Kreatiwiteit en innovasie seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Die definisies van kreatiwiteit van toeka tot nou sal bespreek word en met goeie voorbeelde toegelig word. Die nodigheid van spesifieke probleemsituasies om kreatiwiteit meer effektief te maak, word ook uitgelig. Die eienskappe van ʼn kreatiewe persoon sal bespreek word om enige verwarring te voorkom en die besef te skep dat elkeen van ons meer kreatief kan wees. Die vyf basiese stappe om probleme kreatief op te los sal in groepe bespreek en toegepas word. Die werkswinkel gaan gepaard met heelwat pret met vinnig dink-speletjies en die uitbouing van idees.

Die konsep innovasie en waarom kreatiewe probleemoplossingsmodelle nodig is om vinniger en meer innoverend te leef, sal ook uitgelig word.

Ons gaan ook kyk na die strukture van kreatiwiteit (pilare, vloer en fondasie) en dan ʼn unieke vraelys doen om te bepaal hoe sterk ons visie, nuuskierigheid, realiteitsbepaling, waagmoed en bevoegdheid is. Hierdie oefening gaan nuwe insig aan die deelnemer gee ten opsigte van die huidige stand van sy/haar huidige siening oor kreatiwiteit.

Die werkswinkel sal afsluit met persoonlike probleemoplossing. Deelnemers sal die probleem wat hulle moes saambring, neem en elkeen sal op sy of haar eie sit en die stappe volg om tot kreatiewe antwoorde te kom en eie innovasie te ervaar!

KURSUSBENAMING:

Kreatiwiteit en innovasie

 

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 20 en 21 Augustus

Tyd: 09:00 tot 16:00

 

KURSUSFORMAAT:

Seminaar  –  Werkswinkelstyl met baie interaksie en groepsaktiwiteite

Deelnemers moet vooraf ʼn definitiewe PROBLEEM identifiseer om as voorbeeld by die werkswinkel te gebruik. Aan die einde van die kursus gaan elkeen die model en voorbeelde van kreatiewe probleemoplossing gebruik om daardie EIE probleem op te los – en om met die resultaat huis toe te gaan.

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede:              R1200

Nie-lede:                             R2000

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Solidariteit Hoofkantoor

Kremetart Raadsaal

H.v. D.F. Malanlaan en Eendrachtstraat, Kloofsig

Centurion

 

OORSIG VAN INHOUD:

Definisies van kreatiwiteit van toeka tot nou sal bespreek word en met goeie voorbeelde toegelig word. Die nodigheid van spesifieke probleemsituasies om kreatiwiteit meer effektief te maak, word ook uitgelig. Die eienskappe van ʼn kreatiewe persoon sal bespreek word om enige verwarring te voorkom en die besef te skep dat elkeen van ons meer kreatief kan wees. Die vyf basiese stappe om probleme kreatief op te los sal in groepe bespreek en toegepas word. Die werkswinkel gaan gepaard met heelwat pret met vinnig dink-speletjies en die uitbouing van idees.

Die konsep innovasie en waarom kreatiewe probleemoplossingsmodelle nodig is om vinniger en meer innoverend te leef, sal ook uitgelig word.

Ons gaan ook kyk na die strukture van kreatiwiteit (pilare, vloer en fondasie) en dan ʼn unieke vraelys doen om te bepaal hoe sterk ons visie, nuuskierigheid, realiteitsbepaling, waagmoed en bevoegdheid is. Hierdie oefening gaan nuwe insig aan die deelnemer gee ten opsigte van die huidige stand van sy/haar huidige siening oor kreatiwiteit.

Die werkswinkel sal afsluit met persoonlike probleemoplossing. Deelnemers sal die probleem wat hulle moes saambring, neem en elkeen sal op sy of haar eie sit en die stappe volg om tot kreatiewe antwoorde te kom en eie innovasie te ervaar!

 

KURSUSUITKOMSTE:

 

  • Verstaan wat kreatiwiteit en innovasie is en beteken;
  • Verstaan hoe om die mees basiese model van kreatiewe probleemoplossing te gebruik en resultate te kry;
  • Beter begrip oor die betekenis van innovasie;
  • ‘n Helder besef dat presteerders die brein en sy talente beter moet verstaan en metodes kan gebruik om kreatief en innoverend te leef;
  • Nuwe insigte oor waarom kreatiwiteit noodsaaklik is en hoe om innoverende denke gereeld, selfs in die daaglikse lewe, toe te pas en daarby te BAAT!
  • Begrip van die mees basiese model om probleme kreatief op te los en antwoorde te vind wat voorheen “onmoontlik” was;
  • Ontdekking van eie persoonlikheidseienskappe wat kreatiwiteit aanwakker of steur;
  • Insig oor die struktuur van kreatiwiteit en ‘n nuwe blik op SELF om te bepaal wat jou voorheen kon verhoed om meer kreatief te wees;
  • Die vind van ‘n kreatiewe antwoord op die probleem waarmee jy na die werkswinkel gekom het;
  • Meer kreatiewe energie omdat daar nou meer begrip is van die brein en sy kwaliteite sodat hierdie model en struktuur ook in die lewe toegepas kan word.

 

BIOGRAFIE: 

 

Annie Coetzee is een van die drie Stigterslede van die Creativity Foundation of South Africa en bied reeds sedert 1995 kreatiwiteitswerkswinkels aan as verteenwoordiger en stigter van die organisasie – in Suid-Afrika en ook by universiteite in Europa en die VSA.

Sedert 1998 bestuur sy haar eie maatskappy, Creative Brain Management in samewerking met Die Kreatiwiteitstigting, met ʼn sterk fokus op kreatiwiteit en innovasie in die werkplek.  As passievolle navorser, aanbieder en skrywer oor hierdie temas, het haar eerste boek ook oor kreatiwiteit gehandel, naamlik: Kreatief…JY! (LAPA Uitgewers) in 1997.

Sy begin haar loopbaan as onderwyser in Engels en Musiek (BA Unisa), studeer verder en beklee ’n lektrisepos in Sielkunde (BEd Stellenbosch), en na enkele studiereise oorsee bekom sy ʼn pos as navorser by Unisa, gefokus op die ontwikkelende volwassene, (twee jaar se studie in Navorsingsmetodiek – Pretoria MEd)  Sy is die skrywer van tien selfbemagtigingsboeke, talle opvoedkundige artikels vir saketydskrifte en is gewild as spreker en opleier op die gebied van selfbestuur, uitmuntende kommunikasie en leierskap en die emosioneel-intelligente volwassene wat altyd kreatiwiteit in ag neem en dit by elke situasie of werksessie inbring.

Sy verwerf ook verskeie internasionaal erkende kwalifikasies wat haar as professionele en persoonlike lewensafrigter kwalifiseer, naamlik in neurolinguistiese programmering, Neethling Breinprofilering, How to Orchestrate Small Group Workshops (DUKE Corporate Education), CPS – Creative Problem Solving (State University Buffalo) en Investment in Excellence (The Pacific Institute).

Wat kreatiwiteit betref, het Annie talle toekennings ontvang, onder meer die Beyonder-toekenning wat haar erken as een van die talentvolste aanbieders en bydraers tot die ontwikkeling van kreatiwiteit, nasionaal sowel as internasionaal.

 

KURSUSKREDIETE

N.V.T

 

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status