Generiese Bestuur – Strategiese prestasiebestuur

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Hierdie vaardigheidsprogram sal jou bekendstel aan hoe toesig gehou word oor werkeenheid om die eenheid se doelwitte te bereik, hoe om individuele en spanprestasie te bestuur en hoe om een-tot-een-indiensopleiding te doen.

KURSUSBENAMING:

Generiese Bestuur – Strategiese prestasiebestuur

DATUM EN DUUR VAN KURSUS:

Datum:            11 – 12 Augustus

Tyd:                09:00 – 16:30

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Koste (nie-lede):                     R3 500,00

Koste (Solidariteit-lede):         R2 500,00

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Kremetart Raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

Kloofsig

Centurion

OORSIG VAN INHOUD:

Hierdie vaardigheidsprogram sal jou bekendstel aan hoe toesig gehou word oor werkeenheid om die eenheid se doelwitte te bereik, hoe om individuele en spanprestasie te bestuur en hoe om een-tot-een-indiensopleiding te doen.

KURSUSUITKOMSTE:

In hierdie module gaan jy deur die volgende eenheidstandaarde werk:

Eenheidstandaard 10981: Hou toesig oor werkeenheid om die eenheid se doelwitte te bereik

Wanneer jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

  • werk te beplan,
  • werk te organiseer en toe te wys aan ’n individu of lede van ’n werkspan volgens die gedefinieerde sakeplan vir ’n werkeenheid in ’n organisasie; en
  • die bereiking van die werkeenheid se gedefinieerde doelwitte te monitor en te evalueer.

Eenheidstandaard 11473: Bestuur individuele en spanprestasie

Wanneer jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

  • prestasiedoelwitte en metings te bepaal;
  • ontwikkelingsplanne te formuleer, en
  • prestasie te monitor en te evalueer.

Eenheidstandaard 117877: Doen een-tot-een-indiensopleiding

 Wanneer jy hierdie eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

  • voor te berei vir een-tot-een-indiensopleiding;
  • opleidingsessies aan te bied;
  • vordering van leerders te monitor en daaroor verslag te doen, en om
  • opleiding te hersien.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Die seminaar is vir bestuurders op beginvlak wat hulself wil bevorder, of enige bestuurder op enige vlak wat sy of haar kennis wil verbreed om ’n goeie bestuurder te wees.

BIOGRAFIE: 

Paulize Mahon het ’n honneursgraad in Bedryfsielkunde in 2019 aan die Universiteit van Suid-Afrika verwerf. Sy het meer as 15 jaar ondervinding in verskillende velde, en het haar loopbaan by Solidariteit in 2005 begin, waarna sy in verskillende afdelings gewerk het. Haar pad het uiteindelik gelei na poste waar sy gemoeid is met die opleiding en ontwikkeling van mense.

Opleiding van mense, en om te sien hoe individue daardeur groei en hulself sodoende bevorder, is haar passie.

KURSUSKREDIETE

Eenheid-standaard-nommer: NKF-vlak: Getal krediete Eenheidstandaardtitel
10981 4 12 Hou toesig oor werkeenheid om eenheid se doelwitte te bereik
11473 4 8 Bestuur individuele en spanprestasie
117877 4 4 Doen een-tot-een-indiensopleiding

 

 

 

 

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status