Webinaar: Verstaan die Kinderwet

Kursusstatus Neem hierdie kursus

Die Kinderwet as geheel is dikwels oorweldigend en maatskaplike werkers sukkel soms om die praktiese implikasie van verskillende aspekte van die Wet in verskillende kontekste te verstaan en toe te pas. In hierdie sessie stel ons jou bekend aan sekere kernaspekte van die Kinderwet met die oog op etiese en verantwoordbare maatskaplike praktyk. Vir die Inleiding tot ʼn omvattende ondersoek fokus ons op eerste aspek:  Aanmelding gebaseer op redelike gronde.

KURSUSBENAMING:

Verstaan die Kinderwet

KURSUSFORMAAT:

Webinaar

KOSTE VAN KURSUS:

Gratis

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

In die gerief van jou eie kantoor

OORSIG VAN INHOUD:

Die Kinderwet as geheel is dikwels oorweldigend en maatskaplike werkers sukkel soms om die praktiese implikasie van verskillende aspekte van die Wet in verskillende kontekste te verstaan en toe te pas. In hierdie sessie stel ons jou bekend aan sekere kernaspekte van die Kinderwet met die oog op etiese en verantwoordbare maatskaplike praktyk. Vir die Inleiding tot ʼn omvattende ondersoek fokus ons op eerste aspek:  Aanmelding gebaseer op redelike gronde.

KURSUSUITKOMSTE:

Om kursusgangers toe te rus met basiese kennis en begrip aangaande die konsep “aanmelding op redelike gronde” deur ondersoek in te stel na:

  • verpligte aanmelding binne die bepalings van die Kinderwet;
  • wat kan gesien word as redelike gronde vanuit ’n wetlike perspektief; en
  • bewyslas van redelike gronde.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Maatskaplike werkers wat werk met kinders en gesinne, hetsy in privaat praktyk en of by ’n welsynsorganisasie.

BIOGRAFIE: 

Dr. Louise Aucamp is ’n geregistreerde maatskaplike werker met 23 jaar ervaring in die lewering van assessering en terapeutiese dienste aan kinders en gesinne. Dr. Aucamp het ’n BA-graad in Maatskaplike Werk, ’n meestersgraad in Spelterapie (Cum Laude) en ’n PhD in Maatskaplike Werk. Vorige akademiese aanstellings van dr. Aucamp sluit in die Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-kampus) waar sy die Meestersgraad in Forensiese Maatskaplike Werk aangebied het.

Sy is die stigter en direkteur van FACT (Forensic Assessment Consultation Training (Pty) Ltd) wat ’n verskeidenheid van kursusse op die gebied van sosio-emosionele assessering, binding, terapie en forensiese assesserings ontwikkel en aanbied.

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status
1

Opname

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
1 Ratings
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ada1
Posted 10 months ago
Gebaseer op praktiese kennis en ervaring

Spreker het uitstkende kennis en ervaring

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!
Aanbieder
Tyd
Vereistes
Uitkomste
Datum25 Februarie, 2025 |
GRATIS

Nog Kursusse

R 2000

Kritiese opleiding vir enige onderwyser, opvoeder, of algemene pedagoog

Ideal vir Onderwysers
R 250

Hoe lewer jy uitnemende kliëntediens? Aangebied deur Bianca Smit Neem hierdie kursus e-Leer-inhoud Lesse Status […]

Ideal vir Kantoorpraktisyns
R 250

Leer oor onbillike diskriminasie en regstellende aksie – wat presies sê die Wet op Diensbillikheid?

Ideal vir Arbeidsverhoudingspesialiste