Generiese Bestuur – Kliëntediensuitnemendheid

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Tydens hierdie vaardigheidsprogram sal jy bekendgestel word aan hoe om die vlak van diens aan ’n verskeidenheid kliënte te monitor, probleme op te los, besluite te neem en oplossings te implementeer, hoe om die organisasie se gedragskode in ’n werkomgewing toe te pas, en hoe om tyd en werk te prioritiseer.

KURSUSBENAMING:

Generiese Bestuur – Kliëntediensuitnemendheid

DATUM EN DUUR VAN KURSUS:

Datum:            14 – 15 Julie 2020

Tyd:                09:00 – 16:30

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Koste (nie-lede):                     R3 500,00

Koste (Solidariteit-lid):            R2 500,00

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Kremetart Raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

Kloofsig

Centurion

OORSIG VAN INHOUD:

Tydens hierdie vaardigheidsprogram sal jy bekendgestel word aan hoe om die vlak van diens aan ’n verskeidenheid kliënte te monitor, probleme op te los, besluite te neem en oplossings te implementeer, hoe om die organisasie se gedragskode in ’n werkomgewing toe te pas, en hoe om tyd en werk te prioritiseer.

KURSUSUITKOMSTE:

In hierdie module gaan jy  deur die volgende eenheidstandaarde werk:

Eenheidstandaard 242829: Monitor die vlak van diens aan ’n verskeidenheid kliënte

Nadat jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • die probleem te definieer;
 • die probleem te ondersoek;
 • probleemoplossings te bedink; en
 • oplossing(s) te implementeer en die doeltreffendheid van die oplossing te evalueer.

Eenheidstandaard 242817: Los probleme op, neem besluite en implementeer oplossings

Nadat jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • ’n inlywingsplan vir nuwe toetreders op te stel;
 • die omgewing voor te berei om nuwe toetreders te akkommodeer;
 • die algemene organisatoriese oriënteringsproses te implementeer en posspesifieke inlywing te monitor; en
 • die doeltreffendheid van die inlywingsproses te evalueer.

Eenheidstandaard 242815: Pas die organisasie se gedragskode in ’n werkomgewing toe

Nadat jy hierdie eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • die konsep van etiek met betrekking tot die “morele kompas” te verduidelik; en
 • die rol van ’n gedragskode in ’n werkomgewing volgens etiese beginsels te beskryf en die gedragskode in die werkspan te handhaaf.

Eenheidstandaard 242811: Prioritiseer tyd en werk vir self en span

Nadat jy hierdie eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • ’n taaklys op te stel;
 • persoonlike en spantake te prioritiseer;
 • ’n dagboek te gebruik en te hou; en
 • ’n persoonlike en spantaaklys te implementeer en te hou.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Die seminaar is vir bestuur op beginvlak wat hulleself wil bevorder, of enige bestuurder op enige vlak wat sy kennis wil verbreed om ’n goeie bestuurder te wees.  Dit is ook gemik op indiwidue wat met interne en eksterne kliënte skakel en wat poog om ʼn kliëntedienskultuur te skep. Dit sluit in:

 • Kliëntedienspersoneel
 • Eerstelinie-opsieners
 • Sosialemediabeamptes
 • Eerstelinie-personeel
 • Algemene personeel
 • Bestuurders

BIOGRAFIE: 

Engela Dibley is tans Adjunkhoofsekretaris: Individuele Lede en Ledediens by Solidariteit. Sy het 21 jaar ondervinding in die kliëntediensbedryf en ook bedryfspesifieke ervaring in die behoud van kliënte. Engela het ʼn graad in Verpleegkunde verwerf, vandaar haar passie vir spesifiek die dienservaring en diensbelewenis van kliënte. Na verdere studie in gemeenskaps- en beroepsgesondheid het sy drie jaar lank ʼn beroepsgesondheidskliniek bestuur en daarna in die besturende gesondheidsorgbedryf gewerk. Sy het wye ervaring in die dienssentrum- en eerstelyndiensomgewing waar sy haarself toegespits het op die vaardigheidsontwikkeling van personeel. Die ervaring en opleiding wat sy in die personeel-ondersteuningbedryf ontvang het, het ʼn sterk bewustheid van die belangrikheid van interne kliëntediens by haar gekweek. Sy het landwyd opleiding gegee by maatskappye in onder andere diefinansiële, IT-, mynbou- en mediese bedrywe.

KURSUSKREDIETE

Eenheid-standaard-nommer: NQF-vlak: Aantal krediete Eenheidstandaardtitel
242809 4 5 Monitor die vlak van diens aan ‘n verskeidenheid kliënte
242817 4 8 Los probleme op, neem besluite en implementeer oplossings
242815 4 5 Pas die organisasie se gedragskode in ‘n werkomgewing toe
242811 4 5 Prioritiseer tyd en werk vir self en span

 

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status