Webinaar: Verstaan die Kinderwet

Kursusstatus Neem hierdie kursus

Die Kinderwet as geheel is dikwels oorweldigend en maatskaplike werkers sukkel soms om die praktiese implikasie van verskillende aspekte van die Wet in verskillende kontekste te verstaan en toe te pas. In hierdie sessie stel ons jou bekend aan sekere kernaspekte van die Kinderwet met die oog op etiese en verantwoordbare maatskaplike praktyk. Vir die Inleiding tot ʼn omvattende ondersoek fokus ons op eerste aspek:  Aanmelding gebaseer op redelike gronde.

KURSUSBENAMING:

Verstaan die Kinderwet

KURSUSFORMAAT:

Webinaar

KOSTE VAN KURSUS:

Gratis

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

In die gerief van jou eie kantoor

OORSIG VAN INHOUD:

Die Kinderwet as geheel is dikwels oorweldigend en maatskaplike werkers sukkel soms om die praktiese implikasie van verskillende aspekte van die Wet in verskillende kontekste te verstaan en toe te pas. In hierdie sessie stel ons jou bekend aan sekere kernaspekte van die Kinderwet met die oog op etiese en verantwoordbare maatskaplike praktyk. Vir die Inleiding tot ʼn omvattende ondersoek fokus ons op eerste aspek:  Aanmelding gebaseer op redelike gronde.

KURSUSUITKOMSTE:

Om kursusgangers toe te rus met basiese kennis en begrip aangaande die konsep “aanmelding op redelike gronde” deur ondersoek in te stel na:

  • verpligte aanmelding binne die bepalings van die Kinderwet;
  • wat kan gesien word as redelike gronde vanuit ’n wetlike perspektief; en
  • bewyslas van redelike gronde.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Maatskaplike werkers wat werk met kinders en gesinne, hetsy in privaat praktyk en of by ’n welsynsorganisasie.

BIOGRAFIE: 

Dr. Louise Aucamp is ’n geregistreerde maatskaplike werker met 23 jaar ervaring in die lewering van assessering en terapeutiese dienste aan kinders en gesinne. Dr. Aucamp het ’n BA-graad in Maatskaplike Werk, ’n meestersgraad in Spelterapie (Cum Laude) en ’n PhD in Maatskaplike Werk. Vorige akademiese aanstellings van dr. Aucamp sluit in die Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-kampus) waar sy die Meestersgraad in Forensiese Maatskaplike Werk aangebied het.

Sy is die stigter en direkteur van FACT (Forensic Assessment Consultation Training (Pty) Ltd) wat ’n verskeidenheid van kursusse op die gebied van sosio-emosionele assessering, binding, terapie en forensiese assesserings ontwikkel en aanbied.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status
1

Opname

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!
GRATIS

Nog Kursusse

R 250

Die verhouding wat jy met jouself en ander het, vorm die basis van jou lewe. Hoe stewig is jou fondasie?

Ideal vir Kantoorpraktisyns
R 0

Obesiteit word deur die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) as ʼn globale epidemie beskou.

Ideal vir Gesondheidpraktisyns
GRATIS

ʼn Solidariteit Gilde is ʼn gemeenskap wat jou nie net sterk in jou beroep maak nie, maar dit is ook ʼn gemeenskap waarbinne jy tuis kan voel, saamwerk en saam leer.

Ideal vir Gesondheidpraktisyns