Seminaar: Verstaan die Kinderwet seminaar 2020

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Die Kinderwet as geheel is dikwels oorweldigend en maatskaplike werkers sukkel soms om die praktiese implikasie van verskillende aspekte van die Wet in verskillende kontekste te verstaan en toe te pas. In die sessie stel ons jou bekend aan sekere kernaspekte van die Kinderwet met die oog op etiese en verantwoordbare maatskaplike praktyk. Tydens die kursus sal kernaspekte van die Kinderwet uitgelig word en praktiese implikasies vir die praktyk bespreek word.

KURSUSBENAMING:

Verstaan die Kinderwet

DATUM EN DUUR VAN KURSUS:

17 en18 Maart 2020

09:00 – 16:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Nie-lede van Solidariteit:         R1 680

Solidariteit-lede:                        R1 008

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-Leer

Kremetart  Raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

Kloofsig

Centurion

Sien die kaart hier

OORSIG VAN INHOUD:

Die Kinderwet as geheel is dikwels oorweldigend en maatskaplike werkers sukkel soms om die praktiese implikasie van verskillende aspekte van die Wet in verskillende kontekste te verstaan en toe te pas. In die sessie stel ons jou bekend aan sekere kernaspekte van die Kinderwet met die oog op etiese en verantwoordbare maatskaplike praktyk. Tydens die kursus sal kernaspekte van die Kinderwet uitgelig word en praktiese implikasies vir die praktyk bespreek word.  Die volgende kernaspekte sal gedek word:

  • Mandaataanmelding binne die bepalings van die Kinderwet en regulasies van die Kinderwet
  • Beste belang van die kind as standaard
  • Ouerlike regte en verantwoordelikhede
  • Bevele wat ’n kinderhof kan maak
  • Konsep van kinderdeelname en verteenwoordiging

KURSUSUITKOMSTE:

Om kursusgangers toe te rus met basiese kennis en begrip aangaande kernaspekte van die Kinderwet soos hierbo uiteengesit, deur:

  • kursusgangers toe te rus met basiese kennis oor wat die Wet aangaande elke aspek bepaal;
  • die implikasie van die wetlike aspek vir etiese en professionele maatskaplike praktyk oor verskillende maatskaplike domeine te ondersoek; en
  • riglyne vir praktyk in die effektiewe toepassing van wetlike beginsels en vereistes te ondersoek.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Maatskaplike werkers wat werk met kinders en gesinne, hetsy in privaat praktyk en/of by ’n welsynsorganisasie.

BIOGRAFIE: 

Dr. Louise Aucamp is ’n geregistreerde maatskaplike werker met 23 jaar ervaring in die lewering van assessering en terapeutiese dienste aan kinders en gesinne. Dr. Aucamp het ’n BA-graad in Maatskaplike Werk, ’n meestersgraad in Spelterapie (Cum Laude) en ’n PhD in Maatskaplike Werk. Vorige akademiese aanstellings van dr. Aucamp sluit in die Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-kampus) waar sy die Meestersgraad in Forensiese Maatskaplike Werk aangebied het.

Sy is die stigter en direkteur van FACT (Forensic Assessment Consultation Training (Pty) Ltd) wat ’n verskeidenheid van kursusse op die gebied van sosio-emosionele assessering, binding, terapie en forensiese assesserings ontwikkel en aanbied.

KURSUSKREDIETE

Registrasie by SACSSPS vir CPD vir maatskaplike werkers

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!