Projekbestuur-en programbestuur

KURSUSSTATUS:

R 5 400

Neem hierdie kursus

Projek- en programbestuur het ten doel om deelnemers toe te rus met ʼn praktiese benadering tot die bestuur van alle soorte sakeprojekte. Dié benadering is gegrond op aanvaarde beste praktyke en internasionale standaarde.

 

KURSUS BENAMING:

Projek-en programbestuur

 

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum:           12 en 13 Junie

Tyd:                08:30 – 16:30

 

FORMAAT VAN KURSUS:

Seminaar

 

KOSTES VAN KURSUS

Lede:  R 3600

Nie-Lede:  R5 400

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-Leer

Kremetart raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

Kloofsig

Centurion

Sien die kaart hier

 

OORSIG

 • Moderne projekbestuur
 •    Die ontwikkeling van projekbestuurstelsels
 •   Omskrywing van die projek
 • Kosteberaming en ontwikkeling van die begroting
 • Ontwikkeling en bou van die projeknetwerk
 1.  Gantt-kaarte
 2. PERT-simulasies
 • Projekbestuurstrukture
 • Leierskap: wees ʼn doeltreffende projekbestuurder
 • Vordering, prestasiemeting en evaluering
 • Projekoudit en -afsluiting

LEERUITKOMSTE

Na voltooiing van die program behoort deelnemers die volgende te kan doen:

 •   Help met die voorbereiding van ʼn projekbestuursraamwerk
 • ʼn Mylpaalplan vir die implementering van ʼn projek voorberei
 • ʼn Verklaring oor die bestek van ʼn projek en ʼn werkverdelingstruktuur voorberei
 • ʼn Projekvoorstel voorberei gebaseer op ʼn konseptuele koste- en tydraming
 • Help met die beoordeling van die trefkrag en waarskynlikheid van geïdentifiseerde projekrisiko’s
 • Help met gehaltebeplanning vir ʼn projek
 • Help met kosteberaming en begroting
 • Help met die voorbereiding van ʼn projekskedule en kontantvloeivooruitskatting
 • ʼn Aankoopplan vir ʼn projek voorberei
 • Help met die beplanning van rolle en verantwoordelikhede van menslike hulpbronne
 •   Help met die voorbereiding van ʼn kommunikasieplan vir ʼn projek
 • Help met die beplanning van ʼn projekmoniterings- en beheerplan
 • Help met die voorbereiding van ʼn projekimplementeringsplan

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON

Hierdie kort leerprogram is gemik op individue wat projekbestuursprosesse beter wil verstaan sodat hulle ’n groter bydrae kan lewer en hulle rol as kliënt, klant of diensverskaffer in enige sakeprojek doeltreffender kan vertolk.

 

KREDIETE VAN KURSUS

Na die suksesvolle voltooiing van die program ontvang die student ʼn sertifikaat (NKR-vlak 5) wat deur die UV uitgereik en onderskryf is. Erkenning vir die Hoër Sertifikaat in Bestuursontwikkeling is beskikbaar.

NKR-vlak: Aantal krediete
5 10

 

 

 

 

Neem hierdie kursus