gelei tot ’n passie om leer-intervensies te ontwerp en te ontwikkel, veral op die terrein van digitale platforms. Hierdeur het hy homself bekwaam in die gebruik van ’n wye verskeidenheid van tegnologieë wat hardeware, stelsels en sagteware insluit.

Gerard het tot dusver in sy loopbaan oor 11 bedryfsektore in 11 lande op 4 kontinente gewerk. Hy het bewese ervaring in ontwikkeling, in samewerking met 13 nasionale kulture en ongeveer 50 subkulture of etniese groepe.

 

KURSUSKREDIETE

Geen.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status