Laat jouself beter geld deur emosionele intelligensie seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Die hedendaagse werkplek is baie meer veeleisend en mededingend as ooit tevore. Alhoewel daar hoë verwagtings in terme van tegniese kundigheid en vaardighede gestel word, is dit egter ook waar dat jy nie na die beste van jou vermoë kan presteer as jy jouself nie effektief kan bestuur, of sukkel om goeie interpersoonlike verhoudings te handhaaf nie. Ons het nie altyd beheer oor al die elemente in die werkplek nie, maar ons kan leer om die eise en uitdagings doeltreffend te hanteer, en hoe om ander rondom ons te beïnvloed. Emosionele intelligensie het ʼn deurslaggewende aandeel in suksesvolle werkomgewings. Hulle kan hierdie inligting gebruik om beter te kommunikeer, beter besluite te neem, en stresvolle situasies beter te hanteer. Gevolglik kan dit lei tot effektiewe leierskap, spanwerk, prestasie, en verhoogde resultate aangaande wins/opbrengs.

KURSUSBENAMING:
Laat jouself beter geld deur emosionele intelligensie

DATUM EN DUUR VAN KURSUS:
Datum: 8 Julie 2020
Tyd: 09:00–16:00

KURSUSFORMAAT:
Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:
Nie-lede: R2000
Solidariteit-lede: R1200

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:
S-leer
Solidariteit Hoofkantoor
Kremetart Raadsaal
h.v. DF Malan en Eendrachtstraat, Kloofsig
Centurion

KURSUSUITKOMSTE:
Na afloop van die kursus behoort jy:
• die voordele van EI in die werkplek te herken;
• die verskillende elemente van ‘n geïntegreerde raamwerk vir EI te definiëer;
• die invloed van die brein op EI te verstaan;
• stresvolle situasies beter te hanteer;
• effektief met ander te kommunikeer;
• effektiewe verhoudings te bou;
• jouself beter te laat geld; en
• jou konflikhantering te verbeter.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?
Hierdie kursus is oop vir enige persoon wat graag sy/haar persoonlike en interpersoonlike vaardighede in die werkplek, tuis, of op sosiale vlak wil verbeter.

BIOGRAFIE: Nicola Keeve
Nicola Keeve is ʼn senior fasiliteerder by JvR Academy. Sy is reeds vir die afgelope 19 jaar as kliniese sielkundige by die Professionele Raad vir Gesondheidsberoepe geregistreer. Sy het wye ervaring in organisatoriese omgewings waar sy haarself vir die afgelope paar jare toespits op vaardigheidsontwikkeling. Nicola fokus daarop om individue en groepe in die werkplek toe te rus met meer as net tegniese vaardighede.
Nicola het ook wye ervaring in die veld van leierskapsontwikkeling, diversiteitsopleiding, mentorskap en bestuursafrigting (coaching), talentbestuur en -ontwikkeling, organisasie-ontwerp en -ontwikkeling, takseersentrums, sowel as veranderingsbestuur. Haar ervaring strek oor verskeie omgewings heen, wat insluit die openbare sektor, mynbou en die vervaardigingsbedryf, bankwese, kleinhandel en die landbousektor.

KURSUSKREDIETE Geen

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status