Verstaan die afleggingsproses ingevolge artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Die proses in terme van artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge gaan in diepte bespreek word met verwysing na die vereistes om ’n geldige aflegging-kennisgewing uit te reik, die partye met wie daar gekonsulteer moet word en die aspekte wat spesifiek bespreek moet word tydens die konsultasieproses. Die verskil tussen ’n ‘klein’ en ‘groot’ aflegging gaan bespreek word, asook wat die impak van die grootte van ’n aflegging het op die reg om ’n onbillike aflegging verder te verwys.

KURSUSBENAMING:

Verstaan die afleggingsproses ingevolge artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge.

 

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 4 Maart 2020

Tyd: 09:00 tot 15:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Nie-lede: R2 000,00

Lede: R1 200,00

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Solidariteit Hoofkantoor

Kremetart Raadsaal

H.v. D.F. Malan & Eendrachtstraat, Kloofsig

Centurion

OORSIG VAN INHOUD:

Die proses in terme van artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge gaan in diepte bespreek word met verwysing na die vereistes om ’n geldige aflegging-kennisgewing uit te reik, die partye met wie daar gekonsulteer moet word en die aspekte wat spesifiek bespreek moet word tydens die konsultasieproses. Die verskil tussen ’n ‘klein’ en ‘groot’ aflegging gaan bespreek word, asook wat die impak van die grootte van ’n aflegging het op die reg om ’n onbillike aflegging verder te verwys.

KURSUSUITKOMSTE:

  1. Kursusgangers sal na afloop van die seminaar ’n beter begrip van die afleggingsproses hê, spesifiek met verwysing na die vereistes vir die kennisgewing van beoogde aflegging en die konsultasieproses.
  2. Kursusgangers gaan die verskil tussen ’n ‘klein’ en ’n ‘groot’ aflegging verstaan.
  3. Kursusgangers gaan verstaan watter impak die grootte van ’n aflegging het op die reg om ’n onbillike aflegging te beveg.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Werknemers wat werksaam is in die Menslike Hulpbronne Afdeling, asook werkgewers en werknemers wat moontlik in die toekoms ’n afleggingsproses moet behartig of enige individu wat hul vaardighede in hierdie opsig wil opskerp.

BIOGRAFIE: 

Die seminaar word deur Mynie Kriek, ‘n Arbeidsreg Fasiliteerder verbonde aan S-leer, aangebied. Sy het haar regsgraad (LLB) in 2010 verwerf en haar Meestersgraad (Kollektiewe Arbeidsreg) in 2018, beide aan die Universiteit van Pretoria. Mynie is in 2012 toegelaat as prokureur, en het sedert 2014 tot Julie 2019 in Solidariteit se Regsafdeling as litigant gepraktiseer.

KURSUSKREDIETE

Geen.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status