Onderhandelingsvaardighede: Algemeen

KURSUSSTATUS:

GRATIS

Neem hierdie kursus

Hierdie webinaar word gewy aan onderhandeling as ’n benadering om konflik te besleg. Konflik in die werkplek is algemeen. Konflik is gesond wanneer dit nuwe idees en beter werksverhoudinge meebring. Vir dit om plaas te vind, is die strewe na ’n wen-wen benadering in konflikhantering noodsaaklik. Ongesonde konflik skei mense en kan wonde laat wat nie maklik genees nie. Onderhandeling is ’n doeltreffende metode om wen-wen uitkomste te bereik.

KURSUSBENAMING:

Krag van Onderhandeling

DATUM EN DUUR VAN DIE WEBINAAR

Datum: 24 Maart 2020

Tyd: 10:00-11:00

KURSUSFORMAAT:

Webinaar

KOSTE VAN KURSUS:

Gratis

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

In die gerief van jou eie kantoor / huis

OORSIG VAN INHOUD:

Hierdie webinaar word gewy aan onderhandeling as ’n benadering om konflik te besleg.

Konflik in die werkplek is algemeen. Konflik is gesond wanneer dit nuwe idees en beter werksverhoudinge meebring. Vir dit om plaas te vind, is die strewe na ’n wen-wen benadering in konflikhantering noodsaaklik. Ongesonde konflik skei mense en kan wonde laat wat nie maklik genees nie. Onderhandeling is ’n doeltreffende metode om wen-wen uitkomste te bereik.

LEERUITKOMSTE:

Die webinaar dek die volgende onderwerpe:

  • Wat onderhandeling behels
  • Hoe om onderhandeling te gebruik in konflikhantering wat tot wen-wen uitkomste lei
  • Vier onderhandelingstyle
  • Praktiese voorbeelde van die toepassing van die onderhandelingstyle in die oorbrugging van konflik

WIE BEHOORT DIE WEBINAAR BY TE WOON?

Bestuurders, onderhandelingsverteenwoordigers en werknemers wat dikwels konfliksituasies moet hanteer.

BIOGRAFIE: 

Gerard is oor ’n tydperk van drie dekades blootgestel aan ’n verskeidenheid van werksdissiplines en -rolle. Dit sluit onder andere in spesialisrolle, junior tot senior bestuursrolle, en ’n hoë vlak van strategiese projekte in die korporatiewe omgewing.

Sy blootstelling aan beide entrepreneurskap en die ondersteuning van welwillendheidsorganisasies strek ver en diep.

Gerard het ’n belangstelling in die krag van beïnvloedingstrategieë, -taktiek, en –gedrag ontwikkel. Hy het oor ’n tydperk van omtrent 20 jaar toepassings hiervan ontwikkel in algemene leierskap, bestuur, spanwerk, selfleierskap, diversiteit, onderhandeling, verkope, konsultasieprosesse en die benutting van beïnvloeding in kreatiwiteit, organisasie-vernuwing en innovasie.

Sy blootstelling aan die ontwikkeling van beïnvloedingstoepassings het gelei tot ’n passie om leer-intervensies te ontwerp en te ontwikkel, veral op die terrein van digitale platforms. Hierdeur het hy homself bekwaam in die gebruik van ’n wye verskeidenheid van tegnologieë wat hardeware, stelsels en sagteware insluit.

Gerard het tot dusver in sy loopbaan oor 11 bedryfsektore in 11 lande op 4 kontinente gewerk. Hy het bewese ervaring in ontwikkeling, in samewerking met 13 nasionale kulture en ongeveer 50 subkulture of etniese groepe.

 

KURSUSKREDIETE:

Geen

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status