Probleemoplossingsvaardighede (2 dae)

KURSUSSTATUS:

R 6 211

Doel

Volgens Robert Fritz, die mede-outeur van die boek The Managerial Moment of Truth word duur betaal vir die vermyding van probleme, en swak prestasie in die besonder. Daar is ʼn neiging om werk na die beter presteerders toe oor te dra, wat uitbranding kan veroorsaak of dit kan daartoe aanleiding gee dat die goeie presteerders na ander organisasies uitwyk. Dit veroorsaak ook frustrasie en oorreaksie, wat prestasie en moraal skaad. Doeltreffende probleemoplossing kan hierdie probleme in wen-wen-situasies omkeer.

 

Leeruitkomste

Die program dek die volgende uitkomste:

  • Verbeter produktiwiteit deurdat probleme opgelos word, die status quo uitgedaag word en prosesse op ʼn volgehoue basis verbeter word;
  • Kies en wend die geskikste metode aan vir die oplossing van probleme of vir die verbetering van prosesse;
  • Vergemaklik probleemoplossing deur gebruik te maak van ʼn verskeidenheid van proses-instrumente soos affiniteitsdiagramme, stelseldenke en ideediagramme; en dit
  • Span die kreatiewe en laterale denktalente van die probleemoplossingspan in.

 

Wie behoort dit by te woon?

Hierdie kursus is geskik vir indiwidue, toesighouers en bestuurders wat vir die bestuur van werkvloeiprosesse verantwoordelik is.

Die opleiding fokus sterk daarop op saam met ander daarby gemoeid te wees om probleme te identifiseer, te definieer en te analiseer en om oplossings vir die probleme wat swak prestasie veroorsaak, te bied. Dit is ook van nut om probleemoplossingstrategieë daar te stel.

Fassiliteerder

Mariaan Uys het in 2008 haar meestersgraad in bedryfsielkunde voltooi.  Mariaan het as ‘n werwingsagent begin werk, sy het tot die onderwys toegetree en later ‘n fassiliteerder en deeltydse dosent by Damelin.  Sy het in 2004 as psigometris begin werk.

Haar slagspreuk:

“If you enjoy what you do, you don’t work one day in your life”

 

Datum:    15 en 16 Julie 2019

Tyd:         09h00

Plek:     Kremetart raadsaal

                Solidariteit hoofkantoor

                Kloofsig

               Centurion

               Sien die kaart hier

e-Leer-inhoud

VraelysteStatus