Onderhandelingsvaardighede: Algemeen seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

In ons moderne tyd moet leiers presteer in ’n omgewing van toenemende innovasie en verandering, hoër vlakke van kompleksiteit en druk, en diversiteit in sy breedste vorm.Leiers se prestasie in hierdie nuwe omgewing hang af van ander mense. Vir leiers om daarin te slaag om mense van verskeie belangegroepe saam te neem die toekoms in verg afgeronde onderhandelingsvaardighede. In dié konteks dek die inhoud van die program onderhandelingsvaardighede wat toegepas kan word in ‘n wye verskeidenheid situasies en op verskillende individue en groepe.

KURSUSBENAMING:

Onderhandelingsvaardighede: Algemeen

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 20 – 21 April 2020

Tyd: 09:00 – 16:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede:         R2 400

Nie-lede:                     R4 000

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Solidariteit Hoofkantoor

Kremetart Raadsaal

H.v. D.F. Malanlaan en Eendrachtstraat, Kloofsig

Centurion

 

OORSIG VAN INHOUD:

In ons moderne tyd moet leiers presteer in ’n omgewing van toenemende innovasie en verandering, hoër vlakke van kompleksiteit en druk, en diversiteit in sy breedste vorm.

Leiers se prestasie in hierdie nuwe omgewing hang af van ander mense. Vir leiers om daarin te slaag om mense van verskeie belangegroepe saam te neem die toekoms in verg afgeronde onderhandelingsvaardighede.

In dié konteks dek die inhoud van die program onderhandelingsvaardighede wat toegepas kan word in ‘n wye verskeidenheid situasies en op verskillende individue en groepe.

 

KURSUSUITKOMSTE:

Die primêre oogmerke van die seminaar is om:

  • begrip te ontwikkel vir wat onderhandeling behels;
  • ’n onderskeid te tref tussen onderhandeling en ander prosesse soos konsultasie, bedinging en probleemoplossing;
  • kennis te dra van die onderhandelingsproses, strategie, benaderings en tegnieke; en
  • te identifiseer wat die primêre onderhandelingsgedrag is.

Die seminaar het ’n praktiese aanslag wat op die toepassing van onderhandelings in verskillende situasies fokus.

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Bestuurders en onderhandelingsverteenwoordigers wat regstreeks betrokke is by onderhandelings aangaande besigheidstransaksies, kollektiewe onderhandeling, konflikhantering asook informele onderhandelingsituasies.

 

BIOGRAFIE: 

Gerard is oor ’n tydperk van drie dekades blootgestel aan ’n verskeidenheid van werksdissiplines en -rolle. Dit sluit onder andere in spesialisrolle, junior tot senior bestuursrolle, en ’n hoë vlak van strategiese projekte in die korporatiewe omgewing.

Sy blootstelling aan beide entrepreneurskap en die ondersteuning van welwillendheidsorganisasies strek ver en diep.

Gerard het ’n belangstelling in die krag van beïnvloedingstrategieë, -taktiek, en –gedrag ontwikkel. Hy het oor ’n tydperk van omtrent 20 jaar toepassings hiervan ontwikkel in algemene leierskap, bestuur, spanwerk, selfleierskap, diversiteit, onderhandeling, verkope, konsultasieprosesse en die benutting van beïnvloeding in kreatiwiteit, organisasie-vernuwing en innovasie.

Sy blootstelling aan die ontwikkeling van beïnvloedingstoepassings het gelei tot ’n passie om leer-intervensies te ontwerp en te ontwikkel, veral op die terrein van digitale platforms. Hierdeur het hy homself bekwaam in die gebruik van ’n wye verskeidenheid van tegnologieë wat hardeware, stelsels en sagteware insluit.

Gerard het tot dusver in sy loopbaan oor 11 bedryfsektore in 11 lande op 4 kontinente gewerk. Hy het bewese ervaring in ontwikkeling, in samewerking met 13 nasionale kulture en ongeveer 50 subkulture of etniese groepe.

 

KURSUSKREDIETE

Geen.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status