Interpersoonlike- en sosiale intelligensie.

KURSUSSTATUS:

GRATIS

Neem hierdie kursus

Interpersoonlike- en sosiale vaardighede is vorme van intelligensie in hul eie reg.
Emosionele intelligensie is ‘n belangrike onderbou van interpersoonlike gedrag. Emosionele intelligensie handel in essensie oor ‘n persoon se innerlike wêreld en hoe die persoon hom of haarself emosioneel bemagtig.
Interpersoonlike- en sosiale intelligensie handel oor die nodige sosiale insigte en gedragsvaardighede om effektiewe verhoudinge te hê met ‘n wye verskeidenheid van mense in verskillende situasies. Dit verwys na die vermoë om gemaklik te funksioneer in ‘n diverse omgewing.
Interpersoonlike- en sosiale intelligensie vereis gedragsbuigsaamheid en veelsydigheid om sukses te bereik. Die sleutel is aanpasbaarheid.
Hierdie webinaar is daarop gemik om gedragsaanpasbaarheid te bevorder.

KURSUSBENAMING:

Interpersoonlike- en sosiale intelligensie.

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 14 Augustus 2019
Tyd: 13:00 – 14:00

FORMAAT VAN KURSUS:

Webinaar

KOSTES VAN KURSUS:
Gratis

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:
In die gerief van jou eie kantoor of tuis.

OORSIG VAN KURSUS:
Interpersoonlike- en sosiale vaardighede is vorme van intelligensie in hul eie reg.
Emosionele intelligensie is ‘n belangrike onderbou van interpersoonlike gedrag. Emosionele intelligensie handel in essensie oor ‘n persoon se innerlike wêreld en hoe die persoon hom of haarself emosioneel bemagtig.
Interpersoonlike- en sosiale intelligensie handel oor die nodige sosiale insigte en gedragsvaardighede om effektiewe verhoudinge te hê met ‘n wye verskeidenheid van mense in verskillende situasies. Dit verwys na die vermoë om gemaklik te funksioneer in ‘n diverse omgewing.
Interpersoonlike- en sosiale intelligensie vereis gedragsbuigsaamheid en veelsydigheid om sukses te bereik. Die sleutel is aanpasbaarheid.
Hierdie webinaar is daarop gemik om gedragsaanpasbaarheid te bevorder.

 

UITKOMSTE VAN WEBINAAR:
Die webinaar bied die volgende leer geleenthede, naamlik die:
• analisering van hoe gedragsaanpasbaar jy is;
• identifisering van interpersoonlike en sosiale blokkasies;
• bestudering van metodes om blokkasies mee aan te spreek; en
• uiteensetting van ‘n ontwikkelingsplan om interpersoonlike- en sosiale intelligensie te bevorder.

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?
Die webinaar is vir enige persoon wat graag ‘n belegging wil maak in die ontwikkeling van sy of haar interpersoonlike- en sosiale vaardighede.

BIOGRAFIE: Gerard van Hoek

Gerard spesialiseer in die opleiding en ontwikkeling van individue en spanne. Hy fokus veral op beïnvloeding en self-leierskap in tye van snelle verandering.

Gerard het 28 jaar ervaring in leerontwerp wat strek oor 11 sektore in die industrie, in 11 lande en 4 kontinente. Hy het bewese ervaring in persoonlike- en leierskapsontwikkeling in samewerking met 13 nasionale kulture.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status
1

Opname