Kritiese denke in die werksplek: Van probleme tot kreatiewe oplossings seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Probleemoplossing en besluitneming, wat noodsaaklike denkvaardighede is, vorm die basis van alle aktiwiteite. Bestuurders en werknemers word voortdurend gekonfronteer met probleme wat hulle enersyds moet oplos, en andersyds besluite moet neem oor oplossings en watter regstellende stappe gedoen moet word.

Om enige probleem op te los, is dit uiters belangrik om die kernoorsaak van die probleem te identifiseer, anders mag jy oplossings oorweeg wat geensins met die probleem te make het nie.

Verantwoordelike besluitneming is kritiek in die werksomgewing. Om gesonde besluite te neem, is dit uiters belangrik om maatstawwe te identifiseer, relevante opsies/oplossings te genereer en volgens die maatstawwe te beoordeel. ‘n Mens moet ook sensitief wees vir die implikasies van jou besluite.

Dit is soms belangrik om die span as geheel te gebruik, veral as die hele span betrokke is, om oorsake van probleme te identifiseer, probleme onderling op te los en om dan as ‘n groep die besluitnemingsproses te verbeter.

Hierdie program sal die deelnemers met praktiese kennis en modelle toerus om grondoorsake van probleme te identifiseer, probleme op te los en om gesonde besluite te neem. Skeppendheid is ‘n baie belangrike aspek van probleemoplossing en besluitneming sowel as toekomstige besigheidsbeplanning. Hierdie program fokus ook op spesifieke tegnieke wat individue in staat stel om hul skeppendheid en innovasie binne die werksomgewing te realiseer

KURSUSBENAMING:

Kritiese denke in die werksplek: Van probleme tot kreatiewe oplossings

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum:            7 en 8 Mei 2020

Tyd:                09:00 – 16:00

 

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Nie-lede:                     R4 000

Solidariteit-lede:          R2 400

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer
Kremetart Raadsaal
Solidariteit Hoofkantoor
Kloofsig
Centurion
Klik hier vir die kaart en aanwysings.

OORSIG VAN INHOUD:

Probleemoplossing en besluitnemingsvaardighede

Probleemoplossing en besluitneming, wat noodsaaklike denkvaardighede is, vorm die basis van alle aktiwiteite. Bestuurders en werknemers word voortdurend gekonfronteer met probleme wat hulle enersyds moet oplos, en andersyds besluite moet neem oor oplossings en watter regstellende stappe gedoen moet word.

Om enige probleem op te los, is dit uiters belangrik om die kernoorsaak van die probleem te identifiseer, anders mag jy oplossings oorweeg wat geensins met die probleem te make het nie.

Verantwoordelike besluitneming is kritiek in die werksomgewing. Om gesonde besluite te neem, is dit uiters belangrik om maatstawwe te identifiseer, relevante opsies/oplossings te genereer en volgens die maatstawwe te beoordeel. ‘n Mens moet ook sensitief wees vir die implikasies van jou besluite.

Dit is soms belangrik om die span as geheel te gebruik, veral as die hele span betrokke is, om oorsake van probleme te identifiseer, probleme onderling op te los en om dan as ‘n groep die besluitnemingsproses te verbeter.

Hierdie program sal die deelnemers met praktiese kennis en modelle toerus om grondoorsake van probleme te identifiseer, probleme op te los en om gesonde besluite te neem. Skeppendheid is ‘n baie belangrike aspek van probleemoplossing en besluitneming sowel as toekomstige besigheidsbeplanning. Hierdie program fokus ook op spesifieke tegnieke wat individue in staat stel om hul skeppendheid en innovasie binne die werksomgewing te realiseer.

KURSUSUITKOMSTE:

Probleemoplossing en besluitnemings tegnieke:

 • Analitiese metodes
  • Ondersoekende tegnieke
   • Die vraagwoord
   • Die herhalende vraag
   • Waarneming
   • Die vraelys
  • Visuele voorstelling van probleemoplossingstegnieke
   • Die visgraattegniek
   • Breinkaarte
   • Vloeidiagramme
 • Idee-genereringsmetodes
  • Denkskrum
  • Nominale groepstegniek
  • Ideekaarttegniek
 • Besluitnemingsmetodes

Die probleemoplossing en besluitnemingsmodel (Louis Allen)

 • Implementering van die fases met betrekking tot probleem-identifisering en probleemoplossing
 • Skeppendheid en innovering in die werksplek

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Enige individu

 

BIOGRAFIE:

Henk Labuschagne is ʼn vooraanstaande beradingsbedryfsielkundige wat spesialiseer in bestuurs- en werknemervaardigheidsprogramme (psigometries en vaardigheidsgebaseerde evaluerings­metodologie) en effektiewe spanwerk. Hy fasiliteer ook strategiese beplanningsessies vir maatskappye, besigheidseenhede en werkspanne. Henk het in Johannesburg grootgeword en het aan die Universiteit van Pretoria studeer waar hy ʼn B-graad, Honneurs en Meestersgraad in Sielkunde verwerf het.

Henk se loopbaan het in 1985 as ʼn sielkundige aan die Rustenburg Educational Aid Centre afgeskop. Daarna het hy die hoof van die Opleidingseenheid by die Rustenburg Munisipaliteit geword. In 1991 het hy by die Kamer van Mynwese in Klerksdorp as ʼn sielkundige aangesluit waar hy beradingsdienste aan die verskillende myngroepe in die gebied verskaf het.

In 1997 vestig Henk die Workplace Skills Academy Training Company wat deur SAQA geakkrediteer is en wat bestuurs- en werknemersopleidingprogramme aanbied, asook programme vir jongmense wat die werksplek betree. Hy is ook die stigter van Peoplewise Business Solutions wat in bestuurs- en werknemersevaluering, beter spanwerk, programme vir uitvoerende en ander bestuurslede, en die fasilitering van strategiese beplanningsessies vir maatskappye, besigheidseenhede en werkspanne spesialiseer.

 

KURSUSKREDIETE

Geen

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status