Interpersoonlike vaardighede webinaar: Werk goed saam met ander

KURSUSSTATUS:

GRATIS

Neem hierdie kursus

Inleidende gesprekke oor die waarde van waarderende ondersoek (appreciative inquiry) in enige groepsopset word gevoer. Waarderende ondersoek skep ʼn bewustheid by elke werknemer om gedrags- en kommunikasiestyle te ontdek en om sodoende bewus te wees van hoe belangrik ander in die span is, en om die fokus op die SELF te verminder. Deelnemers kan ook vrae vra oor hoe en waarom konstruktiewe ontevredenheid in die kantoor juis tot meer kreatiewe dialoog en kommunikasie kan lei. Waardevolle wenke word gedeel om die atmosfeer en omgewing in die werkplek te verbeter sodat elke werknemer bewus is van die energie wat hy en sy versprei om van die werkplek ʼn meer aangename plek te maak, al dan nie.

KURSUSBENAMING:

Interpersoonlike vaardighede: Werk goed saam met ander

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 5 Mei 2020

Tyd: 10:00 tot 11:00

KURSUSFORMAAT:

Webinaar

Indiepte gesprek oor waarderende ondersoek (appreciative inquiry) wat ʼn helder bewustheid skep om gedrags- en kommunikasiestyle te ontdek. Hierdie gesprek gaan help om van elke deelnemer ʼn uitstekende luisteraar te maak, wat weer van die persoon ʼn meer effektiewe kommunikeerder maak. Kwessies soos onder meer ontevredenheid in die kantooropset sal bespreek word met advies om dit met kreatiewe energie en helder begrip te hanteer. Selfbeeld, selfwaarde en selfvertroue skep ook nuwe geleenthede vir meer deursigtige verhoudings waar vertroue (TRUST) ʼn goeie fondasie vir verdere vooruitgang en bemeestering van doelwitte is.

KOSTE VAN KURSUS:

Gratis

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

In die gerief van jou eie huis/kantoor

OORSIG VAN INHOUD:

Inleidende gesprekke oor die waarde van waarderende ondersoek (appreciative inquiry) in enige groepsopset word gevoer. Waarderende ondersoek skep ʼn bewustheid by elke werknemer om gedrags- en kommunikasiestyle te ontdek en om sodoende bewus te wees van hoe belangrik ander in die span is, en om die fokus op die SELF te verminder. Deelnemers kan ook vrae vra oor hoe en waarom konstruktiewe ontevredenheid in die kantoor juis tot meer kreatiewe dialoog en kommunikasie kan lei. Waardevolle wenke word gedeel om die atmosfeer en omgewing in die werkplek te verbeter sodat elke werknemer bewus is van die energie wat hy en sy versprei om van die werkplek ʼn meer aangename plek te maak, al dan nie.

 

KURSUSUITKOMSTE:

  • Beter werksverhoudings;
  • ʼn Aangenamer atmosfeer in die werkplek;
  • Meer doeltreffende hantering van dinge en mense wat pla;
  • Nuwe begrip ten opsigte van die gee en ontvang van kritiek en terugvoering;
  • ʼn Algehele hoër vlak van positiwiteit;
  • Nuwe insigte wat luistervermoë betref en wat kommunikasie die hoogte in laat skiet;
  • Selfkennis, groter bewustheid van ander en ʼn gemakliker styl in die werkplek;
  • Toewyding om dit wat regtig SAAK maak, ʼn nuwe kans te gee.

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Enige individu wat sy of haar interpersoonlike vaardighede wil opskerp.

 

BIOGRAFIE: 

Annie Coetzee bestuur sedert 1998 haar eie maatskappy met ʼn sterk fokus op mense-verhoudings in die werkplek. As passievolle navorser in die veld van emosionele en sosiale intelligensie het sy dan ook die eerste boek in Suid-Afrika geskryf wat oor hierdie vorme van intelligensie handel, getitel: Emosioneel Intelligent…JY!’  (LAPA Uitgewers) Sy begin haar loopbaan as onderwyser in Engels en Musiek, (BA Unisa), studeer verder en beklee ʼn lektrisepos in Sielkunde (BEd Stellenbosch), en bekom ʼn pos as navorser by Unisa, gefokus op die ontwikkelende volwassene, (twee jaar se studie in Navorsingsmetodiek – Universiteit van Pretoria MEd) Sy is die skrywer van tien selfbemagtigingsboeke, talle opvoedkundige artikels vir saketydskrifte en is gewild as spreker en opleier op die gebied van selfbestuur, uitmuntende kommunikasie en leierskap en die emosioneel-intelligente volwassene.

Sy verwerf ook verskeie internasionaal erkende kwalifikasies wat haar as professionele en persoonlike lewensafrigter kwalifiseer (Neuro Linguistic Programming, Neethling Brain Profiling, How to Orchestrate (DUKE Corporate Education), CPS – Creative Problem Solving (State University Buffalo) en Investment in Excellence (The Pacific Institute).

 

KURSUSKREDIETE

N.V.T

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status