Skynhof

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Tydens hierdie kursus gaan Kursusgangers in diepte leer oor dispuut-analise om sodoende ten volle vir ʼn verhoor voor te berei. Na dispuut-analise gaan daar gefokus word op die ondervragingsproses, met spesifieke fokus op hoof- en kruisondervraging. Kursusgangers gaan uiteindelik leiding ontvang ten opsigte van die opstel van slotbetoë om ʼn oortuigende argument te voer.

KURSUSBENAMING:

Skynhof

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 19 en 20 Maart 2020

Tyd: Voldag vanaf 09:30

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lede: R2400

Nie-lede: R4000

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

Sal nog bevestig word.

OORSIG VAN INHOUD:

Tydens hierdie kursus gaan Kursusgangers in diepte leer oor dispuut-analise om sodoende ten volle vir ʼn verhoor voor te berei. Na dispuut-analise gaan daar gefokus word op die ondervragingsproses, met spesifieke fokus op hoof- en kruisondervraging. Kursusgangers gaan uiteindelik leiding ontvang ten opsigte van die opstel van slotbetoë om ʼn oortuigende argument te voer.

KURSUSUITKOMSTE:

  1. Kursusgangers gaan leer hoe om ʼn feitestel te benader om ʼn saakontleding te doen.
  2. Kursusgangers gaan leer hoe om relevante getuies en getuienis te identifiseer om hul argument te bevorder.
  3. Kursusgangers gaan leer hoe om hul eie getuies voor te berei vir beide hoof- en kruisondervraging.
  4. Kursusgangers gaan leer hoe om ‘n getuie effektief te ondervra (beide hoof- en kruisondervraging).
  5. Kursusgangers gaan leer hoe om getuienis in ʼn effektiewe slotbetoë op te som.

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Enige individu wat blootstelling wil ontvang aangaande hoof- en kruisondervraging. Prokureurs, kandidaatprokureurs, vakbond- en werkgewersorganisasiebeamptes, regsadviseurs, personeel verbonde aan Menslike Hulpbronne.

 

BIOGRAFIE:

Adv. Corné Goosen het die BProc en LLB-grade aan die Universiteit van Johannesburg in 1998 verwerf. Adv. Goosen is verbonde aan die Pretoria Balie sedert Mei 2000 en spesialiseer in Arbeidsreg en Kontraktereg. Adv. Goosen is ʼn CEDR-geakkrediteerde mediator en ʼn arbiter vir die Internasionale Hof vir Sportarbitrasies (Switzerland). Adv. Goosen verskyn gereeld by die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, die hoë hof, die arbeidshof en die arbeidsappèlhof. Hy het per geleentheid opgetree as waarnemende regter in die arbeidshof.

Adv. Lourene Scholtz het die BProc-graad in 1994 aan die Universiteit van Port Elizabeth verwerf en die LLB-graad in 1996 aan die Universiteit van Pretoria. Sy het in Februarie 1997 by die Balie aangesluit en het haar mentorskap in Junie 1997 voltooi. Gedurende haar loopbaan het adv. Scholtz in verskeie regsvelde gewerk, insluitende insolvensie, egskeidings, familiereg en uiteindelik persoonlikebeseringsreg.  Adv. Scholtz het per geleentheid opgetree as waarnemende regter by die Hoë Hof van Pretoria. Adv. Scholtz is verder aktief betrokke as lid van ʼn beheerliggaam van ʼn prominente skool, dien in die portefeulje Dissipline en is dus gereeld betrokke by dissiplinêre verhore.

 

KURSUSKREDIETE

Geen

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status