Seksuele misbruik, Wetgewing, Maatskaplike Werkers en Onderwysers seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Maatskaplike werkers word op ’n toenemende basis gekonfronteer met kommer en onthullings aangaande misbruik van kinders. In hierdie sessie sal ons prakties gaan loer na wetgewing, mandaat, verslagdoening en die rol van die maatskaplike werker in die hantering van hierdie situasies. Ons gesels oor gevaartekens, etiese verantwoordelikheid, voldoening aan wetlike vereistes en praktiese wenke om maatskaplike werkers toe te rus om met verantwoordelikheid in die beste belang van ons kinders op te tree.

KURSUSBENAMING:

Seksuele misbruik, Wetgewing, Maatskaplike Werkers en Onderwysers

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

17 September 2020

09:00 – 16:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Nie-lede:                     R2 000

Solidariteit-lede:          R1 200

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Kremetart Raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

Kloofsig

Centurion

Sien die kaart hier.

OORSIG VAN INHOUD:

Maatskaplike werkers word op ’n toenemende basis gekonfronteer met kommer en onthullings aangaande misbruik van kinders. In hierdie sessie sal ons prakties gaan loer na wetgewing, mandaat, verslagdoening en die rol van die maatskaplike werker in die hantering van hierdie situasies. Ons gesels oor gevaartekens, etiese verantwoordelikheid, voldoening aan wetlike vereistes en praktiese wenke om maatskaplike werkers toe te rus om met verantwoordelikheid in die beste belang van ons kinders op te tree.

KURSUSUITKOMSTE:

Om kursusgangers toe te rus met basiese kennis rondom:

  • dinamika van seksuele misbruik;
  • die wetgewing van die toepassing op kinders en verpligte aanmelding van seksuele misbruik;
  • die rol van die maatskaplike werker en/of onderwyser in die hantering van kommer rondom seksuele misbruik;
  • die basiese riglyne in die fasilitering van ’n kind se onthulling van misbruik;
  • die moets en moenies wanneer ’n kind onthul dat hy/sy seksueel misbruik word;
  • aanmelding by SAPD en die Departement Maatskaplike Ontwikkeling; en
  • forensiese assessering.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Maatskaplike werkers wat binne enige konteks (privaat praktyke, skole, kinderhuise of welsynorganisasies) met kinders werk, en onderwysers.

BIOGRAFIE: 

Dr Louise Aucamp is ’n geregistreerde maatskaplike werker met 23 jaar ervaring in die lewering van assessering en terapeutiese dienste aan kinders en gesinne. Dr Aucamp het ’n BA (MW) graad, ’n Meestersgraad in Spelterapie (Cum Laude) en ’n PhD in Maatskaplike Werk. Vorige akademiese aanstellings van Dr Aucamp was by die Universiteit van die Noord-Wes (Potchefstroom-kampus) waar sy ’n Meestersgraad in Forensies Maatskaplike Werk aangebied het.

Sy is die stigter en direkteur van FACT (“Forensic Assessment Consultation Training Pty Ltd”) wat ’n verskeidenheid van kursusse in die veld van sosio-emosionele assessering, binding, terapie en forensiese assesserings, ontwikkel en aanbied.

KURSUSKREDIETE

Registrasie hangend by SACSSP vir VPO (“CPD”).

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status