Reeks Gratis Webinare vir die Mediese Beroepe

KURSUSSTATUS:

GRATIS

Neem hierdie kursus

– ʼn Solidariteit beroepsgilde is ʼn gemeenskap wat jou nie net sterk maak in jou beroep nie, maar dit is ook ʼn gemeenskap waarbinne jy kan tuis voel, saam werk en saam leer. Dit is ʼn gemeenskap wat hom daarop toespits om die beroep te beskerm, vir jongmense loopbaangeleenthede te skep, as waghond toesig te hou oor die beroep, en met werkbare oplossings vir uitdagings vorendag te kom. Maak jouself onmisbaar in jou tuiste!

– Gildelidmaatskap word ingesluit by jou Solidariteit-lidmaatskap van R146 per maand. Nog nie ʼn lid nie? Klik hier en sluit vandag nog aan: https://gildes.solidariteit.co.za/sluit-aan/

– Solidariteit se twee gildes vir mediese beroepe bied ’n reeks opwindende GRATIS webinare aan. Die webinare sal maandeliks aangebied word en sal op ʼn beroepspesifieke onderwerp fokus. Die doel van die webinare is om denke te vernuwe en om jou in staat stel om jou horisonne te verbreed.

Die webinare word trots geborg deur Reitzer Healthcare

Webinaar 1

Kophou in Covid-19-tyd

Kophou in Covid19
KURSUSFORMAAT:
Webinaar

KOSTE VAN KURSUS:
Geen

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:
In die gerief van jou eie huis of kantoor.

OORSIG VAN INHOUD:
Die psigiatriese impak van die virus op:
1. gesondheidswerkers
2. pasiënte
3. familie
en maniere om die impak te bestuur.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?
Enige werknemer in die gesondheidsberoep of enigiemand wat meer inligting oor die onderwerp wil bekom.

Vir enige navrae kontak ons gerus by navrae@s-leer.co.za

Kophou in Covid-19 tyd Opname

 

Webinaar 2

Onetiese optrede – hoe om die mynveld te navigeer

(Een VPO-punt by HPCSA vir etiek)

KURSUSBENAMING:
Onetiese optrede – hoe om die mynveld te navigeer

DATUM EN DUUR VAN KURSUS
1 September 2020 om 18:00 tot 19:00

KURSUSFORMAAT:
Fasilitering via webinaarsessie

KOSTE VAN KURSUS:
Gratis

AKKREDITASIE:
Een VPO-punt vir etiek by HPCSA

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:
In die gerief van jou eie huis of werkplek.

OORSIG VAN INHOUD:

Ons lewe in ‘n wêreld van uiterstes; alles is aanvaarbaar of alles is kwetsend.
Hoe kan ’n mediese praktisyn onderskei tussen gedrag wat as eties beskou word en gedrag wat oneties is in die moderne raamwerk van wat aanvaarbaar is of nie, en hoe kan jy verhoed dat jy in dié slaggat trap?
Wat sê die wet en hoe meet jy die wetgewing aan die morele standaarde en waardes van die samelewing?
Wat is jou opsies as jy jouself vasloop teen ‘n eis vir onetiese optrede, en hoe beskerm jy jou praktyk en reputasie in die proses?

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?
Werknemers in die gesondheidsektor

Vir enige navrae kontak ons gerus by navrae@s-leer.co.za

Onetiese optrede – hoe om die mynveld te navigeer Registrasie

 

Webinaar 3

Praktykbestuur vir ʼn nuwe era – verwelkom die verandering deur vernuwende denke

(Een VPO-punt by RGB vir etiek)

KURSUSBENAMING:
Praktykbestuur vir ʼn nuwe era – verwelkom die verandering deur vernuwende denke

DATUM EN DUUR VAN KURSUS
19 Oktober 2020 van 18:00 tot 19:00

KURSUSFORMAAT:
Fasilitering via webinaarsessie

KOSTE VAN KURSUS:
Gratis

AKKREDITASIE:
Een VPO-punt vir etiek (Suid-Afrikaanse Raad vir Gesondheidsberoepe -RGB)

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:
In die gerief van jou eie huis of praktyk

OORSIG VAN INHOUD:

• Heroorweeg jou regsgeneeskundige fondasies: Faktureringsbeleid, vrywarings en ingeligte-toestemmingsbeleid
• Navigeer jou praktyk deur die Covid-19-storm: Fisiese veranderings, regsaspekte en wetsnakoming
• Kry jou praktyk in orde deur ʼn behoorlike huisskoonmaak-oefening en vernuwing: Personeelbestuur, korporatiewe identiteit, digitale bemarking, debiteurebestuur, webwerf en vereenvoudiging met behulp van digitalisering

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?
Almal wat in die gesondheidsektor werksaam is

Praktykbestuur vir ʼn nuwe era – verwelkom die verandering deur vernuwende denke Registrasie

Vir enige navrae kontak ons gerus by navrae@s-leer.co.za

 

Webinaar 4

Kontraktuele verhoudinge in die mediese bedryf en hoe dit met nalatigheid en aanspreeklikheidsversekering verband hou

(Een VPO-punt by HPCSA vir etiek)

KURSUSBENAMING:
Kontraktuele verhoudinge in die mediese bedryf en hoe dit met nalatigheid en aanspreeklikheidsversekering verband hou

DATUM EN DUUR VAN KURSUS
2 November 2020 om 17:30 tot 18:30

KURSUSFORMAAT:
Fasilitering via webinaarsessie

KOSTE VAN KURSUS:
Gratis

AKKREDITASIE:
Een VPO-punt vir etiek (HPCSA)

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:
In die gerief van jou eie huis of werkplek.

OORSIG VAN INHOUD:

In die mediese bedryf is daar verskeie kontraktuele verhoudings waarby die mediese praktisyn betrokke raak; vennootskappe, assosiasies, dienslewering, verhuring, skuldinvordering, en ook locum tenes.
Mediese praktisyns weet nie aldag waarvoor hulle hulleself inlaat en hoe om hulself teen die onderskeie verpligtinge en selfs aanspreeklikhede (insluitend middellike aanspreeklikheid) te beskerm wat deur hierdie kontrakte ontstaan nie.
‘n Oorsig word gegee van die verskillende kontrakte en hul ondernemings, en hoe om die risiko’s daaraan verbonde te verminder. Verder word vrywarings en ingeligte toestemming en wat deur die wet vereis word, ook bespreek.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?
Werknemers in die gesondheidsektor

Kontraktuele verhoudinge in die mediese bedryf en hoe dit met nalatigheid en aanspreeklikheidsversekering verband hou Registrasie

Vir enige navrae kontak ons gerus by navrae@s-leer.co.za

Neem hierdie kursus