Voldoening aan en toepassing van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (algemeen bekend as die Popi-wet) in die praktyk (6 ETIESE PUNTE)

KURSUSSTATUS:

R 250

Neem hierdie kursus

Die seminaar is geakkrediteer vir 6 etiese punte.

 

DATUM EN DUUR VAN KURSUS
Datum: 15 April 2021
Tyd: 08:30 – 16:00

 

KURSUSFORMAAT:
Seminaar

 

KOSTE VAN KURSUS:
Nielede van Solidariteit: R250
Solidariteit-lede: R150

Die koste van die seminaar handleiding is ingesluit by die prys.

 

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:
Sol-Tech
Die Skuur

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?
Die kursus is spesifiek ontwikkel vir professionele persone wat vir maatskappye en by prokureurs-, rekenmeesters- en mediese praktyke werk. Almal wat meer te wete wil kom van die praktiese implementering van die beginsels van die Popi-wet is ook welkom.

 

OORSIG VAN INHOUD:

Hierdie kortkursus bied ʼn oorsig oor die agtergrond, omvang en toepassing van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013, (Popi-wet), die moontlike implikasies daarvan vir jou en jou onderneming / praktyk, die funksies van die inligtingsbeampte in die onderneming / praktyk en dit verskaf ʼn praktiese plan om ʼn voldoeningsraamwerk te ontwikkel en te implementeer. Onderwerpe wat behandel gaan word, sluit in:

Module 1:       Oorsig oor die begrippe privaatheid en inligtingsekuriteit – Adv. Marais

Module 2:       Uitdagings en geleenthede wat die Wet bied: Wat kan verkeerd loop? – Adv. Marais

Module 3:       Popi-wet: Oorsig – Adv. Marais

Module 4:       Popi-wet: Nakomingsbepalings – Adv. Marais

Module 5:       Funksies van die Inligtingsbeampte – Adv. Marais

Module 6:       Praktiese stappe om ʼn voldoeningsraamwerk te ontwikkel en te implementeer. Sluit in beleidstukke, ooreenkomste, riglyne en PowerPoint-voorleggings om ʼn volledige voldoeningsraamwerk te ontwikkel en te implementeer ingevolge regulasie 4(1)(a) van die regulasies wat ingevolge die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, (No. 4 van 2013) afgekondig is.– Adv. Marais

Module 7:       “En weet jy, toe sê X dat Y gesê het ek mag nie daaroor praat nie. So hou dit maar geheim …” Professionele gedrag in die deel van inligting – Prof. Esmé van Rensburg

    1. Die samehang tussen etiese en professionele gedrag en die deel van inligting
    2. Beste belang van die kliënt-beginsel in die deel van inligting
    3. Hoekom wil ek hierdie inligting deel?
    4. Die belangrikheid van interprofessionele samewerking

 

KURSUSUITKOMSTE:
1. Identifiseer sleutelkonsepte, -beginsels en -beskermingsrolle van die POPI-wet
2. Verken die verpligtinge en regte van die rolspelers
3. Identifiseer stappe wat gedoen moet word om aan die POPI-wet te voldoen
4. Verkry die nodige inligting en toerusting om u besigheid / praktyk se voldoeningsraamwerk teen 1 Julie 2021 gereed te hê en om in staat te wees om te kan demonstreer watter geskikte, redelike, tegniese en organisatoriese maatreëls u ingestel het om die integriteit en vertroulikheid van persoonlike inligting in u besit of onder u beheer, te beveilig.

 

BIOGRAFIE:
Adv. Frikkie Marais is ʼn ervare regskenner met ʼn bewese rekord van hulpverlening en opleiding aan en die bied van ondersteuning aan gesondheidsorgpraktyke en ander besighede ten opsigte van hul wetlike voldoeningsvereistes. Nadat hy B.Iuris aan die Universiteit van die Vrystaat studeer het, het hy sy loopbaan by die departement van justisie as aanklaer, landdros en regsadviseur begin. Daar het hy ervaring opgedoen in die wetsnakomingsruimte. Terwyl hy in diens van die departement was, het hy sy LLB-graad deeltyds aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Sedert 1994 is hy betrokke by die gesondheidsorgbedryf as regsadviseur en hy konsentreer tans op Popi-nakomingsdienste. Sedert 2019 het hy sy fokus ook na ander besighede, insluitende die opleidingsbedryf uitgebrei.

Prof. Esmé van Rensburg is ‘n dosent aan die Noordwes Universiteit ( Potchefstroom kampus) in die Skool vir Psigososiale Gedragswetenskappe. Sy het die grade BA, Honneurs BA en MA (Voorligtingpsigologie) behaal aan die destydse PU vir CHO, en haar Ph.D in Kindersielkunde by die Universiteit van die Vrystaat. Sy fokus in haar doseerwerk op Kinderterapie en Kinderpatologie, asook op Etiek en Professionele aspekte. Sy het in haar akademiese loopbaan sover vir 91 Meesters en Doktorale student as studieleier/promoter opgetree. Sy is die outeur en mede-outeur van verskeie portuur-gevalueerde artikels wat in internasionale joernale verskyn het. Esmé het al verskeie kursusse spesifiek in Etiek en Professionele Gedrag vir medici, sielkundiges en ander verwante professies aangebied. Sedert 2014 was sy al verskeie kere as gasdosent uitgenooi deur die Vrije Universiteit van Amsterdam, Nederland. Esmé het ook vir ‘n periode van ongeveer 10 jaar as deskundige getuie opgetree by die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (HPCSA).

Neem hierdie kursus

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!