Orania: MS Excel – Middelvlak/Gevorderd

KURSUSSTATUS:

R 1500

Neem hierdie kursus

Na suksesvolle voltooiing van hierdie kursus behoort kursusgangers in staat te wees om:

 • ’n sigblad vir algemene kantoorgebruik te skep en te ontwerp asook vir meer gevorderde databasis toepassing;
 • meer gevorderde navigasie van ’n Excel-sigblad gemaklik te doen asook tegnieke om data tussen werkblaaie te identifiseer en te manipuleer;
 • ’n MS Excel-werkblad met formateringstegnieke en aanbiedingstyle professioneel te vertoon;
 • chronologiese data te herrangskik om kleiner meer verstaanbare verslae/opsommings te skep;
 • meer gevorderde sorteringsmetodes en filters te gebruik om inligting te onttrek en te manipuleer;
 • formules en funksies te gebruik om berekeninge te doen insluitende “Boolean”-tipe funksies ten einde ’n uitkoms te verkry afhangende van sekere kondisies; en
 • grafieke in MS Excel te skep/redigeer/formateer en te druk.

 

 

KURSUSBENAMING:

MS Excel – Middelvlak/Gevorderd

 

DATUM EN DUUR VAN KURSUS:

 

Datum:                12 tot 13 Augustus 2019

Tyd:                       09:00 – 16:00

 

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

 

KOSTE VAN KURSUS:

 

R1 500.00

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

 

CVO rekenaar lokaal

Orania

 

OORSIG VAN INHOUD:

Na suksesvolle voltooiing van hierdie kursus behoort kursusgangers in staat te wees om:

 

 • ’n sigblad vir algemene kantoorgebruik te skep en te ontwerp asook vir meer gevorderde databasis toepassing;
 • meer gevorderde navigasie van ’n Excel-sigblad gemaklik te doen asook tegnieke om data tussen werkblaaie te identifiseer en te manipuleer;
 • ’n MS Excel-werkblad met formateringstegnieke en aanbiedingstyle professioneel te vertoon;
 • chronologiese data te herrangskik om kleiner meer verstaanbare verslae/opsommings te skep;
 • meer gevorderde sorteringsmetodes en filters te gebruik om inligting te onttrek en te manipuleer;
 • formules en funksies te gebruik om berekeninge te doen insluitende “Boolean”-tipe funksies ten einde ’n uitkoms te verkry afhangende van sekere kondisies; en
 • grafieke in MS Excel te skep/redigeer/formateer en te druk.

 

DOELWITTE:

Tydens dié kursus sal klem op die volgende gelê word:

 

Die Excel “Window”:  ’n Deeglike oorsig van die Excel “Window” in terme van grootte en uitleg.  Kolomme, rye en selle sal uitgewys en bespreek word. Kursusgangers sal leer om die sigblad maklik te navigeer met muis- en sleutelbord tegnieke. Die doel en toepassing van ’n werkboek met meervoudige werkblaaie (“sheets”) sal verduidelik word.

Die “Ribbon”:  ’n Deeglike oorsig van die verskillende opdragbalkies (“Tabs and Commands”) bo aan die skerm sal gedoen word. Groeperings van verskillende funksies sal bespreek en gedemonstreer word. Kursusgangers sal per oefening toon dat hul die algemeenste toepassings kan vind en gebruik.

Werkblaaie: Die doel van ’n werkboek met meervoudige werkblaaie (“sheets”) sal verduidelik word. Herbenoem, invoeg, skuif, dupliseer, groepeer, beskerm van werkblaaie, uitwissing en kleurkodering van werkblaaie sal gedemonstreer en prakties toegepas word. Daar sal ook gekyk word na die vries van kolomopskrifte (“Freeze Panes”).

Kolomme en rye:  Vergroting/verkleining, byvoeging, uitwissing en versteking (“Hide/Unhide”) van kolomme en rye sal gedemonstreer en prakties toegepas word.

Byvoeging en redigering van inligting: Deur praktiese toepassing sal data ingevoer en geredigeer word asook “tipe” data sal bespreek en gespesifiseer word.

Duplisering en skuif van inligting: Kopiëring, skuif en “Autofill” sal prakties toegepas word, asook die skakeling (“Linking”) van inligting oor werkblaaie en ander rekenaars. “Drag and Drop” tegnieke om te kopieer of te skuif sal prakties toegepas word. Veral skuif met selverwysing aanpassings (“relative cells”) en skuif met geen aanpassings (“absolute cells”) sal spesiale aandag geniet.

Selektering: Selektering van ’n enkel sel, ’n groep selle, rye, kolomme en losstaande data sal prakties toegepas word. Verskillende selekteringstegnieke, veral met die sleutelbord, sal spesiale aandag geniet.

Muis aanwysers (“pointers”): Selekteer, skuif/kopieer, kolomme en rye, en “Autofill” muis aanwysers sal bespreek en prakties toegepas word.

Formatering van inligting:  Algemene formatering,  rame en  agtergrondkleur sal prakties toegepas word. Spesifisering van data-tipe, “merging” van selle, sel style en voorwaardelike (“conditional”) formatering sal bespreek en prakties toegepas word.

Formules en funksies: Skep van eie formules om berekeninge te doen asook die gebruik van ingeboude Funksies sal deeglik bespreek en prakties toegepas word. Veral funksies met meer as een kondisie/uitkoms bv. IF, SUMIF, COUNTIF sal spesiale aandag geniet. Die Boolean-toepassings “AND” en “OR” sal ook deeglik toegepas word.

Analisering van data: Sortering en filtrering van inligting, skep van kieslyste (“lists”) en tegnieke om data korrektheid (“data validation”) te verseker, sal gedemonstreer en prakties toegepas word.  Meer gevorderde funksies om data analise toe te pas sal ook prakties toegepas word. Voorbeelde is Vlookup en PivotTables.

Bladsy-uitleg: Verskillende aansigte (“views”), kop-en-voetstukke (“Headers and Footers”), bladsybreuke (“Page breaks”) en oriëntering (“orientation”) sal deeglik bespreek en toegepas word.

Druk (“Print”): Normale druk asook verskillende opsies sal bespreek en toegepas word.

Stoor (“Save”): Stoor op rekenaar.

Sleutelbord kortpaaie: Sommige nuttige sleutelbord kortpaaie sal uitgelig word.

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON:

Die seminaar is vir enige persoon, jonk of oud, wat meer rekenaarvaardig wil raak ten einde hulself toe te rus met die regte kennis, vaardighede en gesindheid om MS Excel effektief te gebruik hetsy in ’n kantoor omgewing of vir hulle persoonlike hoedanigheid.

 

BIOGRAFIE:

 

Claudio Bufacchi het in die vroeë jare 80’s met programmering van rekenaars begin. Tydens sy militêre diensplig in 1986 is sy potensiaal raakgesien en het hy betrokke geraak by databasis ontwerp en implementering vir die SAW.

 

Hierna het Claudio vir verskeie maatskappye gewerk, insluitend Nedbank en Radiospoor. Hy het ook ’n belsentrum vir 5 jaar bestuur. In elke maatskappy, was deel van sy pligte die opleiding van personeel. Hy het daarna  sy eie onderneming begin en het sedertdien meer as 15 jaar ondervinding in Rekenaaropleiding asook ontwerp en onderhoud van Excel gefundeerde databasisse vir verskeie instansies. Hy was ook betrokke by die ontwerp van baie groot en komplekse, interaktiewe databasisse by verskeie munisipaliteite in Gauteng.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!