GenMan Werk met Finansies seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Een van die belangrikste areas van bestuur is om finansies te bestuur. Jy hoef nie ’n gekwalifiseerde rekenmeester te wees nie, maar jy moet bevoeg wees om finansiële state te interpreteer en insigte daaruit te gebruik in besluitneming.

KURSUSBENAMING:

GenMan Werk met Finansies

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 8 – 9 September 2020

Tyd: 09:00 – 16:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede:         R2 400

Nie-lede:                     R4 000

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Solidariteit Hoofkantoor

Kremetart Raadsaal

H.v. D.F. Malanlaan en Eendrachtstraat, Kloofsig

Centurion

OORSIG VAN INHOUD:

Een van die belangrikste areas van bestuur is om finansies te bestuur. Jy hoef nie ’n gekwalifiseerde rekenmeester te wees nie, maar jy moet bevoeg wees om finansiële state te interpreteer en insigte daaruit te gebruik in besluitneming.

KURSUSUITKOMSTE:

In hierdie module sal jy die volgende eenheidstandaarde voltooi:

Eenheidstandaard 117156:  Interpreteer basiese finansiële state

Wanneer jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

  • die basiese elemente van ’n inkomstestaat te analiseer;
  • die basiese elemente van ’n balansstaat te analiseer;
  • ’n persoonlike bates- en lastestaat op te stel; en
  • die feite van finansiële state te gebruik om finansiële besluite te neem.

Eenheidstandaard 242810:  Bestuur uitgawes volgens ’n begroting

Wanneer jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

  • die begrotingskonsep in die konteks van ’n besigheidseenheid te verduidelik;
  • die finansiële behoeftes van ’n besigheidseenheid te ontleed; en
  • werklike uitgawes en inkomste te monitor en beheer.

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Die program is beste geskik vir die volgende gehoor:

  • Persone wat daarna strewe om bestuurders te word
  • Junior bestuur
  • Individue wat die wêreld van entrepreneurskap wil betree of so pas betree het.

 

BIOGRAFIE: 

Gerard is oor ’n tydperk van drie dekades blootgestel aan ’n verskeidenheid van werksdissiplines en -rolle. Dit sluit onder andere in spesialisrolle, junior tot senior bestuursrolle, en ’n hoë vlak van strategiese projekte in die korporatiewe omgewing.

Sy blootstelling aan beide entrepreneurskap en die ondersteuning van welwillendheidsorganisasies strek ver en diep.

Gerard het ’n belangstelling in die krag van beïnvloedingstrategieë, -taktiek, en –gedrag ontwikkel. Hy het oor ’n tydperk van omtrent 20 jaar toepassings hiervan ontwikkel in algemene leierskap, bestuur, spanwerk, selfleierskap, diversiteit, onderhandeling, verkope, konsultasieprosesse en die benutting van beïnvloeding in kreatiwiteit, organisasie-vernuwing en innovasie.

Sy blootstelling aan die ontwikkeling van beïnvloedingstoepassings het gelei tot ’n passie om leer-intervensies te ontwerp en te ontwikkel, veral op die terrein van digitale platforms. Hierdeur het hy homself bekwaam in die gebruik van ’n wye verskeidenheid van tegnologieë wat hardeware, stelsels en sagteware insluit.

Gerard het tot dusver in sy loopbaan oor 11 bedryfsektore in 11 lande op 4 kontinente gewerk. Hy het bewese ervaring in ontwikkeling, in samewerking met 13 nasionale kulture en ongeveer 50 subkulture of etniese groepe.

 

KURSUSKREDIETE

6 Krediete

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status