Moeilike mense: Hoe bestuur mens hulle?

KURSUSSTATUS:

R 2 700

Neem hierdie kursus

Kan jy onthou wanneer laas jy met ‘n moeilike persoon te make gehad het? Hoe het jy die situasie hanteer? Wat was die resultaat? Het jy die probleem op ‘n rasionele, kalm en wedersyds bevredigende manier opgelos? Of het jy jou humeur verloor? Dit is beslis nie maklik om ‘n moeilik mens in die werkplek effektief te hanteer nie. Dit lei dikwels tot konflik en frustrasie. Die goeie nuus is dat ‘n mens beslis kan leer om dit makliker te doen. Hierdie kursus sal jou help om jou eie denke te analiseer en evalueer, en die ander persoon se gedrag beter te verstaan. Dit sal jou ook talle voorstelle gee oor hoe om met verskillende soorte mense in uitdagende omstandighede op ‘n effektiewe manier te hanteer.

 

KURSUS BENAMING:

Moeilike mense: Hoe bestuur ek hulle?

 

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum:           11 Julie

Tyd:                09:00 – 16:30

FORMAAT VAN KURSUS:

Seminaar

KOSTES VAN KURSUS

Solidariteit lede:  R 1800

Nie-Lede:  R2 700

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-Leer

Kremetart raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

Kloofsig

Centurion

Sien die kaart hier

 

OORSIG VAN KURSUS:

Kan jy onthou wanneer laas jy met ‘n moeilike persoon te make gehad het? Hoe het jy die situasie hanteer? Wat was die resultaat? Het jy die probleem op ‘n rasionele, kalm en wedersyds bevredigende manier opgelos? Of het jy jou humeur verloor? Dit is beslis nie maklik om ‘n moeilik mens in die werkplek effektief te hanteer nie. Dit lei dikwels tot konflik en frustrasie. Die goeie nuus is dat ‘n mens beslis kan leer om dit makliker te doen. Hierdie kursus sal jou help om jou eie denke te analiseer en evalueer, en die ander persoon se gedrag beter te verstaan. Dit sal jou ook talle voorstelle gee oor hoe om met verskillende soorte mense in uitdagende omstandighede op ‘n effektiewe manier te hanteer.

 

 

UITKOMSTE VAN KURSUS:

In hierdie kursus sal jy leer hoe om:

 • ‘n alternatiewe begrip vir “probleem” mense te ontwikkel
 • probleme met moeilike mense effektief op te los
 • die waarde van persoonlike verskille te begryp
 • denke wat nie jou doelwitte met betrekking tot interpersoonlike verhoudings ondersteun nie, te verander
 • bewus te word van jou eie bydrae tot sogenaamde moeilike persone se gedrag
 • boodskappe effektief oor te dra
 • bewus te raak van ander persone se emosies
 • moeilike mense in spanverband te hanteer

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Individue en sakepersone wat daarna streef om hul vermoë om moeilike mense effektief te hanteer, te verbeter.

 

BIOGRAFIE:  (NICOLA KEEVE)

Nicola Keeve is ‘n senior sielkundige en fasiliteerder by JvR Academy. Sy is reeds vir die afgelope 19 jaar as kliniese sielkundige by die Professionele Raad vir Gesondheidsberoepe geregistreer. Sy het wye ervaring in organisatoriese omgewings waar sy haarself vir die afgelope paar jare toespits op vaardigheidsontwikkeling. Nicola fokus daarop om individue en groepe in die werkplek toe te rus met meer as net tegniese vaardighede. Die gedragsvaardighede waarop sy fokus, sluit die volgende temas in:

 • Mentorskap
 • Persoonlike ontwikkeling/self-aktualisering
  • Emosionele intelligensie
  • Streshantering
  • Konflikbestuur
  • Tydsbestuur
  • Onderhandelingsvaardighede
 • Leierskapsontwikkeling
 • Effektiewe werkplekbestuur
 • Motivering en doelwitstelling

 

Nicola het ook wye ervaring in die veld van leierskapsontwikkeling, diversiteitsopleiding, mentorskap en bestuursafrigting (coaching), talentbestuur en -ontwikkeling, organisasie-ontwerp en -ontwikkeling, takseersentrums, sowel as veranderingsbestuur. Haar ervaring strek oor verskeie omgewings heen, wat insluit die publieke sektor, mynbou en die vervaardigingsbedryf, bankwese, kleinhandel, asook die landbousektor.

 

KREDIETE VAN KURSUS

Geen

 

Neem hierdie kursus