Ondernemingsrisikobestuur

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Ondernemingsrisikobestuur het ten doel om die deelnemer toe te rus met die nodige vaardighede om strategiese en operasionele risiko’s in die organisasie suksesvol te bestuur. Dit word gedoen deur ’n sistematiese benadering tot risikobestuur bekend te stel wat steun op praktiese riglyne en eenvoudige template.

 

KURSUS BENAMING:

Ondernemingsrisikobestuur

 

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum:           4 en 5 September

Tyd:                08:30 – 16:30

 

FORMAAT VAN KURSUS:

Seminaar

 

KOSTES VAN KURSUS

Lede:  R 3 600

Nie-Lede:  R5 400

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-Leer

Kremetart raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

Kloofsig

Centurion

Sien die kaart hier

 

OORSIG

„    Omskrywing van ʼn risiko

„    Risiko’s waaraan organisasies blootgestel is

„    Die toenemende belangrikheid van risikobestuur

„    Risikosnellers

Risiko’s in die waardeketting

„    Akkumulerende risiko’s

„    Omskrywing van risikobestuur

„    Die risikobestuursproses

z    Risikobepaling

z    Risikoreaksie

 

LEERUITKOMSTE

Na voltooiing van die program behoort deelnemers die volgende te kan doen:

„    Verstaan aan watter risiko’s ondernemings blootgestel is, wat aanleiding gee tot risiko’s en hoe belangrik dit is om risiko’s te bestuur

„    Risikobestuur in die deelnemer se organsisasie toepas

„    Bepaal watter risiko’s die organisasie se waardeketting bedreig en die potensiële uitwerking van direkte en indirekte risiko’s (akkumulerende risiko’s) identifiseer

„    Risiko’s en kwessies wat die organisasie in die gesig staar identifiseer en ʼn risikoregister saamstel en uitreik

„    Die verwagte geldwaarde van risiko’s bereken en die finansiële uitwerking van geïdentifiseerde risiko’s bepaal

„   ʼn Model vir die beoordeling van risiko’s en geleenthede opstel

„   Strategieë ontwikkel om probleme op te los en risiko’s te verklein

„  Die implementering van strategieë om probleme op te los en risiko’s te verklein moniteer en beheer

„   ʼn Risikobestuursplan vir ʼn organisasie ontwikkel

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON

Hierdie kort leerprogram word aanbeveel vir sakeleiers, bestuurders, beplanners en analiste wat gewoonlik deel is van die strategie-ontwikkelingspan en wil weet wat die beste praktyke is om risiko’s in ʼn organisasie te bestuur.

 

KREDIETE VAN KURSUS

Na die suksesvolle voltooiing van die program ontvang die student ʼn sertifikaat (NKR-vlak 5) wat deur die UV uitgereik en onderskryf is. Erkenning vir die Hoër Sertifikaat in Bestuursontwikkeling is beskikbaar.

NKR-vlak :  5

Krediete:  2

 

 

Neem hierdie kursus