Kollektiewe arbeidsreg seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Tydens hierdie seminaar gaan kursusgangers meer oor die historiese agtergrond van Suid-Afrika se kollektiewe wetgewing leer, waarna die kollektiewe regte soos in die Wet op Arbeidsverhoudinge bespreek gaan word. Kursusgangers gaan leer oor die meerderheidsbeginsel en hoe dit kollektiewe bedinging beïnvloed. Die basiese organisatoriese regte en verskillende tipes kollektiewe ooreenkomste gaan bestudeer word, waarna daar gekyk gaan word hoe kollektiewe ooreenkomste uitgebrei word na nie-partye. Laastens gaan daar gekyk word na die verkryging van organisatoriese regte, in beide die meerderheid- en minderheid konteks.

KURSUSBENAMING:

Kollektiewe arbeidsreg

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 6 Mei 2020

Tyd: 09:00 tot 15:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede: R1 200,00

Nie-lede: R2 000,00

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Solidariteit Hoofkantoor

Kremetart Raadsaal

H.v. D.F. Malan & Eendrachtstraat, Kloofsig

Centurion

OORSIG VAN INHOUD:

Tydens hierdie seminaar gaan kursusgangers meer oor die historiese agtergrond van Suid-Afrika se kollektiewe wetgewing leer, waarna die kollektiewe regte soos in die Wet op Arbeidsverhoudinge bespreek gaan word. Kursusgangers gaan leer oor die meerderheidsbeginsel en hoe dit kollektiewe bedinging beïnvloed. Die basiese organisatoriese regte en verskillende tipes kollektiewe ooreenkomste gaan bestudeer word, waarna daar gekyk gaan word hoe kollektiewe ooreenkomste uitgebrei word na nie-partye. Laastens gaan daar gekyk word na die verkryging van organisatoriese regte, in beide die meerderheid- en minderheid konteks.

KURSUSUITKOMSTE:

  1. Kursusgangers gaan die meerderheidsbeginsel verstaan.
  2. Kursusgangers gaan weet wat is die basiese organisatoriese regte en wie dit mag verkry.
  3. Kursusgangers gaan verstaan wat is ’n kollektiewe ooreenkoms en watter soorte ooreenkomste daar is.
  4. Kursusgangers gaan leer hoe word organisatoriese regte bekom in beide die meerderheid- en minderheid konteks.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Arbeidsadviseurs, vakbondbeamptes en -verteenwoordigers, asook enige individu wat hul kennis in die veld wil verbreed.

BIOGRAFIE: 

Die seminaar word deur Mynie Kriek, ’n arbeidsreg fasiliteerder verbonde aan S-leer, aangebied. Sy het haar regsgraad (LLB) in 2010 verwerf en haar Meestersgraad (Kollektiewe Arbeidsreg) in 2018, beide aan die Universiteit van Pretoria. Mynie is in 2012 toegelaat as prokureur, en het sedert 2014 tot Julie 2019 in Solidariteit se Regsafdeling as litigant gepraktiseer.

 

KURSUSKREDIETE

Geen.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status