Generiese Bestuur – Personeelaanstelling en -induksie seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Hierdie vaardigheidsprogram stel jou bekend aan hoe om ʼn kandidaat te keur en te werf om gedefinieerde posisies te vul, hoe om ʼn nuwe werknemer in te lyf, en hoe om MIV/vigs in ʼn spesifieke sakesektor en werkplek te hanteer.

KURSUSBENAMING:

Generiese Bestuur – Personeelaanstelling en -induksie

DATUM EN DUUR VAN KURSUS:

Datum:            19 – 20 Mei 2020

Tyd:                09:00 – 16:30

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Koste (nie-lede):                     R3 500,00

Koste (Solidariteit-lede):         R2 500,00

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Kremetart Raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

Kloofsig

Centurion

 

OORSIG VAN INHOUD:

Hierdie vaardigheidsprogram stel jou bekend aan hoe om ʼn kandidaat te keur en te werf om gedefinieerde posisies te vul, hoe om ʼn nuwe werknemer in te lyf, en hoe om MIV/vigs in ʼn spesifieke sakesektor en werkplek te hanteer.

KURSUSUITKOMSTE:

In hierdie module gaan jy deur die volgende eenheidstandaarde werk:

Eenheidstandaard 40978: Werf en keur kandidate om gedefinieerde posisies te vul

Wanneer jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • probleme te identifiseer en op te los,
 • doeltreffend saam met ander te werk,
 • selfbestuur toe te pas, en
 • inligting te bestuur en doeltreffend te kommunikeer.

Eenheidstandaard 10980: Lyf ’n nuwe werknemer in (6 krediete)

Wanneer jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • ’n inlywingsplan vir nuwe toetreders op te stel,
 • die omgewing voor te berei om nuwe toetreders te akkommodeer,
 • die algemene organisatoriese oriënteringsproses te implementeer en posspesifieke inlywing te monitor, en
 • die doeltreffendheid van die inlywingsproses te evalueer.

Eenheidstandaard 114941: Pas kennis van MIV/vigs toe op ’n spesifieke sakesektor en ’n werkplek (4 krediete)

 Wanneer jy hierdie eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • MIV en vigs te verduidelik,
 • Te beskryf watter gedrag veilig is en watter gedrag ʼn risiko van MIV-oordrag inhou, en
 • Data en tendense ten opsigte van MIV/vigs te interpreteer ten einde die potensiële impak op ʼn organisasie of sakesektor te verduidelik,
 • Ondersoek in te stel na die riglyne en bystand wat beskikbaar is om werkers wat deur MIV/vigs geraak word, te ondersteun, en
 • Die implikasies van die MIV/vigs-pandemie te verduidelik.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Die seminaar is vir bestuurders op beginvlak wat hulself wil bevorder, of enige bestuurder op enige vlak wat sy of haar kennis wil verbreed om ʼn goeie bestuurder te wees.

BIOGRAFIE: 

Paulize Mahon het in 2019 ’n honneursgraad in Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika verwerf. Sy het meer as 15 jaar ondervinding in verskillende velde, en het haar loopbaan in 2005 by Solidariteit begin, waar sy in verskillende afdelings gewerk het. Haar pad het uiteindelik gelei na poste waar sy gemoeid is met die opleiding en ontwikkeling van mense.

Opleiding van mense, en om te sien hoe individue daardeur groei en hulself sodoende bevorder, is haar passie.

KURSUSKREDIETE

Eenheid-standaard-nommer: NKF-vlak: Getal krediete Eenheidstandaardtitel
10978 4 10 Werf en keur kandidate om gedefinieerde posisies te vul
10980 4 6 Lyf ʼn nuwe werknemer in
114941 4 4 Pas kennis van MIV/vigs op ʼn spesifieke sakesektor en ʼn werkplek toe.

 

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!