Kollektiewe arbeidsreg

KURSUSSTATUS:

GRATIS

Neem hierdie kursus

Tydens hierdie webinaar gaan die Fasiliteerder die kollektiewe regte soos vervat in die Wet op Arbeidsverhoudinge bespreek om te wys wat die wetgewer se benadering tot meerderheidsbelange is. Teenoor hierdie agtergrond gaan daar gekyk word na verskillende tipes kollektiewe ooreenkomste en hoe hierdie ooreenkomste uitgebrei word. Daar gaan laastens gekyk word na minderheidsbelange in die kollektiewe konteks en of wetgewing tog tegemoetkomend is.

KURSUSBENAMING:

Kollektiewe arbeidsreg

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 7 April 2020

Tyd: 10:00 tot 11:00

KURSUSFORMAAT:

Webinaar

KOSTE VAN KURSUS:

Geen koste

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

Die kursus vind plaas in die vorm van ’n webinaar en daarom kan kursusgangers die kursus op hulle gerief kyk. Hulle benodig slegs toegang tot die internet.

OORSIG VAN INHOUD:

Tydens hierdie webinaar gaan die Fasiliteerder die kollektiewe regte soos vervat in die Wet op Arbeidsverhoudinge bespreek om te wys wat die wetgewer se benadering tot meerderheidsbelange is. Teenoor hierdie agtergrond gaan daar gekyk word na verskillende tipes kollektiewe ooreenkomste en hoe hierdie ooreenkomste uitgebrei word. Daar gaan laastens gekyk word na minderheidsbelange in die kollektiewe konteks en of wetgewing tog tegemoetkomend is.

KURSUSUITKOMSTE:

Kykers van hierdie webinaar gaan na afloop van die webinaar ’n beter begrip verkry van die Wet op Arbeidsverhoudinge se benadering ten opsigte van die meerderheidsbeginsel en die regte daaraan verbonde. Kykers gaan ook leer dat daar in sekere gevalle uitsonderings is waar minderheidsgroepe tog ’n voet in die deur kan kry.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Werkgewers en werknemers verbonde aan die menslike hulpbronne afdeling; vakbondbeamptes en -verteenwoordigers sowel as enige individu wat hul kennis op hierdie terrein wil verskerp.

BIOGRAFIE: 

Die seminaar word deur Mynie Kriek, ’n arbeidsreg fasiliteerder verbonde aan S-leer, aangebied. Sy het haar regsgraad (LLB) in 2010 verwerf en haar Meestersgraad (Kollektiewe Arbeidsreg) in 2018, beide aan die Universiteit van Pretoria. Mynie is in 2012 toegelaat as prokureur, en het sedert 2014 tot Julie 2019 in Solidariteit se Regsafdeling as litigant gepraktiseer.

 

KURSUSKREDIETE

Geen.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status