Generasie X, Y, Z: Verstaan die gapings seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Die werksomgewing is besig om deur ‘n groot transformasie te gaan, nie net wat tegnologiese verandering betref nie, maar ook in terme van die uiteenlopendheid en diversiteit van die verskillende ouderdomsgroepe wat hulself saam in die werksplek bevind.  Die drie generasies wat die arbeidsmag oorheers, is Baby Boomers, Generasie X en Generasie Y (millenniërs). Maar Generasie Z kom ook nou nog by wat verdere  veranderinge meebring. Met die intrede van nuwer geslagte, en die stadige verwydering van ouer geslagte uit organisasies is dit nodig om die verskille in benadering, werkswyse, waardes en so meer van die verskillende generasies te verstaan. Hoekom? Verskillende generasies het dan nog altyd saamgewerk.  Wat is die voordele daarvan om die gapings tussen generasies te verstaan? Die werkplek bestaan uit wyduiteenlopende groepe mense en dit is noodsaaklik dat die verskillende generasies mekaar beter verstaan ten einde produktief tydens die Vierde Industriële Rewolusie te bly. Hierdie seminaar stel jou in staat om te begryp hoe die verskillende kwessies aangaande generasies in die organisasie sigbaar is en hoe dit die organisasiekultuur beïnvloed.

KURSUSBENAMING:

Generasie X, Y, Z: Verstaan die gapings

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum:            8 April 2020

Tyd:                09:00 – 16:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Nie-lede:                     R2 000

Solidariteit-lede:          R1 200

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer
Kremetart Raadsaal
Solidariteit Hoofkantoor
Kloofsig
Centurion
Klik hier vir die kaart en aanwysings.

OORSIG VAN INHOUD:

Die werksomgewing is besig om deur ‘n groot transformasie te gaan, nie net wat tegnologiese verandering betref nie, maar ook in terme van die uiteenlopendheid en diversiteit van die verskillende ouderdomsgroepe wat hulself saam in die werksplek bevind.  Die drie generasies wat die arbeidsmag oorheers, is Baby Boomers, Generasie X en Generasie Y (millenniërs). Maar Generasie Z kom ook nou nog by wat verdere  veranderinge meebring. Met die intrede van nuwer geslagte, en die stadige verwydering van ouer geslagte uit organisasies is dit nodig om die verskille in benadering, werkswyse, waardes en so meer van die verskillende generasies te verstaan. Hoekom? Verskillende generasies het dan nog altyd saamgewerk.  Wat is die voordele daarvan om die gapings tussen generasies te verstaan? Die werkplek bestaan uit wyduiteenlopende groepe mense en dit is noodsaaklik dat die verskillende generasies mekaar beter verstaan ten einde produktief tydens die Vierde Industriële Rewolusie te bly. Hierdie seminaar stel jou in staat om te begryp hoe die verskillende kwessies aangaande generasies in die organisasie sigbaar is en hoe dit die organisasiekultuur beïnvloed.

 

KURSUSUITKOMSTE:

Met hierdie kursus sal jy:

  • begryp hoe die verskillende generasies die werksomgewing benader;
  • verstaan hoe verskille en gapings in generasies die organisasiekultuur beïnvloed;
  • vaardighede aanleer om diversiteit tot jou en jou span se voordeel aan te wend;
  • subtiele diskriminasie kan herken en uitken;
  • konflik as gevolg van generasieverskille beter kan hanteer; en
  • die bydraes van die verskillende generasies meer effektief kan benut ten einde produktiwiteit en innovering in die werksplek te verhoog.

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Almal wat in spanne werk of wat spanne lei.

  • Spanbestuurders
  • Projekbestuurders
  • Junior tot senior bestuurders

 

BIOGRAFIE:

Nicola Keeve is ʼn senior fasiliteerder by JvR Academy. Sy is reeds vir die afgelope 19 jaar as kliniese sielkundige by die Professionele Raad vir Gesondheidsberoepe geregistreer. Sy het wye ervaring in organisatoriese omgewings waar sy haarself vir die afgelope paar jare toespits op vaardigheidsontwikkeling. Nicola fokus daarop om individue en groepe in die werkplek toe te rus met meer as net tegniese vaardighede.

Nicola het ook wye ervaring in die veld van leierskapsontwikkeling, diversiteitsopleiding, mentorskap en bestuursafrigting (coaching), talentbestuur en -ontwikkeling, organisasie-ontwerp en -ontwikkeling, takseersentrums, sowel as veranderingsbestuur. Haar ervaring strek oor verskeie omgewings heen, wat insluit die openbare sektor, mynbou en die vervaardigingsbedryf, bankwese, kleinhandel en die landbousektor.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status