Verstaan probleemoplossing, besluitneming en oordeel 2019

KURSUSSTATUS:

R 2 190

Neem hierdie kursus

Effektiewe probleemoplossing en besluitneming is kernaspekte van die alledaagse lewe. Soms los ons probleme op en neem spontane besluite sonder dat ons daarvan bewus is. Ons haak egter dikwels vas wanneer ons gekonfronteer word met ongewone probleme en moeilike besluite. In sodanige gevalle lei ons spontane reaksies nie noodwendig tot effektiewe oplossings nie – dit is dan wanneer ons kreatief, buite ons verwysingsraamwerk moet dink en kritiese denke toepas. Sterk besluitnemings-vaardighede, wat konsekwente, regverdige, en etiese oordeel lewer, boesem vertroue by ander in. Verder sal billike en grondige of betroubare besluite en oordeel lei tot ‘n toename in effektiwiteit en geloofwaardigheid. Dit bou ons selfvertroue, nie net in die werkplek nie, maar ook in alledaagse omstandighede. Ons kan dus almal baat by die vermoë om te verstaan hoe besluite geneem word, en hoe om die uitkoms van die besluite te voorspel, te rig, en te verbeter. Daar is nie net een “korrekte” benadering tot besluitneming en probleemoplossing nie. In hierdie kursus sal jou eie benadering tot probleemoplossing en besluitneming uitgedaag word om tot hoër vlakke van insig en effektiwiteit te lei.

KURSUS BENAMING:

Verstaan probleemoplossing, besluitneming en oordeel

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Die spesifieke kursuselemente is die volgende:

E-leer voorbereidingsaktiwiteit

17 tot 24 Junie 2019

1-dag kursus in klaskamer

Datum:           25 Junie 2019

Tyd:                09:00 – 16:30

3 X 1 uur opvolgwebinars

Datum:           2 Julie 2019

Tyd:                13:00 – 14:00

Datum:           09 Julie 2019

Tyd:                13:00 – 14:00 en

Datum:           16 Julie 2019

Tyd:                13:00 – 14:00

30 weeklikse EI e-lesse

In die gerief van jou eie tyd na al die bogenoemde

FORMAAT VAN KURSUS:

Die kursus ondersteun ‘n moderne gemengde leerbenadering. E-leer word met tradisionele klaskamermetodes en selfstudie gekombineer. Dit sluit ook eksperiensiële aktiwiteite, praktiese oefeninge, lesings, besprekings, rolspel, assesserings en videos in. E-posboodskappe, leesmateriaal en videomateriaal word as “drupvoeding” gebruik om klaskamerleer vas te lê. Aksiebeplanning maak ‘n kerndeel uit van die kursus. Dit neem die kursusinhoud terug na die spesifieke werk- en/of lewenskonteks om die gaping tussen teorie en vaardighede te oorbrug.

 

Die spesifieke kursuselemente is die volgende:

 • E-leer voorbereidingsaktiwiteit
 • 1-dag kursus in klaskamer
 • 3 X 1 uur opvolgwebinars
 • Opvolg artikels

KOSTES VAN KURSUS:

Lede : R 1 095 per persoon

Nie-lede:  R 2 190

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-Leer

Kremetart raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

Kloofsig

Centurion

Sien die kaart hier

 

OORSIG VAN KURSUS:

Effektiewe probleemoplossing en besluitneming is kernaspekte van die alledaagse lewe. Soms los ons probleme op en neem spontane besluite sonder dat ons daarvan bewus is. Ons haak egter dikwels vas wanneer ons gekonfronteer word met ongewone probleme en moeilike besluite. In sodanige gevalle lei ons spontane reaksies nie noodwendig tot effektiewe oplossings nie – dit is dan wanneer ons kreatief, buite ons verwysingsraamwerk moet dink en kritiese denke toepas. Sterk besluitnemings-vaardighede, wat konsekwente, regverdige, en etiese oordeel lewer, boesem vertroue by ander in. Verder sal billike en grondige of betroubare besluite en oordeel lei tot ‘n toename in effektiwiteit en geloofwaardigheid. Dit bou ons selfvertroue, nie net in die werkplek nie, maar ook in alledaagse omstandighede. Ons kan dus almal baat by die vermoë om te verstaan hoe besluite geneem word, en hoe om die uitkoms van die besluite te voorspel, te rig, en te verbeter. Daar is nie net een “korrekte” benadering tot besluitneming en probleemoplossing nie. In hierdie kursus sal jou eie benadering tot probleemoplossing en besluitneming uitgedaag word om tot hoër vlakke van insig en effektiwiteit te lei.

 

UITKOMSTE VAN KURSUS:

Aan die einde van die kursus sal jy in staat wees om:

 • jou eie benadering tot probleemoplossing, besluitnemings en oordeel te verstaan
 • verskillende denkpatrone te herken
 • te onderskei tussen kreatiewe en logiese probleemoplossing
 • algemene besluitnemingsfoute en vooroordele te herken
 • verskillende modelle vir kritiese denke en probleemoplossing toe te pas
 • probleemoplossingsbeginsels toe te pas op werklike situasies
 • verskillende tipes besluite te verstaan
 • die stappe vir effektiewe besluitneming toe te pas
 • besluitnemingsinstrumente te gebruik om jou gedagtes te orden
 • die rol van oordeel in besluitneming te ondersoek

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Die kursus is gerig op junior en middelvlakbestuur wat gereeld gekonfronteer word met situasies waar hulle besluite moet neem en probleme moet oplos. Die kursus sal egter ook waarde toevoeg tot enige ander persone wat hulself nie noodwendig in die formele werkplek bevind nie.

 

BIOGRAFIE:  NICOLA KEEVE

Nicola Keeve is ‘n senior sielkundige en fasiliteerder by JvR Academy. Sy is reeds vir die afgelope 19 jaar as kliniese sielkundige by die Professionele Raad vir Gesondheidsberoepe geregistreer. Sy het wye ervaring in organisatoriese omgewings waar sy haarself vir die afgelope paar jare toespits op vaardigheidsontwikkeling. Nicola fokus daarop om individue en groepe in die werkplek toe te rus met meer as net tegniese vaardighede. Die gedragsvaardighede waarop sy fokus, sluit die volgende temas in:

 • Mentorskap
 • Persoonlike ontwikkeling/self-aktualisering
  • Emosionele intelligensie
  • Streshantering
  • Konflikbestuur
  • Tydsbestuur
  • Onderhandelingsvaardighede
 • Leierskapsontwikkeling
 • Effektiewe werkplekbestuur
 • Motivering en doelwitstelling

 

Nicola het ook wye ervaring in die veld van leierskapsontwikkeling, diversiteitsopleiding, mentorskap en bestuursafrigting (coaching), talentbestuur en -ontwikkeling, organisasie-ontwerp en -ontwikkeling, takseersentrums, sowel as veranderingsbestuur. Haar ervaring strek oor verskeie omgewings heen, wat insluit die publieke sektor, mynbou en die vervaardigingsbedryf, bankwese, kleinhandel, asook die landbousektor.

 

KREDIETE VAN KURSUS

 

Geen

 

 

 

Neem hierdie kursus

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!