Orania: GenMan4 – Vaardigheidsprogram: Algemene bestuur

Kursusstatus Neem hierdie kursus

Tydens hierdie vaardigheidsprogram sal jy bekendgestel word aan maniere om jou en jou span te ontwikkel. Jy sal ook leer hoe om jou spanlede te motiveer deur ’n aantal tegnieke te gebruik. Jy sal leer hoe om ’n nuwe spanlid só in te wy om te verseker dat hy of sy so produktief as moontlik kan wees.

Jy sal ook bekendgestel word aan ’n reeks kern bestuursvaardighede bv. om ’n strategie en objektiewe vir ’n besigheidseenheid te ontwikkel en om dit oor te laat vloei in prestasiestandaarde. Jy sal ook leer hoe om ’n effektiewe prestasie-oorsig uit te voer en om swak prestasie aan te spreek.

Hierdie kursus is gemik op mense wat daarna streef om toesighouers of lynbestuurders op enige vlak te word of wat reeds is. Persone wat met hierdie eenheidstandaard gekrediteer word, is in staat om prestasiedoelwitte en -maatreëls te stel; om ontwikkelingsplanne te formuleer en om prestasie te monitor en te evalueer.

KURSUSBENAMING:

GenMan4: Vaardigheidsprogram: Algemene bestuur

DATUM EN DUUR VAN KURSUS:

Datum:            14, 15, 16 Augustus 2019

Tyd:                09:00 – 16:30

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Koste (nie-lede):                     R3 500,00

Koste (Solidariteit-lid):            R2 100,00

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

CVO skool ouditorium

Orania

 

OORSIG VAN INHOUD:

Tydens hierdie vaardigheidsprogram sal jy bekendgestel word aan maniere om jou en jou span te ontwikkel. Jy sal ook leer hoe om jou spanlede te motiveer deur ’n aantal tegnieke te gebruik. Jy sal leer hoe om ’n nuwe spanlid só in te wy om te verseker dat hy of sy so produktief as moontlik kan wees.

Jy sal ook bekendgestel word aan ’n reeks kern bestuursvaardighede bv. om ’n strategie en objektiewe vir ’n besigheidseenheid te ontwikkel en om dit oor te laat vloei in prestasiestandaarde. Jy sal ook leer hoe om ’n effektiewe prestasie-oorsig uit te voer en om swak prestasie aan te spreek.

Hierdie kursus is gemik op mense wat daarna streef om toesighouers of lynbestuurders op enige vlak te word of wat reeds is. Persone wat met hierdie eenheidstandaard gekrediteer word, is in staat om prestasiedoelwitte en -maatreëls te stel; om ontwikkelingsplanne te formuleer en om prestasie te monitor en te evalueer.

KURSUSUITKOMSTE:

Jy gaan deur die volgende eenheid standaarde in hierdie module werk:

Eenheidstandaard 242824: Pas leierskapskonsepte toe in ’n werksomgewing

Wanneer jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • die konsep van leierskap te verduidelik;
 • te kan differensieer tussen die konsepte leierskap en bestuur;
 • leierskapstegnieke toe te pas op individue en spanne binne die konteks van werk; en
 • om die impak van die toegepaste leierskapstegnieke te kan evalueer.

Eenheidstandaard 242819: Motiveer en bou ’n span

Wanneer jy die eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • te kan verduidelik wat die belangrikheid daarvan is om ’n span te motiveer;
 • ’n begrip van jouself en spanlede in die werkplek te kan demonstreer;
 • teorieë van motivering en groepdinamiek toe te pas;
 • ’n plan van aksie te implementeer om ’n span te versterk; en
 • om terugvoer te verskaf en prestasies raak te sien.

 

Eenheidstandaard 242822: Gebruik ’n sistemiese benadering om doelwitte te bereik

Wanneer jy hierdie eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • ’n sistemiese benadering in te neem om doelwitte te bereik;
 • ’n plan te formuleer sodat jy die doelwit kan bereik;
 • die plan te implementeer; en
 • om aktiwiteite te monitor.

Eenheidstandaard 11473: Bestuur individuele- en spanoptrede

Wanneer jy hierdie eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • ontwikkelingsplanne te formuleer;
 • optrede te monitor en te evalueer;
 • ontwikkelingsplanne te formuleer; en
 • om optrede te monitor en te evalueer.

Eenheidstandaard 242821: Identifiseer verantwoordelikhede van ’n spanleier om te verseker dat organisasiestandaarde nagekom word

Wanneer jy hierdie eenheidstandaard voltooi het, sal jy in staat wees om:

 • die rol van ’n spanleier te verduidelik;
 • die doel van ’n span te verduidelik;
 • met ’n span te kontrakteer om toewyding te verkry; en
 • om die prestasie van ’n span se doelwitte te monitor.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Die seminaar is vir begin-vlak bestuur wat hulleself wil bevorder, of enige bestuurder op enige vlak wat sy kennis wil verbreed om ’n goeie bestuurder te wees.

BIOGRAFIE: 

Paulize Mahon het ’n honneursgraad in Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika in 2019 verwerf. Sy het meer as 15 jaar ondervinding in verskillende velde, en het haar loopbaan by Solidariteit in 2005 begin, waarna sy in verskillende afdelings gewerk het, en haar pad toe gelei het na die opleiding en ontwikkeling van mense.

Haar passie bly opleiding van mense en om te sien hoe individue groei en hulleself sodoende bevorder.

KURSUSKREDIETE

Eenheid-standaard-nommer: NQF-vlak: Aantal krediete Eenheidstandaardtitel
242824 4 12 Pas leierskapskonsepte toe in ’n werksomgewing
242819 4 10 Motiveer en bou ’n span
242822 4 10 Gebruik ’n sistemiese benadering om doelwitte te bereik
11473 4 08 Bestuur individuele- en spanoptrede
242821 4 06 Identifiseer verantwoordelikhede van ’n spanleier om te verseker dat organisasiestandaarde nagekom word

 

 

 

 

Neem hierdie kursus

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!
Aanbieder
Tyd
Vereistes
Uitkomste
Datum18 August, 2019 |
R 3500

Nog Kursusse

R 500

Die doel van verpligte aanmelding is om vermeende mishandelde en verwaarloosde kinders so gou moontlik […]

Ideal vir Maatskaplike werkers
R 500

Seksuele misbruik van kinders is wêreldwyd ʼn openbare gesondheidsprobleem wat in alle sosio-ekonomiese, opvoedkundige en […]

Ideal vir Maatskaplike werkers
R 500

Dit is belangrik dat enigeen wat met kinders werk, kennis en goeie begrip van die […]

Ideal vir Maatskaplike werkers