GenMan Fundamentele aspekte seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Die doel van hierdie geakkrediteerde module is om in gesproke of verbale besigheidskommunikasie nuwe vaardighede te ontwikkel en bestaandes te verfyn. Die leer in hierdie module skep die geleentheid om effektiewe groep- en een-tot-een-kommunikasie asook aanbiedingsvaardighede te oefen.

In die besigheidsomgewing het ons daagliks vergaderings. Vergaderings sluit gewoonlik baie mense in teen hoë ’n koste, wat beteken elke vergadering moet punte tel. Tydens hierdie gedeelte van die program sal jy bekendgestel word aan die voorbereiding en die prosedures wat nodig is om ’n formele vergadering te lei.

Verder sal jy leer hoe om mense by probleemoplossing, besluitneming en beplanning in te sluit. Om mense te betrek verg effektiewe onderhandeling en die fasilitering van wen-wen uitkomste.

KURSUSBENAMING:

GenMan Fundamentele aspekte

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 9 – 10 Junie 2020

Tyd: 09:00 – 16:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede:         R2 400

Nie-lede:                     R4 000

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Solidariteit Hoofkantoor

Kremetart Raadsaal

H.v. D.F. Malanlaan en Eendrachtstraat, Kloofsig

Centurion

OORSIG VAN INHOUD:

Die doel van hierdie geakkrediteerde module is om in gesproke of verbale besigheidskommunikasie nuwe vaardighede te ontwikkel en bestaandes te verfyn. Die leer in hierdie module skep die geleentheid om effektiewe groep- en een-tot-een-kommunikasie asook aanbiedingsvaardighede te oefen.

In die besigheidsomgewing het ons daagliks vergaderings. Vergaderings sluit gewoonlik baie mense in teen hoë ’n koste, wat beteken elke vergadering moet punte tel. Tydens hierdie gedeelte van die program sal jy bekendgestel word aan die voorbereiding en die prosedures wat nodig is om ’n formele vergadering te lei.

Verder sal jy leer hoe om mense by probleemoplossing, besluitneming en beplanning in te sluit. Om mense te betrek verg effektiewe onderhandeling en die fasilitering van wen-wen uitkomste.

 

KURSUSUITKOMSTE:

Eenheidstandaard 119472:  Akkommodeer die behoeftes van die gehoor en konteks in gesproke en geskrewe kommunikasie.

Wanneer jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • suksesvol interaksie te bewerkstelling deur beide gesproke en geskrewe taal;
 • strategieë te gebruik wat die belangstelling van ’n gehoor aangryp en behou; en
 • manipulerende taal te identifiseer en dit effektief te hanteer.

 

Eenheidstandaard 119462:  Om interaksie te hê in volhoubare gesproke en geskrewe taal asook om gesproke en geskrewe kommunikasie te evalueer.

Wanneer jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • krities tog sensitief te reageer as ’n luisteraar;
 • eie reaksie in gesproke en geskrewe kommunikasie te analiseer en dit toepaslik aan te pas waar nodig;
 • strategieë te benut om ’n doeltreffende spreker en skrywer te wees; en
 • gesproke en geskrewe kommunikasie te evalueer. 

Eenheidstandaard 242816:  Hantering van ’n formele vergadering

Wanneer jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • vir ’n vergadering voor te berei;
 • ’n vergadering te lei;
 • konflik te hanteer; en
 • op te volg na ’n vergadering.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Die program is die beste geskik vir die volgende gehoor:

 • Persone wat daarna strewe om bestuurders te word
 • Junior bestuur
 • Individue wat die wêreld van entrepreneurskap wil betree of so pas betree het

 

BIOGRAFIE: 

Gerard is oor ’n tydperk van drie dekades blootgestel aan ’n verskeidenheid van werksdissiplines en -rolle. Dit sluit onder andere in spesialisrolle, junior tot senior bestuursrolle, en ’n hoë vlak van strategiese projekte in die korporatiewe omgewing.

Sy blootstelling aan beide entrepreneurskap en die ondersteuning van welwillendheidsorganisasies strek ver en diep.

Gerard het ’n belangstelling in die krag van beïnvloedingstrategieë, -taktiek, en –gedrag ontwikkel. Hy het oor ’n tydperk van omtrent 20 jaar toepassings hiervan ontwikkel in algemene leierskap, bestuur, spanwerk, selfleierskap, diversiteit, onderhandeling, verkope, konsultasieprosesse en die benutting van beïnvloeding in kreatiwiteit, organisasie-vernuwing en innovasie.

Sy blootstelling aan die ontwikkeling van beïnvloedingstoepassings het gelei tot ’n passie om leer-intervensies te ontwerp en te ontwikkel, veral op die terrein van digitale platforms. Hierdeur het hy homself bekwaam in die gebruik van ’n wye verskeidenheid van tegnologieë wat hardeware, stelsels en sagteware insluit.

Gerard het tot dusver in sy loopbaan oor 11 bedryfsektore in 11 lande op 4 kontinente gewerk. Hy het bewese ervaring in ontwikkeling, in samewerking met 13 nasionale kulture en ongeveer 50 subkulture of etniese groepe.

 

KURSUSKREDIETE

15 Krediete

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status